Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44688
   


Автор вопроса: Оля из города: Вінниця :: Вопрос: 3741  
Оля спрашивает:
Що таке сім`я? Сім`я як соціально-економічна основа суспільства.
Наш ответ:
Пропонуємо наступні джерела інформації:
1. Соціальна філософія: Короткий енциклопедичний словник /За ред В.Андрущенка.- К.: Рубікон, 1997.-400с.
2. Ковалев, Сергей Викторович.
Психология современной семьи: Информ.-метод. материалы к курсу "Этика и психология семейной жизни": Кн. для учителя/ Сергей Ковалев,. -М.: Просвещение, 1988. -207,[1] с. -(Сер. "Психологическая наука - школе").
3. Семиченко, Валентина Анатоліївна.
Психологія та педагогіка сімейного спілкування: Навч. посібник/ Валентина Семиченко, Володимир Заслуженюк; Міжнар. фонд "Відродження", Програма "Трансформація гуманіт. освіти в Україні". -К.: Веселка, 1998. -210,[4] с.
3. Про становище сімей в Україні = The family in Ukraine: (Доповідь)/ Держкомітет України у справах сім'ї та молоді; Укр. ін-т соціальних досліджень. -К., 1999. -231 с.
4. Бондарчук, Олена Іванівна
Психологія сім'ї: Курс лекцій/ Олена Бондарчук,; МАУП. -К.: МАУП, 2001. -95 с.: табл. -Пер.вид.: . -Бібліогр. у кінці тем. -ISBN 966-608-097-4
5. Укpаїна. Закони.
Законодавство України про сім'ю: Збірник нормативних актів/ Ред. В.С.Ковальський. -К.: Юрінком Інтер, 2002. -382,[1] с.
6. Афанасьева, Тамара Михайловна
Семья: Кн. для учащихся ст. кл./ Тамара Михайловна Афанасьева,; Т. М. Афанасьева. -М.: Просвещение, 1985. -224 с.; 21 см. -Библиогр. с. 223
7. Журбицька, Тамила Семенівна
Молода сім'я/ Т. С. Журбицька,. -К.: Політвидав України, 1985. -107,[2] с.: іл; 17 см. -(Сер. "Сім’я і суспільство")
8. Иванов, Михаил Александрович
Брак, семья, дети/ М. А. Иванов,. -3-е изд., доп.. -М.: Педагогика, 1988. -142,[2] с. -(Сер. "Педагогика - родителям").
9. Иванов, Михаил Александрович
Семья. Общество. Закон/ М. А. Иванов, Р. Ф. Каллистратова. -М.: Юрид. лит., 1980. -336 с.: ил
10. Геник, Степан Миколайович
Людина. Сім'я. Україна/ Степан Геник,. -Івано-Франківськ: Сіверсія, 2000. -598 с.: іл, табл..
11. http://referat.na5.ru/512837-1
12. http://www.meo.ru/catalog/390/78029.html
13. http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/family/marriage.ssi

.: Раздел: Этика. Эстетика :: 9.10.2005 12.48.52 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
   

Generated in 0.210737 seconds