Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44697
   


Автор запитання: Тимофій із міста: Київ :: Запитання: 43866  
Тимофій запитує:
Цікавить література про зародження та розвиток українського театру.
Наша відповідь:
Добрий день, Тимофій! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 1273; 2704; 33279; 36764. Також радимо вам переглянути наступні джерела:
Андрійцьо В. Український театр на Закарпатті 20-х років XX ст. : автореф. дис. … канд. мистецтвознав. : 17.00.02 / В. Андрійцьо; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2012. — 20 с.
Леоненко Р. Перший державний український театр : Український Національний Театр, Київ, 1917-1918 : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мистецтвознав. 17.00.02 / НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — Київ, 2002. — 20 с.
Матеріали до історії українського театру. Від витоків до початку ХХ століття [Електронний ресурс] / НАН України; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2016. – 280 с. — Електрон. дані. — http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2016/teatr.pdf. — Назв аз екрану.
Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької. Час і долі. — Львів : Каменяр, 2016. — (Програма ”Українська книга”).
Новиков А. Український театр і драматургія: від найдавніших часів до початку XX ст. / А. Новиков. — Харків : Харків. іст.-філол. т-во, 2015. — 411 с. : іл.
Пилипчук Р. Український професіональний театр в Галичині (60-ті роки XIX ст.) / Р. Пилипчук ; упоряд. Є. Гулякіна ; вступ. ст. О. Клековкіна. — Київ : Криниця, 2015. — 511 с., фотоіл.
Солдатова Л. Історія та розвиток театру з давнини до сучасності = The history and development of the theatre from ancient times to the present : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл., III курс / Л. Солдатова. — Київ : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2010. — 75 с.
Український театр XX століття / [редкол.: Н. Корнієнко та ін.] ; Держ. Центр театр. мистецтва ім. Л. Курбаса. — Київ : ЛДЛ, 2003. — 511 с. — (Світова театральна культура).
Український театр: шлях до себе : Здобутки. Виклики. Проблеми : аналітико-соціологічне дослідження / С. Васильєв та ін. — Київ : Культурна Асамблея, 2018. — 67 с. : іл., табл.
Хоменко Ю. Український театр від джерел і до сьогодення : навчально-методичний посібник / [відп. ред. Самойленко Г.В.] ; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя. — Ніжин, 2002. — 129 с.
Ян І. Український музично-драматичний театр у системі соціокультурних зв’язків останньої третини XIX – початку XX століття : автореф. дис. … д-ра мистецтвознав. : 26.00.04 / І. Ян ; М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2019. — 36 с. : табл.

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 27.02.2020 21.18.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.19824 seconds