Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45805
   


Автор запитання: Інна із міста: Бровари :: Запитання: 42912  
Інна запитує:
Теоретичні основи інформаційної безпеки. Комп'ютерні віруси
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Антонюк А. О. Теоретичні основи моделювання та аналізу систем захисту інформації :[монографія] / А. О. Антонюк, В. В. Жора. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2010. – 310 с.
Богуш В. М. Теоретичні основи захищених інформаційних технологій : навч. посіб. / В. М. Богуш, О. А. Довидьков, В. Г. Кривуца. – Київ : ДУІКТ, 2010. – 454 с.
Гайворонський М. В. Безпека інформаційно-комунікаційних систем / М. В. Гайворонський, О. М. Новіков. – Київ : Видавнича група BHV, 2009. – 608 с.
Кавун С. В. Інформаційна безпека :підручник / С. В. Кавун. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. – 368 с.
Курушин В. Д. Компьютерные преступления и информационная безопасность / В. Д. Курушин, В. А. Минаев. – М. : Новый юрист. – 2012. – 256 с.
Лозинський Д. Н. Інформаційна безпека. Проблема нового тисячоліття / Д. Н. Лозинський, Е. В. Плескач // Системи безпеки. – 2014. – № 4(46). – С. 13.
Юдін О. К. Захист інформації в мережах передачі даних / О. К. Юдін, О. Г. Корченко, Г. Ф. Конахович. – Київ : Вид-во ТОВ «НВП»ІНТЕРСЕРВІС», 2009. – 716 с.
Золотар О. О. Класифікація загроз інформаційній безпеці [Електронний ресурс] / О. О. Золотар, І. О. Трубін // Інформація і право. – 2013. – № 3. – С. 105-112. – Режим доступу: http://ippi.org.ua/sites/default/files/13zoozib.pdf.
Єсімов С. С. Інформаційний простір у контексті інформаційного права [Електронний ресурс] / С. С. Єсімов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки : зб. наук. праць. – 2015. – № 825. – С. 31–36. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/31860/1/6-31-36.pdf.
Козачок В. А. Технології протидії шкідливим програмам та завідома фальшивому програмному забезпеченню [Електронний ресурс] / В. А. Козачок, А. А. Рой, Л. В. Бурячок // Сучасний захист інформації. – 2017. – № 2(30). – С. 30-34. – Режим доступу: http://journals.dut.edu.ua/index.php/dataprotect/article/view/1486/1418.
Кононович І. В. Динаміка кількості інцидентів інформаційної безпеки [Електронний ресурс] // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2014. – Т. 4. – № 1. – С. 35-43. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Itmm_2014_4_1_6.pdf.
Марущак А. І. Пріоритети розвитку інформаційного права України [Електронний ресурс] / А. І. Марущак // Інформація і право. – 2011. – № 1. – С. 20-24. – Режим доступу: http://ippi.org.ua/marushchak-ai-prioriteti-rozvitku-informatsiinogo-prava-ukraini.
Погребняк А. В. Технології комп’ютерної безпеки [Електронний ресурс] : монографія / А. В. Погребняк. – Рівне : МЕГУ, 2011. – 117 с. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/20273/1/КнигаПогребняк А.В..pdf.
Поняття комп’ютерного вірусу. Історія та класифікація вірусів [Електронний ресурс] // Всеосвіта : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/ponatta-komputernogo-virusu-istoria-ta-klasifikacia-virusiv-94893.html. – Назва з екрану.
Сороковская А. А. Информационная безопасность предприятия : новые угрозы и перспективы [Электронный ресурс] / А. А. Сороковская // Вісник Хмельниц. національного університету. – 2010. – № 2. – Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2010_2_2/032-035.pdf.
Цимбалюк В. Окремі питання щодо визначення категорії «Інформаційна безпека» у нормативно-правовому аспекті [Електронний ресурс] / В. Цимбалюк // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2004. – Вип. 8. – С. 30-33. – Режим доступу: http://pnzzi.kpi.ua/8/08_p30.pdf.
Цифрова епідемія: як виникли комп’ютерні віруси та хто їх створює [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://tsn.ua/special-projects/one_and_zero/.
Черевко О. В. Теоретичні засади поняття інформаційної безпеки та класифікація загроз системі інформаційного захисту [Електронний ресурс] / О. В. Черевко // Ефективна економіка. – 2014. –. № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3304.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 11.03.2019 14.39.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.264169 seconds