Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45632
   


Автор запитання: наталія із міста: львів :: Запитання: 36208  
наталія запитує:
доброго дня) допоможіть,будь ласка, підібрати матеріали для курсової роботи на тему"Образ Тараса Шевченка в творчості Є.Маланюка" щиро вдячна
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Актуальні проблеми слов'янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. Вип. 20. Лінгвістика і літературознавство / ред.: В. А. Зарва ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Ін-т філол. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т філол. Бердян. держ. пед. ун-ту, Дніпропетр. нац. ун-т, Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Донец. нац. ун-т, Жешув. ун-т (Польща). - Донецьк : Юго-Восток, 2009. - 557 с.
Астаф’єв О. Гонта у Тараса Шевченка і Євгена Маланюка: розбіжність художніх правд / О. Астаф’єв // Слово Просвіти. — 2014. — 3-9 лип. (№ 26) - С. 13.
Будянський В. І. Є. Маланюк про Т. Г.Шевченка / В. І. Будянський // Євген Маланюк. Життя і творчість. — Суми, 1998. — С. 41-44.
Гольник О. Практика монографічного портретування Євгена Маланюка (на матеріалі розвідок про Т. Шевченка та М. Гоголя) / О. Гольник // Серія: Філологічні науки. // Наукові записки. — Кіровоград, 2013. — Серія: Філологічні науки. — С. 86-95.
Історія української літератури 20 століття : навч. посібник. Кн. 1 : 1910-1930-ті рр. / за ред. В.Г.Дончина. - К. : Либідь, 1993. - 782 с.
Клочек Г. Д. Конгеніальність Шевченкіани Євгена Маланюка / Г. Д. Клочек // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки. Вип. 124 / ред. Г. Д. Клочек [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ, - 2013. – С .3-8.
Краснощок В. Концепти "геніальність" та "месіанство" в шевченкіані Є. Маланюка [Електронний ресурс] / В. Краснощок // Українознавчий альманах. - 2013. - Вип. 12. - С. 127-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ukralm_2013_12_37.pdf.
Краснощок В. В. Літературознавчий дискурс есеїстики Євгена Маланюка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / В. В. Краснощок ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси, 2013. - 20 c.
Куценко Л. В. Боян степової Еллади / Л. В. Куценко. - Кіровоград : Вечірня газета, 1993. - 55 с.
Маланюк Є. Книга спостережень : фрагменти : від Кобзаря до нації : студії і роздуми / Є. Маланюк ; Київ. наук. Т-во ім. П. Могили. — К. : Атіка, 1995. — 235, [2] с.
Маланюк Є. Шлях до Шевченка [Текст] / Є. Маланюк ; наук. ред. Л. Белей ; Ужгородський національний ун-т, НДІ україністики ім. Михайла Мольнара. - Ужгород : Гражда, 2008. - 48 с.: портр. - (Ucrainica : ad fontes).
Маланюк Є. Шлях до Шевченка / Є. Маланюк // Хроніка – 2000. — К., 2011. — Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН). — С. 8-22.
Мирошкіна Н. Постать Т. Шевченка в есеїстичних розвідках Є. Маланюка [Електронний ресурс] / Н. Мирошкіна // Шевченкознавчі студії. - 2008. - Вип. 10. - С. 160-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Shs_2008_10_27.pdf.
Настасієнко О. Образ Тараса Шевченка в поезії Є. Маланюка "Шевченко" [Електронний ресурс] / О. Настасієнко // Шевченкознавчі студії. - 2013. - Вип. 16. - С. 62-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Shs_2013_16_11.pdf.
Нахлік Є. К Творчість Шевченка в поетичному освоєнні та публіцистично-літературознавчому осмисленні Євгена Маланюка / Є. К. Нахлік, О. М. Нахлік // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2009. – Вип. 20. – С. 69–87.
Нахлік О. Шевченко в есеїстиці та поезії Євгена Маланюка / О. Нахлік // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 1999. - 1. - С.85-93.
Салига Т. Від «Кобзаря» до нації… : (Тарас Шевченко у світогляді Євгена Маланюка) / Т. Салига // Тарас Шевченко і європейська культура. — Київ; Черкаси, 2000. — С. 238-247.

.: Розділ: Література :: 27.02.2015 11.48.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.280968 seconds