Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44893
   


Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 43812  
Аліна запитує:
Можна підібрати літературу за темою: Хмарні сервіси та їхні види. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Гудзовата О. О. Хмарні сервіси: можливості, безпека, перспективи: колективна моногр. : у 4 т. / О. О. Гудзовата // Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – Т. 1 – 352 с. (Розділ 1.12). – С. 102–110.
5 аргументів за перехід в хмару [Електронний ресурс] // Tucha.ua: [вебсайт]. – Електрон. дані. — Режим доступу: https://tucha.ua/uk/blog/services/5-argumentiv-za-perekhid-v-khmaru. — Назва з екрану.
Березніков А. Види хмарних сервісів: який обрати та огляд хмарних провайдерів [Електронний ресурс] // De-novo.biz : [вебсайт]. – Електрон. дані. — Режим доступу: https://www.de-novo.biz/blog/vidi-hmarnih-servisiv-yakij-obrati-ta-oglyad-hmarnih-provajd-8. — Назва з екрану.
Вакалюк Т. А. Хмарні технології в освіті : навч.-метод. посіб. для студентів фізико-математичного фак-ту / Т. А. Вакалюк. – Житомир : вид-во ЖДУ, 2016. – 72 с. — Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/706333/1/Пос_ХТО.PDF
Глазунова О. Г. Хмарні сервіси Microsoft та Google: організація групової проектної роботи студентів ВНЗ [Електронний ресурс] / О. Г. Глазунова, О. Г. Кузьмінська, Т. В. Волошина, Т. П. Саяпіна, В. І. Корольчук // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. — 2017. — № 3. — С. 199-210. — Режим доступу: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/download/84/135.
Гудзовата О. О. Інформаційна безпека хмарних сервісів [Електронний ресурс] / О. О. Гудзовата // Наук. Вісник Львів. держ. ун-ту внутрішніх справ. – 2013. - № 2. – С. 228-239. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvldu_e_2013_2_27.
Гусєв В. О. Управління формуванням компетентностей здобувачів вищої освіти шляхом використання хмарних сервісів [Електронний ресурс] / В. О. Гусєв, С. В. Ушеренко // ScienceRise: Pedagogical Education. — 2016. — № 8. — С. 18-28. — Режим доступу: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/20840/18-28.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Лекція 4: Хмарні технології [Електронний ресурс] // Комп'ютерні інформаційні технології в освіті і науці : [вебсайт]. – Електрон. дані. — Режим доступу: https://sites.google.com/site/navcalnapraktikakitvoin/lekciie/lekcia-hmarni-tehnologiie. — Назва з екрану.
Хмара, або куди прямує бізнес [Електронний ресурс] : презентація : шкільний урок // Thefuture.news : [вебсайт]. – Електрон. дані. — Режим доступу: http://thefuture.news/lessons/ua/cloudservices. — Назва з екрану.
Що таке хмарні сервіси? [Електронний ресурс] // Itsg.com.ua : [вебсайт]. – Електрон. дані. — Режим доступу: https://itsg.com.ua/ua/services/hmarni-servisi/. — Назва з екрану.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 4.02.2020 15.07.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.209778 seconds