Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Оля із міста: Київ :: Запитання: 42464  
Оля запитує:
Підкажіть інформацію з ІТ технологій
Наша відповідь:
Доброго дня, Оля! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Биков В. Ю. Відкрита освіта в Єдиному інформаційному просторі // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура.– Хмельницький : ХГПА, 2010. – Вип. 7. – С. 30-35.
Биков В. Ю. Сучаснi завдання iнформатизацiї освiти [Електронний ресурс] / В. Ю. Биков // Iнформацiйнi технологiї i засоби навчання. – 2010. – № 1(15). – Режим доступу до журн. : http://www.ime.edu-ua.net/em.html
Закон України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" (Відомості Верховної Ради України, 2007. – № 12, ст. 102) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16. – Загол. з екрану.
Обговорено стан та перспективи інформатизації в Україні Обговорено стан та перспективи інформатизації в Україні [Електронний ресурс] // Прес-служба державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації, 14.09.2012. – Загол. з екрану. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245587619&cat_id=244277212
Плескач В. Л. Формування ринку інформаційних в Україні Формування ринку інформаційних послуг в Україні : дис... доктора екон. наук : 08.02.03 [Електронний ресурс] / В. Л. Плескач. – Київ, 2007. – Режим доступу : http://disser.com.ua/content/348922.html
Рамський Ю.С. Інформаційне суспільство. Інформатизація освіти [Електронний ресурс] // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : [зб. наук. праць / Редрада]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – № 7. – Режим доступу : http://www.ii.npu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=section&id=11&Itemid=64&lang=uk
Современные информационные технологии в образовании // Информац. технологии. – [Электронный ресурс]. – Загол. с экрана. – Режим доступа : http://technologies.su/informacionnye_tehnologii_v_obrazovanii
Толковый словарь терминов понятийного аппарата информатизации образования / составители И.В. Роберт, Т.А. Лавина. – ИИО РАО, 2009. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.iiorao.ru/iio/pages/fonds/dict/
Україна опустилася в рейтингу розвитку інформаційних технологій на 67-е місце, – ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rbc.ua/ukr/top/show/ukraina-opustilas-v-reytinge-razvitiya-informatsionnyh-12102012153800. – Загол. з екрану. – Опубліковано 12.10.2012.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 24.10.2018 23.20.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.236432 seconds