Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45632
   


Автор запитання: Марина із міста: Харків :: Запитання: 36157  
Марина запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію. Час і простір в англійській літературі. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Абдуллах Савфан Поетикально-стильові особливості романної творчості Редьярда Кіплінга : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Савфан Абдуллах ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. - Сімферополь, 2014. - 20 c.
Александрук І. В. Вербалізація можливих світів у жанрі фентезі (на матеріалі творів сучасних англійських та американських авторів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / І. В. Александрук ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2011. - 20 c.
Доміненко Н. В. Письменницький епістолярій англійських романтиків : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Н. В. Доміненко; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. - Сімф., 2013. - 20 c.
Зуєнко М. Міфопоетичний час і простір в англійській бароковій літературі [Електронний ресурс] / М. Зуєнко // Філологічні науки. - 2013. - Вип. 15. - С. 23-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fil_Nauk_2013_15_6.pdf.
Калінюк О. О. Композиційно-мовленнєва форма "опис" в науково-фантастичному тексті (на матеріалі науково-фантастичних творів англійських та американських авторів ХХ століття) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О. О. Калінюк ; Одес. держ. ун-т ім. І. І.Мечникова. — О., 1999. — 16 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/99kooont.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Ліщинська Н. М. Парадигма зла в сучасному українському, польському й англійському романі (Валерій Шевчук, Стефан Хвін, Вільям Голдінг) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Н. М. Ліщинська ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2007. — 18 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07lnmhvg.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Мочернюк Н. Д. Сновидіння в поетиці романтизму: часо-просторова специфіка : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Н.Д. Мочернюк ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2005. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05mndcps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Нікульшина Т. М. ЛСП "Простір": зіставний аспект дослідження (на матеріалі англійських та українських казок) / Т. М. Нікульшина // Одес. лінгвіст. вісн. : зб. наук. пр. - 2013. - Вип. 1. - С. 100-111.
Нікульшина Т. М. Метафоризований простір і час (на матеріалі англійських та українських народних казок) (Частина І) [Електронний ресурс] / Т. М. Нікульшина // Записки з романо-германської філології. - 2014. - Вип. 1. - С. 133-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/zrgf_2014_1_20.pdf.
Нямцу А. Є. Міфопоетика Вільяма Голдінга : монографія / А. Є. Нямцу, О. М. Литвинюк ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, НДЦ "Біблія і Культура". - Чернівці, 2011. - 232 c.
Попадинець О. О. Історична романістика Вальтера Скотта і Михайла Старицького: проблема типологічного підходу : монографія / О. О. Попадинець. - Кам'янець-Подільський, 2011. - 240 c.
Тараненко О. Г. Семантико-когнітивний підхід у лінгвоаналізі (на прикладі концептів-універсалій мудрість та простір) : монографія / О. Г. Тараненко, С. Б. Фоміна. - Луганськ : Ноулідж, 2014. - 183 c.
Федосєєва О. О. Поетика художнього простору в романах Г. Філдінга : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / О.О. Федосєєва ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2008. — 17 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08fooprf.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.

.: Розділ: Література :: 20.02.2015 17.11.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.305346 seconds