Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Юля із міста: Львів :: Запитання: 43664  
Юля запитує:
Чи можете допомогти у реалізації написання кодів на мові програмування с++ та запуску їх у віртуальній машині білдер? Статистичний ряд. Побудова гістограм Розрахунок значення інтегралу, методом прямокутників методом трапеції , методом сімсона методом монте карло Дослідженняи похибки КЧХ пасивного або активного фільтра методом Монте-Карло Розрахунок та дослідження фільтрів
Наша відповідь:
Юлю, добрий день! Для вас підібрано джерела інфоормації:

Голубєва, Т. О. Вибір методу оптимізації в умовах комбінованої невизначеності [Текст] / Т. О. Голубєва // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія : міжнародний науково-технічний журнал. - 2008. - № 1. - Бібліогр. в кінці ст.

Java. Шаблон Builder [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://developer.alexanderklimov.ru/android/java/builder.php

Карлащук В. И. «Электронная лаборатория на ВМ PC. Программа Electronics Workbench и ее применение». Салон - Р. М.: 1999.-506 с.

Кичак В.М. Основи радіоелектроніки: навч. посібн. В. М. Кичак. Ю. В. Крушевський. Д. В. Гаврілов. - Вінниця : ВНТУ, 2010. – 368 c.

Кузнецов, Н. Ю.Ускоренное моделирование методом Монте-Карло количества "хороших" перестановок на многопроцессорном комплексе СКИТ-4 [Текст] / Н. Ю. Кузнецов // Кибернетика и системный анализ. - 2016. - № 1. - С. 57-63 : фот.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія електричних кіл та сигналів", частина 1для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітні програми «Радіоелектронні апарати та засоби» та «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки») усіх форм навчання / уклад.: Огренич Є.В., Поспеєва І.Є. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 70 с.

Обчислення визначених інтегралів методом Сімпсона [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mathros.net.ua/obchyslennja-vyznachenyh-integraliv-metodom-simpsona.html

Основи радіоелектроніки: навч. посібник для студ. виш.техн.навч. закл.: рек. МОНУ Ю. Я. Бобало. Р. І. Желяк. М. Д. Кіселичник та ін. ; за ред. Б. А. Мандзія.- Львів: ЛНУ "Львівська політехніка", 2002. - 456 с.

Паттерн проектирования: Builder
https://vertex-academy.com/tutorials/ru/pattern-builder-java/

Радіотехніка. Енциклопедичний навчальний довідник за ред.. проф.. ЮЛ. Мороза. Є.А. Мачюського. В.І. Правди. - К.. Виша школа, 1993.- 837 с.

Пиж Б.В. Сайт розрахунку цифрових фільтрів. Підсистема розрахунків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cad.kpi.ua/attachments/093_2017d_Pyzh.pdf

Розвязок інтеграла методом Чебиша Гауса Сімпсона [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://works.doklad.ru/view/cRPjwXRgN28/all.html
Сисоєв В. М. Основи радіоелектроніки : підруч. / В. М. Сисоєв. - Київ : Вища школа. 2004. - 279 с.

Статистичні та Монте-Карло алгоритми моделювання випадкових процесів у макро- і мікросистемах у MathCAD : монографія / П. С. Кособуцький ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 412 с. : іл.

Чисельне інтегрування методом Монте-Карло[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.mathros.net.ua/chyselne-integruvannja-metodom-monte-karlo.html

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 12.12.2019 00.06.34 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 1.233868 seconds