Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Аня із міста: Днепропетровск :: Запитання: 36298  
Аня запитує:
Добрий день!Я вже писала до Вас і Ви запропонували літературу до теми "Філософська проблематика та засоби її реалізації в творі Марії Матіос "Чотири пори життя". Дуже Вам вдячна. Скажіть,чи можливо дібрати теоретичний матеріал саме до теми "Філософська проблематика в літературі"?
Наша відповідь:
Добрий день, Аню! Ми раді, що підібрані нами джерела інформації ви використали у своїй роботі. По заданому питанню радимо скористатися такими джерелами:

Агеносов В.В. Генезис философского романа. М., «Наука» 1986. 256 с.

Архипова, Людмила. Апологія мудрості літератури / Людмила Архипова // Філософська думка. - 2011. - № 1. - С. 37-48

Йосипенко, Оксана. Філософський дискурс: між наукою і літературою / Оксана Йосипенко // Філософська думка. - 2011. - № 1. - С. 23-36

Козлик, І. Витоки філософської лірики в історії світової літератури: ключові засади їх визначення та інтерпретації [Текст] / І. Козлик // Зарубіжна література в школах України. - 2007. - № 2. - С. 61-64

Кожинов В. В. Философский роман // Словарь литературоведческих терминов. М., 1974. 545 с.

Матеуш, Віталій Олексійович. Філософія літератури. Закономірності літературознавства і літературної творчості [Текст] / Віталій Матеуш. - Хмельницький : Вид. Цюпак А. А., 2013. - 208 с. :

Рорти Р. От религии через философию к литературе: путь западных
интеллектуалов // Вопросы философии. – 2003. – № 3. – С.30-41.

Сердобинцева Г.М. Современная художественно-философская проза: Уч.пособ. к спецкурсу. – М.: МГПИ, 1984. – 81 с.

Соловей Е.С. Філософські струмені в сучасній літературі // Соловей Е.С.Поезія пізнання: Філософська лірика в сучасній літературі. – К.: Дніпро, 1991.– C. 11-60.

Седакова, Ольга. Найкращий університет. Епоха, особа, традиція [Текст] : пер. з рос. / Ольга Седакова. - К. : Дух і Літера, 2011. - 248 с

Фатенков А.Н. Языки философии, литературы и науки в аспекте смысла // Философия науки. – 2003. – № 9. – С.50-69.

Костенко Г.М. Релігійно-філософська проблематика та її художнє втілення в англійському романі 1950 - 70-х років: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Г.М. Костенко ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 20 с. — укp.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(<.>K=ФІЛОСОФСЬКА$<.>*<.>K=ПРОБЛЕМАТИКА$<.>)&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

Криловець Н. В. Філософська поезія Ліни Костенко. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література. – Національний університет «Острозька академія», Острог, 2012.
http://eprints.oa.edu.ua/1690/1/Krylovets.pdf

Лютий, Тарас. Без автора? Проблема самовираження в філософії та літературі / Тарас Лютий // Філософська думка. - 2011. - № 1. - С. 49-56. - Бібліогр. в кінці ст. http://www.filosof.com.ua/Conference/Philos_dumka/2011/1-2011.pdf

Назаревич Леся Тарасівна. Екзистенційність як філософська та художньо-естетична домінанта української малої прози кі-нця ХІХ - початку ХХ століття : Дис... канд. наук: 10.01.06 - 2009.
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/351573.html

Проблема буття в українській літератур
http://meteosecrets.com/problema-buttya-v-ukrayinskiy-literaturi.html

ПРОБЛЕМА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ
http://bo0k.net/index.php?bid=9823&chapter=1&p=achapter

Проблематика сучасної укр. прози
http://literatura.org.ua/knigoteka/problematika-suchasno-ukr.-prozi.html

Релігійно-філософська проблематика та її художнє втілення в англійському романі 1950 - 70-х років
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=religion&id=183&start=7

ФІЛОСОФСЬКА ПОЕМА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
http://rusfil-mggu.at.ua/forum/27-108-1

Філософські ідеї в українській літературі та громадсько-політичних рухах
http://allrefs.net/c1/4ecz8/p66/
http://www.westudents.com.ua/glavy/95006-105-unversitetska-flosofya-v-ukran-XIX-st-flosofsk-de-v-ukransky-lteratur-ta-gromadsko-poltichnih-ruhah.html

.: Розділ: Література :: 11.03.2015 13.52.31 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.266269 seconds