Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44613
   


Автор запитання: Лілія із міста: Львів :: Запитання: 36316  
Лілія запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для курсової на тему "Репрезентація модерного канону культури у кінофільмах". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня Лілія! Знайдено тільки таку інформацію:
Алфьорова З. І. Модернізація фахової медіаосвіти під впливом новітніх тенденцій розвитку (факультет кіно-, телемистецтва ХДАК) [Електронний ресурс] / З. І. Алфьорова // Культура України . - 2014. - Вип. 46. - С. 189-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ku_2014_46_25.pdf
Авангард, модернізм, постмодернізм. – Режим доступу:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Eko/Inn_Povt.php
http://pidruchniki.com/14410923/etika_ta_estetika/avangard_modernizm_postmodernizm
Американское независимое кино как феномен культуры 1960-2000-х гг. . – Режим доступу:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Eko/Inn_Povt.php
http://www.dissercat.com/content/amerikanskoe-nezavisimoe-kino-kak-fenomen-kultury-1960-2000-kh-gg
Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat . – Режим доступу:
http://www.dissercat.com/content/amerikanskoe-nezavisimoe-kino-kak-fenomen-kultury-1960-2000-kh-gg#ixzz3ULxekluY
ВІЗУАЛЬНІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ҐЕНДЕРУ В КУЛЬТУРІ:ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ/ С. В. Котова-Олійник . – Режим доступу:
http://eprints.zu.edu.ua/3453/1/5_47_.pdf
Історія кіно. – Режим доступу:
http://ua-referat.com/Історія_кіно
КИНО КАК СПОСОБ РАСШИРЕНИЯ ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ В КУЛЬТУРЕ РУБЕЖА XIX-XX ВВ. – Режим доступу:
http://cyberleninka.ru/article/n/kino-kak-sposob-rasshireniya-vizualnogo-vospriyatiya-v-kulture-rubezha-xix-xx-vv
Киноискусство в поисках утраченного времени
http://www.kinoshkola.org/node/237
Культурне будівництво в 20—30-х роках ХХ ст.
http://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/istoriya/part6/028.htm
Методичні рекомендації до державного екзамену з дисципліни «Історія мистецтв» для студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Бакалавр” за напрямами підготовки 6.020202 „Хореографія”, 6.020201 „Театральне мистецтво”, 6.020203 „Кіно-, телемистецтво”, 6.020204 „Музичне мистецтво”, 6.020205 „Образотворче мистецтво” / уклад. : Х.В. Зарецька. – Луганск : Луганск-Арт, 2013. – 27 с. Див. Список рекомендованої літератури . – Режим доступу:
http://lgaki.com.ua/sites/default/files/metodichni_vkazivki_do_derzhavnogo_ekzamenu_istoriya_mistectv_2013-14_.doc
Особливості розвитку світової культури у модерний та постмодерний період (др. пол. ХІХ ст. – ХХІ ст.). . – Режим доступу:
http://www.knuba.edu.ua/doc/politic/lec_svit-ist.pdf
Понятия «современность» и «модерн» (статья Вл. А. Лукова, М. В. Лукова) . – Режим доступу:
http://modfrancelit.ru/ponyatiya-sovremennost-i-modern-statya-vl-a-lukova-m-v-lukova/
Про «модернізм» і його різновиди/ Безклубенко С.Д. . – Режим доступу:
http://www.culturalstudies.in.ua/kn_1.php
Радянські історії кохання на американський лад: феномен ремейку в сучасній кіноестетиці О,В. ДЬОМІНА. – Режим доступу:
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http://eprints.zu.edu.ua/3453/1/5_47_.pdf&ei=pdEDVZrbB4PSaJbigPAB&usg=AFQjCNGPXHIrbRvBoeDE_dOQxxfkwBsIuQ
Революціонер театру: новаторство Леся Курбаса суперечило канонові соцреалізму . – Режим доступу:
http://tyzhden.ua/History/43804
Развитие культуры в 1920—1930-е годы : Категория: История XX - начала XXI века. – Режим доступу:
http://knowhistory.ru/822-razvitie-kultury-v-19201930-e-gody.html
Репрезентация гендерной идентичности в визуальной культуре :тема диссертации и автореферата по ВАК 09.00.13, кандидат философских наук Певченко, Галина Николаевна . – Режим доступу:
http://www.dissercat.com/content/reprezentatsiya-gendernoi-identichnosti-v-vizualnoi-kulture#ixzz3UL2lveLr
http://www.dissercat.com/content/reprezentatsiya-gendernoi-identichnosti-v-vizualnoi-kulture
Репрезентация европейского культурного сознания в кинематографе последней трети XX века:тема диссертации и автореферата по ВАК 24.00.01, кандидат культурол. наук Самутина, Наталья Владимировна. – Режим доступу:
http://www.dissercat.com/content/reprezentatsiya-evropeiskogo-kulturnogo-soznaniya-v-kinematografe-poslednei-treti-xx-veka#ixzz3UL3FZm8Z
http://www.dissercat.com/content/reprezentatsiya-evropeiskogo-kulturnogo-soznaniya-v-kinematografe-poslednei-treti-xx-veka
Романова О.В. Кіноромани Алена Роб-Грійє: генеза, структура, синтез мистецтв: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / О.В. Романова ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — укp. Досліджено творчість А.Роб-Грійє, зокрема жанр кінороману, у контексті літературного процесу другої половини XX - початку XXI ст. у Франції. Вивчено генетичні, структурні та синтетичні елементи кінороману митця, в якому відображені певні художні традиції, притаманні літературі та кінематографу XX ст. (С.Ейзенштейна, В.Шкловського, О.Довженка, А.Хічкока). Кінороман розглянуто як стильову варіацію жанру нового роману. Висвітлено взаємозв'язки письменника змодерними та постмодерними традиціями, що мають прояв у поетичній формі та стильовому довершенні кінороманів А.Роб-Грійє "Минулого року в Марієнбаді", "Безсмертна", "Поступове проникнення в насолоду", "Вас кличе Градіва".
Танатология «декадентского кинематографа» России: от Евгения Бауэра до наших дней/ Ольга Кириллова Опубликовано: Парадигма. Философско-культурологический альманах. / отв. ред. М.С. Уваров. – СПб., 2011. – Вып. 17. – С.5-14. . – Режим доступу:
http://culturalnet.ru/main/getfile/1277
Українському глядачу бракує знання про себе”. – Режим доступу:
http://society.lb.ua/culture/2012/12/07/181675_ukrainskomu_glyadachu_brakuie_znannya.html
ЭКРАННАЯ КУЛЬТУРА КАК ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МИФОЛОГИИ. – Режим доступу:
http://cyberleninka.ru/article/n/ekrannaya-kultura-kak-forma-suschestvovaniya-sovremennoy-mifologii
Эко У. Инновация и повторение. Между эстетикой модерна и постмодерна. – Режим доступу:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Eko/Inn_Povt.php
Белокобыльский, О.В. За порогом модерна. Религиозная природа культурной идентичности // ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ . - 2012 . - № 1. - С.118-126
Брюховецька, Л.І. Кіномистецтво : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл.. - К.:Логос, 2011. - 390 с.
Глинчикова, А.Г. Демократическая модернизация и национальная культура // ПОЛИС . - 2011 . - № 6. - С. 54-67.
Демещенко В. Вплив літератури на становлення кіномистецтва // ВІСНИК КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ . - 2008 . - № 2. - С.36-42.
Довженко і кіно ХХ століття. - К.:Ред. журн."Кіно-театр", 2004. - 264 с.
Задорожна, О. Постмодернізм як культурне та літературне явище кінця ХХ - початку ХХІ століть. Теоретичні засади постмодернізму// ВІСНИК КИЇВ. НАЦ. УН-ТУ ІМ.ШЕВЧЕНКА. СЕР. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО. МОВОЗНАВСТВО. ФОЛЬКЛОРИСТИКА. - 2012. - № 1 (№ 23). - С. 10-12.
Констанкевич, І. Інваріант модернізму як національного стилю в культурному ландшафті 1920-х років // СЛОВО І ЧАС . - 2011 . - № 4. - С.41-46.
Костина, А. В. Модернизация как проект развития России: специфика реализации в области культуры // ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ . - 2012 . - № 2. - С. 22-29.
Матеріали до історії українського кіно (1991 - 2011) : бібліогр. покажчик
Межуев, В.М. Российская модернизация и культура // ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ . - 2011 . - № 1. - С.18-31
Овчаренко, О. Сучасний стан, проблеми та перспективи кіновиробництва на зламі ХХ -ХХІ століття // Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 65513 Вісник кафедри культурології та кіно-телемистецтва . - Вип. 1 . - 2009. - С.70-74
Озерова, Т. Ю. Ціннісний дискурс у контексті постмодерної культурної парадигми// ВІСНИК ДОН.НАЦ.УН-ТУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМ. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО.СЕР. ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. - 2013. - № 2. - С. 51-58.
Орлова , Э. А. Модерн как культурный стиль : [о выделении исходных допущений, ограничивающих и организующих модерн как культурный стиль. Определяются основные стилистические направления, общие для философии, науки и искусства, начала которых обнаруживаются в синкретической фазе модерна и которые// ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. - 2013. - № 4. - С. 4 - 23.
Поріцька, О. Традиційне та модерне в культурних цінностях молоді урбанізованого середовища України: молодіжні субкультури (за матеріалами інтернет-ресурсів)// НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІЯ. - 2010. - № 1. - С.78-83.
Свято, Р. Небезпечна любов: кіно і література. Про тенденції нових "екранізацій" // КІНО-ТЕАТР . - 2010 . - № 3. - С.44-47.
Стасенко С.О. Постмодерн як криза та оздоровлення культури // НАУКА. РЕЛІГІЯ. СУСПІЛЬСТВО (г. Донецк) . - 2004 . - № 4. - С.117-121.
Українське кіно як національна ідея // 2004 . - № 6-№ 7. - С.4-5.
Урмина , И. А. Формирование позитивных конструктивных отношений в постмодернистской социокультурной среде : [о формирующихся в современном обществе социокультурные стереотипы адаптации людей к динамичному окружению, в том числе стереотипы успешности и позитивность как динамический культурный фактор. Исследуются социокультурные отношения в современной// ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. - 2012. - № 3. - С. 22 -31.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 13.03.2015 21.41.39 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
   

Generated in 0.243686 seconds