Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45741
   


Автор запитання: Ольга із міста: Рівне :: Запитання: 36399  
Ольга запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь-ласка, дібрати літературу до дипломної роботи на тему "Використання мережі Інтернет у політичному житті українського суспільства". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Пропонуємо переглянути наступні джерела:

Балинський І. О. Українські політичні Інтернет-комунікації у світовому контексті: автореф. дис. канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.06 / І.О. Балинський ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. - Київ, 2009. - 16 с.

Білоус І. М. Особливості становлення молодіжної Інтернет-аудиторії до участі у політичному житті : автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.11 / Білоус Ірина Миколаївна ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. - Київ, 2008. - 19 с.

Заборовська С. В. Особливості віртуального дискурсу в просторі Інтернет (на прикладі інтернет-щоденників) : автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.02 / Заборовська Світлана Віталіївна ; Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Харків, 2006. - 19 с.
Маліс О. Інтернет як новий політичний феномен / О. Маліс // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Вип. 12. – Київ, 2008. – С. 250-259.
Маліс О. Тема політичного Інтернету в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених , О. Маліс // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Питання політології». Збірник наукових праць. Вип.12. – Харків, 2008. – С. 116-122.
Маліс О. Особливості застосування Інтернету у виборчих кампаніях / О. Маліс // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Спецвипуск. – Київ, 2008. – С. 336-345.
Маліс О. Політичний сайт як посередник між суб'єктами політики та суспільством / О Маліс // Віче. Журнал Верховної Ради України. – 2008. – № 20. – С. 27-28.

Маліс О. В. Розвиток Інтернету як комунікативного засобу та його вплив на діяльність суб'єктів політичного процесу в Україні : автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.02 / Маліс Олександр Владиславович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2009. – 19 с.

Морозов И. Л. Информационная безопасность политической системы / И. Л. Морозов // Полис. – 2002. – № 5. – С. 134–145.

Снурнікова Ю. М. Ефективне використання електронних документів мережі Інтернет в тележурналістиці : автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.08 / Снурнікова Юлія Михайлівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – 20 с.

Українські ресурси мережі Інтернет: громадсько-політичне життя / авт.-уклад. Ю. Шайгородський. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2003. - 294 с.
Бистряков К. Суб'єкти сучасної Української політики в Інтернет та вплив мережі на формування їхнього політичного іміджу / К. Бистряков // http://shpargalka.org.ua/r/0/341.html
Використання мережі Інтернет на політиці // http://bukvar.su/politologija/99868-Ispol-zovanie-seti-Internet-v-politike.html
Вплив мережі інтернет на політичний стан в світі // http://uchni.com.ua/informatika/3147/index.html
Данько-Сліпцова А. Політики та Інтернет в Україні: повний оф-лайн // http://social-science.com.ua/article/305

Дарчук Н. Комп’ютерна методика дослідження політичного мовлення / Н. Дарчук // Українське мовознавство. – 2011. – Вип. 41. – С. 94-104. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Um_2011_41_13.pdf

Електронна демократія : сутність і перспективи // http://bo0k.net/index.php?bid=19496&chapter=1&p=achapter

Інформаційне суспільство: сучасний стан та інформаційне суспільство // http://studopedia.com.ua/1_62810_perspektivi-rozvitku-v-ukraini.html
Какова роль социальных сетей в украинской политике? // http://institute.gorshenin.ua/news/332_Kakova_rol_sotsialnih_setey_v_u.html

Коритнікова Н. В. Напрями впливу Інтернет-технологій на політичне життя суспільства / Н. В. Коритнікова // http://www.ukr-socium.org.ua/Arhiv/Stati/2.2007/139-148.pdf

Погребна О. Електронні ресурси Парламентської бібліотеки України в інформаційному супроводі процесу політичних реформ у державі / О. Погребна. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bp_2005_1_7.pdf
Струнін П. Специфіка використання Веб-сайтів у діяльності політичних партій в Україні / П. Струнін // http://social-science.com.ua/article/1216
Суб'єкти сучасної української політики в Інтернет // http://plagiatik.at.ua/publ/referati/politologija/referat_na_temu_sub_39_ekti_suchasnoji_ukrajinskoji_politiki_v_internet/50-1-0-20733
Третяк О. А. Вплив новітніх комунікаційних інтернет-мереж на розвиток публічної сфери політики / О. А. Третяк // http://soskin.info/ea/2011/11-12/201113.html

.: Розділ: Література :: 22.03.2015 13.31.32 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.286169 seconds