Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44088
   


Автор запитання: Владислав із міста: Киев :: Запитання: 46093  
Владислав запитує:
Допоможіть будь ласка з пошуком літератури з просування сайтів такого типу https://wibe.team/ в Google. Інтерисують українські та російські автори
Наша відповідь:
Доброго дня, Владислав! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Діброва Т. Реалії ринку Інтернет-реклами в Україні: [Про активне використання Інтернету як засобу просування товарів та послуг в Україні] / Т. Діброва, М. Лебеденко. // Маркетинг в Україні. — 2007. — № 2. — С. 21-24.
Загорулько С. Ю. Хостинг і просування сайтів в Інтернеті / С. Ю. Загорулько, О. В. Орлик // Інформатика та інформаційні технології : студ. наук. конф., 20 квітня 2015 р. : матер. конф. — Одеса, ОНЕУ. — С. 48-51.
Ілляшенко Н. С. SEO-оптимізація як сучасний інструмент інтернет-маркетингу / Н. С. Ілляшенко, О. С. Савченко // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2012. — № 3. — С. 63-74. — Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/29141/1/Internet-marketing.pdf.
Малявкина И. В. Рекламные и PR-технологии как средство продвижения социально-культурных проектов [Електронний ресурс] / И. В. Малявкина. — 2013. — Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/reklamnyei-pr-tehnologii-kak-sredstvo-prodvizheniya-sotsialno-kulturnyhproektov/viewer.
Мартовой А. В. Підвищення обсягів продажу послуг на підприємствах туризму на основі інтернет-маркетингу : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / А. В. Мартовой ; Таврійський національний ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімф., 2006. — 20 с.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 2.12.2021 10.42.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 46047  
Аліна запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу за темою: Управління інформаційними ризиками. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Ми відповідали на даний запит, який можна переглянути за посиланням:
Віртуальна довідка - Розширений доступ - Пошук за номером запиту - № 43140. Крім того, перегляньте додаткові джерела:
Бурячок В. Л. Основи формування державної системи кібернетичної безпеки : моногр. / В. Л. Бурячок. - Київ : НАУ, 2013. - 432 с.
Підхід до оцінювання ризиків інформаційної безпеки для автоматизованої системи класу «1» [Електронний ресурс] / І. С. Літвінчук, Р. О. Корчомний, Н. В. Коршун, М. В. Ворохоб // Кібербезпека: освіта, наука, техніка. - 2020. - Т. 2, № 10. - Режим доступу: https://www.csecurity.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/224/200.
Титенко Л. В. Управління інформаційними ризиками облікової системи підприємства [Електронний ресурс] / Л. В. Титенко, О. О. Ключко, В. Ю. Тимошенко // Інфраструктура ринку. – 2020. – Вип. 42. – С. 379-383. – Режим доступу : http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/
66.pdf.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 23.11.2021 09.17.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кирило із міста: Київ :: Запитання: 46040  
Кирило запитує:
Доброго дня! Мені потрібна літературу про інформаційну безпеку держави. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Кирило! Перегляньте наступні джерела:
Баранов О. А. Про тлумачення та визначення поняття «кібербезпека» / О. А. Баранов // Правова інформатика. – 2014. - №2 (42). – С. 54-62.
Богуш В. М. Інформаційна безпека : термінолог. навч. довід. / В. М. Богуш, В. Г. Кривуца, А. М. Кудін ; за ред. В. Г. Кривуци. – Київ, 2004. - 508 с.
Бурячок В. Л. Інформаційний та кіберпростори: проблеми безпеки, методи та засоби боротьби : [підруч.] / В. Л. Бурячок, Г. М. Гулак, В. Б. Толубко. – Київ : СІК ГРУП Україна, 2015. – 449 с.
Забезпечення інформаційної безпеки держави : навч. посіб. / В. Б. Дудикевич, І. Р. Опірський, П. І. Гаранюк та ін. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. - 204 с.
Литвинов В. В. Моделювання та аналіз безпеки розподілених інформаційних систем : навч. пос. [для студ. спец. 121 «Інженерія програмного забезпечення»] / В. В. Литвинов, В. В. Казимир, І. В. Стеценко та ін. – Чернігів : Чернігів. нац. технол. ун-т, 2016. – 254 с.
Нехай В. А. Інформаційна безпека як складова економічної безпеки підприємств [Електронний ресурс] / В. А. Нехай, В.В. Нехай // Наук. вісник Міжнар. гуманітарного ун-ту. - С. 137-140. - Режим доступу: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/24-2-2017/30.pdf.
Ткачук Т. Ю. Забезпечення інформаційної безпеки в умовах євроінтеграції України : моногр. / Т. Ю. Ткачук. - Київ : Вид. дім "АртЕк", 2018. - 422 с.
Фурашев В. М. Кіберпростір та інформаційний простів, кібербезпека та інформаційна безпека : сутність, визначення, відмінності / В. М. Фурашев // Інформація і право. – 2012. - № 2. – С. 162-169.
Безпека соціально-економічних процесів в кіберпросторі [Електронний ресурс] : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 27 берез. 2019 р.). – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 244 с. - Режим доступу: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/250dafc576ffd3c6a92546eebacc834d.pdf.
Бурячок В. Л. Інформаційна та кібербезпека : соціотехнічний аспект [Електронний ресурс] : підручн. / В. Л. Бурячок, В. Б. Толубко, В. О. Хорошко, С. В. Толюпа. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 320 с. - Режим доступу: https://spadok.org.ua/books/Buryachok-Osnovy-info-ta-ciberbezpeky.pdf.
Ліпкан В. А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] : конспект лекц. / В. А. Ліпкан, Ю. Є. Максименко. - Київ : КНТ, 2006. - 280 с. - Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1350_59375830.pdf.
Постіл С. Д. Інтелектуальна адаптивна система для виявлення та нейтралізації кібератак / С. Д. Постіл, Д. В. Любушкін // Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 листопада 2017 р.). – 2017. - С. 127-128. - Режим доступу: http://dspace.oduvs.edu.ua/bitstream/123456789/530/1/ilovepdf_com-127-128[1].pdf.
Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : законопроект від 19.06.2015 р. № 2126а [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
Хорошко В. О. Як протистояти реальним кіберзагрозам об’єктам критичної інфраструктури України / В. О. Хорошко, В. Д. Козюра // Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 листопада 2017 р.). – 2017. - С. 79-80. - Режим доступу: http://dspace.oduvs.edu.ua/bitstream/123456789/501/1/ilovepdf_com-79-80[1].pdf.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 22.11.2021 09.19.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Черкаси :: Запитання: 46037  
Оксана запитує:
Допоможіть, будь ласка підібрати літературу по темі "Інформаційні технолдогії, історичний та сучасний стан і перспективи розвитку"
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Базака Ю. А. Моделі, методи та інформаційна технологія підвищення ефективності тестування програмного забезпечення розподілених систем : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 / Ю. А. Базака ; М-во освіти і науки України, Західноукр. нац. ун-т. — Тернопіль, 2021. — 20 с. : іл., табл.
Бородкин Л. И. «История и компьютер»: 20 лет спустя / Л. И. Бородкин, В. Н. Владимиров, И. М. Гарскова // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». – 2012. – № 38. – С. 4-5.
Бородкин Л. И. Институционализация исторической информатики: к 20-летию АИК / Л. И. Бородкин, В. Н. Владимиров, И. М. Гарскова // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». – 2012. – № 39. – С. 4.
Бородкин Л. И. Институционализация исторической информатики: к 20-летию АИК / Л. И. Бородкин, В. Н. Владимиров, И. М. Гарскова // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». – 2012. – № 39. – С. 7.
Варцаба В. І. Сучасне банківництво: теорія і практика : навч. посіб. / В. І. Варцаба, О. І. Заславська ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород : Говерла, 2018. — 363 с. : рис., табл.
Кузьменко Л. В. Інформаційна технологія для створення перспективних гарантоздатних автоматизованих систем управління об’єктами критичної інфраструктури : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 / Л. В. Кузьменко ; М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. — Київ, 2021. — 24 с. : іл., табл.
Сучасні інформаційні технології і системи / [Бурдаєв В. П. та ін.] ; під ред. Пономаренка В. С. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. — Харків : Бровін О. В., 2021. — 181 с. : іл

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 20.11.2021 05.24.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Львів :: Запитання: 45983  
Оксана запитує:
ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-СЕРВІСУ LearningApps.org НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-onlajn-servisu-learningappsorg-na-prikladi-uroku-z-informatiki-262695.html
https://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/kitmd/Internet_conf_17.05.18/s1/1_Medvedska_Zaichenko_Bielokon.pdf
http://internet-servisi.blogspot.com/p/learning-apps.html
https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/247284/mod_assign/introattachment/0/Хмарні технології та Google сервіси-34-36.pdf
https://metodistzp.jimdofree.com/2016-2017/середовище-learningapps/
http://rmo-informatic.blogspot.com/p/learningapps.html
https://naurok.com.ua/nazva-temi-dosvidu-vikoristannya-internet-servisiv-learningapps-org-plickers-kahoot-na-urokah-informatiki-dlya-provedennya-monitoringu-znan-uchniv-24385.html
https://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/9906/5/Фесько.pdf
https://urok-ua.com/mayster-klas-stvoryuyemo-interaktivni-vpravi-na-sayti-learningapps-org/
http://goloviatyne-zosh.ck.sch.in.ua/Files/downloadcenter/Хмарні технології та Google сервіси.pdf

– Петрова О.М. Використання можливостей ресурсу Learningapps.org під час створення віртуального класу / О. М. Петрова // Комп'ютер у школі та сім'ї : науково-метод. журн. - 2014. - № 1. - С. 46-47.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 3.11.2021 10.47.51 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.243716 seconds