Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43663
   


Автор запитання: Крістіна із міста: Харків :: Запитання: 41109  
Крістіна запитує:
Добрий вечір!Підскажіть будь-ласка інформацію щодо такого питання:"Якісний і кількісний аналіз лікарських засобів і форм, що містять аспірин і парацетамол". Заздалегідь дякую!З повагою, Крістіна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Крістіно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Аваков В. Е. Парацетамол (Инфулган) в послеоперационной аналгезии [Електронний ресурс] / В. Е. Аваков, Р. М. Сайипов, Т. М. Исомов, Г. М. Бозоров // Травма. - 2016. - Т. 17, № 1. - С. 28-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Travma_2016_17_1_6.
2. Алмакаєва Л. Г. Розробка складу вітчизняного інфузійного препарату на основі парацетамолу [Електронний ресурс] / Л. Г. Алмакаєва, Л. Г. Науменок, Н. В. Бєгунова, В. Г. Доля, М. С. Алмакаєв // Аннали Мечниковського інституту. - 2016. - № 2. - С. 65-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ami_2016_2_13.
3. Аспіринова тріада: гено-фенотипові особливості [Електронний ресурс] / Д. І. Заболотний, В. І. Попович, М. М. Островський, Р. М. Фіщук // Вісник наукових досліджень. - 2012. - № 2(67). - С. 45-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vndt_2012_2(67)__11.
4. Біохімічний фенотип аспіринової тріади / Г. М. Ерстенюк, В. І. Попович, І. В. Кошель, Р. М. Фіщук // Прикарпат. вісн. НТШ. Сер. Пульс. - 2011. - № 4. - С. 57-62.
5. Галушко О. А. Застосування внутрішньовенної форми парацетамолу в акушерській та гінекологічній практиці: сучасні можливості [Електронний ресурс] / О. А. Галушко, В. В. Петриченко // Здоровье женщины. - 2012. - № 2. - С. 79-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zdzh_2012_2_14.
6. Дослідження кінетики вивільнення лікарських препаратів з термочутливих гідрогелів на основі n-ізопропілакриламіду та аліламіну [Електронний ресурс] / В. В. Коновалова, Ю. М. Самченко, Г. А. Побігай, А. Ф. Бурбан, З. Р. Ульберг // Магістеріум. Хімічні науки. - 2013. - Вип. 51. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Magisterium_x_2013_51_3.
7. Залежність нейротропних ефектів саліцилової, ацетилсаліцилової кислот і їх солей від аденозинтрифосфату / І. Коренюк, І. Черетаєв, Д. Хусаінов, О. Катюшина, Т. Гамма, О. Колотілова // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол.. - 2012. - Вип. 58. - С. 239-245.
8. Катюшина О. В. Механізми фізіологічної дії надмалих доз аспірину та його похідних : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / О. В. Катюшина ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. - Сімф., 2013. - 20 c.
9. Курсов С. В. Циклооксигеназа: физиологические эффекты, действие ингибиторов и перспективы дальнейшего использования парацетамола (аналитический обзор) [Електронний ресурс] / С. В. Курсов, В. В. Никонов // Медицина неотложных состояний. - 2016. - № 5. - С. 27-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Medns_2016_5_5.
10. Наконечна С. А. Експериментальне вивчення жарознижувальної дії композиції парацетамолу з кофеїном [Електронний ресурс] / С. А. Наконечна, М. М. Гончаренко, Т. М. Алексєєва, Г. О. Лиманська // Експериментальна і клінічна медицина. - 2015. - № 1. - С. 47-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eikm_2015_1_10.
11. Нікберг І. І. До питання про гіпоглікемічну дію парацетамолу [Електронний ресурс] / І. І. Нікберг // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2013. - № 3. - С. 121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mezh_2013_3_19.
12. Орлова Т. В. Изучение биодоступности суппозиториев парацетамола и напроксена в зависимости от вида суппозиторной основы [Електронний ресурс] / Т. В. Орлова // GISAP. Medical science, pharmacology. - 2014. - № 4. - С. 62-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/msph_2014_4_16.
13. Радомський О. А. Порівняльне вивчення знеболювальної дії препарату Напрофф і парацетамолу в поєднанні з хондропротекторами при лікуванні остеоартрозу [Електронний ресурс] / О. А. Радомський // Практикуючий лікар. - 2015. - № 4. - С. 49-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PraktLik_2015_4_11.
14. Сирова Г. О. Експериментальне вивчення протибольової дії карбамазепіну, парацетамолу і кофеїну та їх композицій [Електронний ресурс] / Г. О. Сирова, Р. О. Бачинський // Український біофармацевтичний журнал. - 2014. - № 6. - С. 54-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubfj_2014_6_13.
15. Сиротчук О. А. Визначення парацетамолу, фенілпропаноламіну гідрохлориду, кофеїну, хлорфеніраміну малеату в лікарському засобі із застосуванням алкільної нерухомої фази з інкорпорованою полярною вставкою на силікагелі [Електронний ресурс] / О. А. Сиротчук, І. Р. Дідух, Р. О. Маркін, В. М. Зайцев // Журнал Хроматографічного товариства. - 2014. - Т. 14, № 1-4. - С. 5-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhkht_2014_14_1-4_3.
16. Сиротчук О. Особливості розділення компонентів лікарського препарату, що містить парацетамол, кофеїн, фенілпропаноламін та хлорфеніраміну малеат на колонках з інкорпорованою поляною вставкою[Електронний ресурс] / О. Сиротчук, І. Дідух, Р. Маркін, В. Зайцев // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. - 2016. - Вип. 57(1). - С. 188–195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_kh_2016_57(1)__25.
17. Солодовник А. С. Аспірин: клініко-фармакологічна активність / А. С. Солодовник. - Український науково-медичний молодіжний журнал. - 2009г. - N 3. – С. 350.
18. Чорноіван Н. Г. Застосування препаратів з поліфункціональними властивостями для підвищення терапевтичної ефективності та безпечності нестероїдних антифлогістиків та перспективи створення на цій основі нового лікарського засобу : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.05 / Н. Г. Чорноіван ; ДУ "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України". - Київ, 2012. - 36 c.
19. Швайка І. М. Дослідження асортименту лікарських засобів парацетамолу (ацетамінофену) [Електронний ресурс] / І. М. Швайка, О. В. Тригубчак, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. - 2016. - № 1. - С. 66-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Phch_2016_1_14.
20. Ярних Т. Г. Біофармацевтичні дослідження супозиторіїв із парацетамолом 0,250 ex tempore [Електронний ресурс] / Т. Г. Ярних, В. М. Чушенко, О. С. Смирнова, Ю. С. Лисогор // Український біофармацевтичний журнал. - 2009. - № 4. - С. 25-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubfj_2009_4_7.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 16.10.2017 02.12.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.20463 seconds