Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45530
   


Автор запитання: Анна із міста: Черкаси :: Запитання: 47464  
Анна запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, дібрати джерела інформації за темою: Вихідці з України - лауреати Нобелівської премії з фізики
Наша відповідь:
Анно, добрий день! Радимо вам опрацювати таку літературу за вашим запитом:
Абліцов В. Наші й ненаші лауреати. Нобелівський рух: гідне місце України [Електронний ресурс] / В. Абліцов // Україна дипломатична. — 2016. — Вип. 17. — С. 848-857. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2016_17_83.
Абліцов В. Сторінки з історії інтелектуальної України: Нобелівський рух [Електронний ресурс] / В. Абліцов // Схід. — 2015. — № 3. — С. 3-8. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2015_3_2.
Абліцов В. Український Нобелівський рух: нотатки на тему однойменного інформаційно-просвітницького словника [Електронний ресурс] / В. Абліцов // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2012. — Вип. 21. — С. 877-888. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2012_21_77.
Лауреати Нобелівської премії. 1901 - 2001 : Енциклопед. довід. / уклад.: С. О. Довгий. — Ювілейне вид. — Київ : Укр. вид. центр, 2001. — 763 c.
Левченко О. С. Нобелівська інтелектуальна еліта й Україна / О. С. Левченко. — Тернопіль: Лілея, 2000. — 280 с.: іл.
Лепіх Я. І. Нобелівська премія з фізики і перспективи використання графену в сенсориці / Я. І. Лепіх // Сенсор. електрон. і мікросистем. технології. — 2011. — № 1. — С. 5-9.
Локтєв В. Геніальний фізик і великий педагог. (До 100-річчя від дня народження академіка Л. Д. Ландау) / В. Локтєв // Вісн. НАН України. — 2008. — № 1. — С. 36-44.
Луговий В. І. Авторська інтеграція і диференціація в дослідженнях: контекст найвищих досягнень / В. І. Луговий, О. М. Слюсаренко, Ж. В. Таланова // Наука та наукознавство. — 2020. — № 1. — С. 3-21.
Муринович Л. Видатний фізик-теоретик Лев Давидович Ландау : (1908-1968) / Л. Муринович // Фізика для допитливих. — 2012. — № 1. — С. 20-22.
Пальті А. М. Про затоплений струмінь в’язкої рідини : фізика / А. М. Пальті // Країна знань. — 2017. — № 6. — С. 3-6.
Петруняк Я. Українці на підступах до Нобелівської премії з літератури [Електронний ресурс] / Я. Петруняк // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 1. — С. 20-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2019_1_7.
Пугач О. Одесит Георгій Гамов, тричі не лауреат Нобелівки : репер Нобеля / О. Пугач // Культура і життя. — 2022. — № 1-2. — С. 6-7.
Фатула М. І. Українці – лауреати Нобелівської премії [Електронний ресурс] / М. І. Фатула, Ю. М. Фатула // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Медицина. — 2011. — Вип. 3. — С. 204-222. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UNUMED_2011_3_47.
Чекман І. «Україно, обітована земле мого серця!» : Нобелівські лауреати — вихідці з України [Електронний ресурс] / І. Чекман // Вісник Національної академії наук України. — 2006. — № 10. — С. 44-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2006_10_6.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 20.10.2023 20.23.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Черкаси :: Запитання: 47293  
Світлана запитує:
Добрий ранок! Цікавить інформація про гідроелектростанції, їх експлуатація і значення в енергосистемі України.
Наша відповідь:
Атаєв С. В. Прогнозування масштабів впливу на стан прирічкових територій при відновленні малих гідроелектростанцій [Електронний ресурс] / С. В. Атаєв // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. — 2019. — Вип. 4. — С. 60-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkdpu_2019_4_10
Блінов І. В. Модель оптимального використання ресурсів гідроелектростанцій на ринку електричної енергії [Електронний ресурс] / І. В. Блінов, Д. О. Олефір, Є. В. Парус // Технічна електродинаміка. — 2022. — № 4. — С. 42-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TED_2022_4_9
Васько П. Ф. Сучасний стан будівництва малих гідроелектростанцій в Україні та оцінка технічного потенціалу їх подальшого розвитку [Електронний ресурс] / П. Ф. Васько, А. В. Мороз, А. О. Бриль // Відновлювана енергетика. — 2018. — № 4. — С. 73-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vien_2018_4_10
Власюк Ю. С. Про деякі проблеми оцінки впливу на довкілля малих гідроелектростанцій в Україні [Електронний ресурс] / Ю. С. Власюк, Д. В. Стефанишин // Екологічна безпека та природокористування. — 2019. — Вип. 3. — С. 79-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebpk_2019_3_10
Гончар В. В. Архітектура гідроелектростанцій в історичному аспекті [Електронний ресурс] / В. В. Гончар // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. — 2015. — Вип. 40. — С. 357-364. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2015_40_52
Жук І. А. Контроль ізоляції мережі оперативного постійного струму гідроелектростанцій [Електронний ресурс] / І. А. Жук, О. Є. Рубаненко, В. П. Дмуховский // Гідроенергетика України. — 2018. — № 3-4. — С. 33-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gidenu_2018_3-4_11
Костишин Н. С. Вплив технологічних особливостей на формування витрат із розроблення та будівництва малих гідроелектростанцій [Електронний ресурс] / Н. С. Костишин // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. — 2018. — Т. 23, Вип. 3. — С. 101-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2018_23_3_20
Кулик М. М. Особливості використання гідроелектростанцій та акумуляторних батарей для стабілізації частоти в енергосистемах [Електронний ресурс] / М. М. Кулик, О. В. Згуровець // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2018. — № 4. — С. 3-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ETRS_2018_4_2
Мороз А. В. 3D моделювання гідромеханічних характеристик малих гідроелектростанцій [Електронний ресурс] / А. В. Мороз // Відновлювана енергетика. — 2020. — № 2. — С. 70-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vien_2020_2_11
Попович О. М. Комплексне використання енергетичного потенціалу водосховищ гідроелектростанцій [Електронний ресурс] / О. М. Попович, І. В. Головань, С. П. Шевчук, В. О. Поліщук // Гідроенергетика України. — 2016. — № 3-4. — С. 61-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gidenu_2016_3-4_16
Поташник С. І. Безпечна експлуатація гідротехнічних споруд гідроелектростанцій України на сучасному етапі [Електронний ресурс] / С. І. Поташник, О. М. Карамушка // Гідроенергетика України. — 2013. — № 2. — С. 2-5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gidenu_2013_2_3
Радченко В. В. Системні вимоги до ефективності гідроелектростанцій [Електронний ресурс] / В. В. Радченко // Електротехніка та електроенергетика. — 2018. — № 3. — С. 22-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/etee_2018_3_5
Савицький М. В. Еволюція зведення та експлуатації каскаду гідроелектростанцій на річці Дніпро [Електронний ресурс] / М. В. Савицький, І. Ф. Огданський, О. М. Савицький, К. М. Огданський // Український журнал будівництва та архітектури. — 2022. — № 3. — С. 83-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujba_2022_3_12
Стефанишин Д. В. Деякі критичні зауваження щодо якості звітів з оцінки впливу на довкілля малих гідроелектростанцій в Україні [Електронний ресурс] / Д. В. Стефанишин, Ю. С. Власюк // Екологічна безпека та природокористування. — 2019. — Вип. 4. — С. 43-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebpk_2019_4_6
Стефанишин Д. В. До питання порівняльного аналізу водноенергетичних характеристик малих і великих гідроелектростанцій України у складі гідровузлів з водосховищами [Електронний ресурс] / Д. В. Стефанишин, Ю. С. Власюк // Математичне моделювання в економіці. — 2018. — № 2. — С. 71-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mmve_2018_2_8
Стефанишин Д. В. Про перспективи розвитку вітчизняної гідроенергетики в констексті планів будівництва каскаду гідроелектростанцій у Дністровському каньйоні [Електронний ресурс] / Д. В. Стефанишин // Екологічна безпека та природокористування. — 2017. — № 1-2. — С. 5-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebpk_2017_1-2_3

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 9.06.2023 08.54.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анатолій із міста: Шостка :: Запитання: 47170  
Анатолій запитує:
Потрібна інформація про селітроваріння. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Васильчук О. С. Вплив ультразвукового опромінення на утримуючу здатність аміачної селітри [Електронний ресурс] / О. С. Васильчук, В. В. Вапнічна, А. Л. Ган // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. — 2018. — № 1. — С. 217-222. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_2018_1_33
Власян С. В. Технологія одержання азотного добрива з кальційвмісного відходу виробництва кальцієвої селітри [Електронний ресурс] / С. В. Власян, А. Б. Шестозуб, М. Д. Волошин // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — 2013. — № 6(10). — С. 13-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2013_6(10)__4
Власян С. В. Шлам виробництва кальцієвої селітри як сировина для одержання альтернативного нітратного мінерального добрива [Електронний ресурс] / С. В. Власян, М. Д. Волошин, А. Б. Шестозуб, Р. В. Бердо // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету. Технічні науки. — 2013. — Вип. 1. — С. 11-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpddtu_2013_1_5
Ган О. В. Зміна пористості та утримуючої здатності аміачної селітри під впливом ультразвукового опромінення [Електронний ресурс] / О. В. Ган, А. Л. Ган, В. В. Вапнічна, Л. В. Шайдецька // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. —2019. — Вип. 6. — С. 99-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkdpu_2019_6_15
Дмитриков В. П. Комплексний підхід до підвищення споживчих властивостей мінеральних добрив на прикладі кальцієвої селітри [Електронний ресурс] / В. П. Дмитриков, А. Б. Шестозуб, М. А. Олійник // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — 2015. — № 1-2. —С. 131-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDAA_2015_1-2_32
Кедун І. С. До питання про розвиток селітряного промислу в Новгороді-Сіверському [Електронний ресурс] / І. С. Кедун // Сумська старовина. — 2014. — № 43-44. — С. 117-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SumS_2014_43-44_14
Коротя О. В. Селітроварні печі на території укріплень дитинця давньоруського міста Воїнь [Електронний ресурс] / О. В. Коротя, Є. М. Осадчий // Праці Центру пам'яткознавства. — 2016. — Вип. 30. — С. 99-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pcp_2016_30_10
Мельников Б. І.Виробництво аміачної селітри та карбаміду [Текст] : навч. посіб. / Б. І. Мельников, І. М. Деміденко, М. О. Савченко ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. — 303 с.
Осадчий Є. М. Пам’ятки селітроварного виробництва на території Путивльського повіту першої половини XVII ст. [Електронний ресурс] / Є. М. Осадчий, О. В. Коротя // Праці Центру пам'яткознавства. — 2013. — Вип. 24. — С. 146-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pcp_2013_24_15
Осадчий Є. М. Селітроваріння на території Північно-Західної Слобожанщини XVII ст. [Електронний ресурс] / Є. М. Осадчий // Праці Центру пам'яткознавства. — 2011. — Вип. 20. — С. 116-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pcp_2011_20_13
Панченко П. П. Супруненко О. Б., Шерстюк В. В., Пуголовок Ю. О. Селітроварницький стан на Більському городищі / Олександр Борисович Супруненко, В’ячеслав Вікторович Шерстюк, Юрій Олександрович Пуголовок. — Київ: ПП Вид-во "Друкарня "Гротеск", 2010. — 94 с. [Електронний ресурс] / П. П. Панченко // Історична пам'ять. — 2010. — Вип. 1. — С. 146-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ip_2010_1_18
Проказа О. І. Математичні моделі термодинамічних процесів в реакційній склянці апарату нейтралізації аміачної селітри [Електронний ресурс] / О. І. Проказа // Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. — 2015. — № 18. — С. 142-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kitonv_2015_18_25
Созонтов В. Г. Технологія промислового одержання гранульованої вапняно-аміачної селітри [Електронний ресурс] / В. Г. Созонтов, І. В. Кравченко, І. Л. Коваленко // Питання хімії та хімічної технології. — 2021. — № 6. —С. 87-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchem_2021_6_15
Стенцель Й. І. Реологічні перетворення при управлінні апаратом нейтралізації у виробництві аміачної селітри [Електронний ресурс] / Й. І. Стенцель, О. В. Поркуян, О. І. Проказа // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — 2014. — № 9. — С. 149-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2014_9_31
Шерстюк В. В. Хронологія та етапи розвитку селітроваріння на Лівобережному Подніпров’ї [Електронний ресурс] / В. В. Шерстюк // Сіверщина в історії України. — 2013. — Вип. 6. — С. 204-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sviu_2013_6_51

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 13.04.2023 14.06.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Львів :: Запитання: 46963  
Світлана запитує:
Доброго ранку! потрібна інформація про Олександра Смакула. Дякую.
Наша відповідь:
Аврамчук Н. (Не)відомі українці, які змінили історію / Н. Аврамчук, М. Сухомозський ; [мал. Т. Шварц]. — Київ : Саміт-книга, 2019. — 206 с.
Горальчук І. Олександр Смакула : вони створювали фізику / І. Горальчук // Фізика для допитливих. — 2013. — № 4. — С. 2-3.
Довгий Я. Фізик, що поєднав європейську фундаментальність з американським прагматизмом : до 110-річчя від дня народження Олександра Смакули / Довгий, Ярослав // Світ фізики. — 2010. — № 3. — С. 11-20.
Рожнятовська О. Основоположник сучасної оптики та космічних технологій : до 110-річчя від дня народження О. Смакули (1900-1983) / О. Рожнятовська // Календар знаменних і пам'ятних дат. — Київ, 2010. — № 3, 2010. — С. 102-108.
Чельмак Л. Формула Смакули : життєвий та науковий шлях ученого / Л. Чельмак // Фізика (Шкільний світ). — 2007. — №7. — С. 1-3.
Шаромова В. Національно-патріотичне виховання учнів у процесі викладання фізики та астрономії / В. Шаромова ; обкл. О. Сажко. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. — 191 с.
Шаромова, В. Олександр Смакула - автор відкриття століття : Сценарій науково-теоретичної конференції: 9-11-ті класи / В. Шаромова, В. Соколова // Фізика (Шкільний світ). — 2003. — 32. — Вкладка. — С. 1-12.
Шендеровський В. Oleksandr Smakula : (September 9, 1900 - May 17, 1983) / В. Шендеровський // Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки. Кн. 4. — Київ : Простір, 2017. — С. 302-303.
Шендеровський В. Нелегкий шлях повернення великого українця / В. Шендеровський // Нехай не гасне світ науки. — Київ : РАДА, 2003. — С. 294-300.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 16.02.2023 07.55.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вячеслав із міста: Харків :: Запитання: 46939  
Вячеслав запитує:
Вітаю. Мене цікавить чи знаходиться у тринадцятому томі Енциклопедії сучасної України стаття про науковця Козакевича Павла Павловича. Якщо так, то скажіть на яких сторінках вона знаходиться. Будь ласка, дайте мені інформацію саме про друковане видання. Інформація з сайту енциклопедії мені не підходить через певну специфіку мого інтересу.
Наша відповідь:
Козакевич Павло Павлович / М. О. Мчедлов-Петросян // Енциклопедія Сучасної України. Т. 13 : Киї - Кок / НАН України, Наукове товариство ім. Т. Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень ; наук. ред. С. І. Болтівець [та ін.]. — Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. — С. 622-623.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 9.02.2023 01.09.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 2.120482 seconds