Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Олена із міста: Харьков :: Запитання: 36749  
Олена запитує:
подскажите пожалуйста материал на тему :" Композиційні особливості поеми Робер Брюс, король шотландський"
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
На жаль, через таку вузьку направленність питання, матеріалу дуже мало. Можливо наступні джерела стануть Вам у нагоді:
Агібалова Т. М. Інтелектуалізація української літературної мови кінця XIX - початку XX століття в драматичних поемах Лесі Українки : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Т. М. Агібалова; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Х., 2013. - 20 c.
Багрій М. Типологія неоромантичного героя у поемах Лесі Українки («Роберт Брюс, король шотландський», «Віла-посестра») та В.Сосюри («Мазепа») // Неоромантичні обрії творчих пошуків Лесі Українки. — Сімф., 2008. — С. 68-74.
Гнідан О. Д. Історія української літератури. Кінець ХІХ - початок ХХ ст. : підруч. для студ. вищ. навч. закл.: у 2 кн. Кн. 1 / О. Д. Гнідан, Г. Ф. Семенюк, Н. М. Гаєвська, Є. М. Антонюк, М. І. Гнатюк ; ред.: О. Д. Гнідан. - К. : Либідь, 2005. - 624 c.
Зинякова А. А. Наголошування іменників singularia і pluralia tantum у поемі Лесі Українки «Роберт Брюс, король шотландський» // Ономастика і апелятиви. — Д., 2004. — Вип. 21. — С. 93-96.
Історія української літератури : в 2 т. Т. 1 : Дожовтнева література / АН УРСР. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка ; гол. ред. О. І. Білецький. - К. : Видавництво Академії Наук УРСР, 1954. - 732 с.
Каспрук А. Леся Українка, 1871-1913 / А. Каспрук // Українка Л. Поеми і драми. - К., 1980. - С. 5-28.

Леся Українка: доба і творчість [Текст] : зб. наук. пр. і матеріалів : [у 3 т.]. Т. 1 / [авт.-упоряд. Н. Г. Сташенко] ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. - 324 с.
Леся Українка: доба і творчість [Текст] : зб. наук. пр. і матеріалів: [у 3 т.]. Т. 3 / [авт.-упоряд. Н. Г. Сташенко] ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. - 402 с.
Мороз М. О. Літопис життя та творчості Лесі Українки / М. О. Мороз. - К. : Наукова думка, 1992. - 631 с.
Панасенко Т. М. Леся Українка / Т. М. Панасенко. - Х. : Фоліо, 2013. - 123 с.
Погребенник В. "І все-таки до тебе думка лине, мій занапащений, нещасний краю..." / В. Погребенник // Українська мова та література (Шкільний світ). - 1997. - 6(22). - С. 2-3.
Світанок Вітчизни : укр. л-ра кінця 19-початку 20 ст.: навч. посіб. / упоряд. і передм. А. А. Чічановського ; худож. Є. Андрусенко. - К. : Грамота, 2001. - 511 с. : іл. - (Шкільна бібліотека. Українська література).
Якубський Б. В. Творчий шлях Лесі Українки. Біографічні матеріали : зб. ст. / Б. В. Якубський ; Волинський національний університет ім. Л. Українки ; Науково-дослідний інститут Лесі Українки ; упоряд. та комент. А. В. Радько ; вступ. сл. Л. І. Скупейко. - Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2012. - 471 с.
Яблонська, О. Антиколоніальні акценти поеми Лесі Українки "Роберт Брюс, король шотландський" / О. Яблонська // Літопис Волині [Текст] : всеукр. наук. часопис. Ч. 10 / ред. І. Я. Коцан. – Луцьк, 2011. - С. 118–125.

.: Розділ: Література :: 27.04.2015 20.12.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.233734 seconds