Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44615
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Миколаїв :: Запитання: 41004  
Анастасія запитує:
Доброго вечора, допоможіть, будь-ласка, з написанням роботи на тему: Особливості створення аудіовізуального образу у документальному фільмі. Бажано вказати літературу та інші джерела з посиланнями. Дуже вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Бабенко В. Фігуральна мова аудіовізуального контенту [Електронний ресурс] / В. Бабенко // Теле- та радіожурналістика. - 2014. - Вип. 13. - С. 140-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2014_13_22.
2. Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму : режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : в 5 т. Т. 1 : Довиразне зображення / В. Г. Горпенко ; Київ. держ. ін-т театр. мистец. ім. І. К. Карпенка-Карого. - Київ : ДІТМ, 2000. - 242 c.
3. Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму : режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : в 5 т. Т. 3, ч. 2 : Монтажна архітектоніка фільму. Сюжетотворення / В. Г. Горпенко ; Київ. держ. ін-т театр. мистец. ім. І. К. Карпенка-Карого. - Київ : ДІТМ, 2000. - 146 c.
4. Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму: Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища : автореф. дис... д-ра мистецтвознавства : 17.00.01; 17.00.04 / В. Г. Горпенко ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2000. — 34 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2000/00gvgsev.zip.
5. Горпенко В. Г. Звуко-зоровий монтаж / В. Г. Горпенко ; Київ. держ. ін-т театр. мистец. ім. І. К. Карпенка-Карого. - Київ : ДІТМ, 1999. - 59 c.
6. Десятник Г. О. Кіно-, телемистецтво. Вступ до спеціальності : навч. посіб. / Г. О. Десятник ; Київ. міжнар. ун-т. - Київ : КиМУ, 2015. - 157 c.
7. Десятник Г. О. Основи екранної документалістики : [навч. посіб.] / Г. О. Десятник; ред.: С. І. Горевалов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2016. - 287 c.
8. Десятник Г. О. Науково-популярне кіно та пізнавальне телебачення : [навч. посіб.] / Г. О. Десятник ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т телебачення, кіно і театру. - Київ : Вид-во КиМУ, 2016. - 152 c.
9. Десятник Г. О. Робота над екранним твором. Методологія : навч. посіб. / Г. О. Десятник ; Київ. міжнар. ун-т. - Київ, 2014. - 389 c.
10. Драчова О. П. Засоби поліфонічної текстуальної організації документального фільму О. Фетисової "Вероніка і саксофон [Електронний ресурс] / О. П. Драчова // Держава та регіони. Сер. : Гуманітарні науки. - 2012. - № 4. - С. 142-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2012_4_27.
11. Кадум Л. Особливості режисури екстремального документального фільму [Електронний ресурс] / Л. Кадум // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. - 2014. - Вип. 15. - С. 89-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkkarogo_2014_15_13.
12. Кадум Л. Пролегомени до екстремального документального фільму [Електронний ресурс] / Л. Кадум // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. - 2015. - Вип. 16. - С. 129-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkkarogo_2015_16_17.
13. Пантикіна Н. І. Трансформація додавання при аудіовізуальному перекладі художніх фільмів[Електронний ресурс] / Н. І. Пантикіна, А. Є. Деарт // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2014. - № 3. - С. 31-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2014_3_7.
14. Шаповал О. В. Трансформація кінообразності в контексті застосування цифрових технологій : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.04 / О. В. Шаповал ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. - Київ 2013. - 18 c.
15. Шумицька Г. В. Науково-популярний кінотекст: етапи й логіка творення (на матеріалі документального фільму про професора Йосипа Дзендзелівського [Електронний ресурс] / Г. В. Шумицька, В. І. Путрашик // Стиль і текст. - 2012. - Вип. 13. - С. 163-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sit_2012_13_23.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 25.09.2017 01.01.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.273236 seconds