Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43640
   


Автор запитання: Анна із міста: Кременчук :: Запитання: 38331  
Анна запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка у пошуку матеріала з предмету ЕТИКА на тему: Визначити вимоги до професійної поведінки соціального працівника в етичних кодексах різних країн світу. ДЯКУЮ!!!
Наша відповідь:
Анно, добридень! Радимо звернутися до виконаної віртуальної довідки . №37681, а також використати такі джерела інформації:

Видишко Н. В. Основи підготовки фахівців із соціальної роботи в коледжах Канади // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : Зб. наук. праць / Н. В. Видишко. - Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2009. - С. 23.

Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації : навч.-метод. комплекс / За заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко. - Київ : Фенікс, 2007. - 528 с.

Кашпирева Т. Б. Модернизация образования специалистов социальной сферы в системе многоуровневой подготовки студентов во Франции : дисс. кандидата пед. наук : 13.00.08 / Т. Б. Кашпирева. - Тула, 2004. - 214 с.

Ковчина, І. М. Сучасні технології соціальної роботи за рубежем : навч.-метод. посібник / І. М. Ковчина. - Київ, 2001. - 95 с.

Корнюшина, Р. В. Зарубежный опыт социальной работы / Р. В. Корнюшина.
- Владивосток : Изд-во Дальневосточного университета, 2004. - 85 с.

Кремнева Т. Подготовка социальных работников за рубежом / Т. Кремнева //
Социальная работа. - 2005. - № 1. - С. 46-49.

Кузнецова Л. П. Основные технологии социальной работы : учебное пособие
/ Л. П. Кузнецова. - Владивосток : Изд-во ДВГТУ, 2002. - 92 с.

Ливрінц К. Е. Особливості соціальної роботи в Бельгії // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія "Педагогіка. Соціальна робота". 2012 - №11. - С. 67-68.

Основы социальной работы : учебник / [отв. ред. П. Д. Павленок]. - М. :
ИПФРА-М, 2003. - 395 с.

Поліщук В. А. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: зарубіжний досвід : посібник / В. А. Поліщук. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003. - 184 с.

Пришляк О. Ю. Змістовий компонент професійної підготовки соціальних педагогів у Німеччині / О. Пришляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. - 2007. - № 1. - С. 39-44.

Пришляк О. Ю. Соціальна політика і соціальна педагогіка у Німеччині / О. Ю. Пришляк // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету.Серія: Педагогічні науки. - 2007. - Вип. 47. - С. 177-181.

Романовська Л. І. Система підготовки фахівців з соціальної роботи за кордоном на прикладі розвинених країн / Л. І. Романовська // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013. Вип. 3.

Соціальні технології: світовий досвід та тенденції розвитку в Україні : монографія / [за ред. В. В. Барабаша]. - Херсон : Вид-во ПП Вишемирський В. С.,2008. - 340 с.

Чорбинский С. И. Социальная работа и социальные программы в США / С. И. Чорбинский. - М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1992.

Яркина Т.Ф. Человек как объект социальной педагогики и социальной работы : теоретико-методический аспект (в контексте мирового опыта) / Т. Ф. Яркина. - М., 1996. - С. 34.

Історія соціальної роботи за кордоном // http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ikpp_kkp_Soczialni poslygu na rivni gromadu/40.html

Социальный работник - профессия XXI века [Электронный ресурс]. -
Режим доступа : http://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=655&page=1.

.: Розділ: Етика. Естетика :: 12.02.2016 12.44.27 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.20323 seconds