Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44904
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Житомир :: Запитання: 43957  
Тетяна запитує:
Добрий ранок! Допоможіть, будь ласка, підібрати джерела до дипломної роботи "Розробка системи потокового шифрування інформації". Дякую за Вашу працю!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Перегляньте наступні джерела:
Горбенко І. Д. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : навч. посіб. - Ч. 1 : Криптографічний захист інформації І. Д. Горбенко, Т. О. Гріненко. - Харків : ХНУРЕ, 2004. - 368 с.
Єсін В. І. Безпека інформаційних систем і технологій : навч. посіб. [для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за напрямами підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»] / В. І. Єсін, О. О. Кузнецов, Л. С. Сорока. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 632 с.
Загородна Н. В. Обґрунтування вибору доступних програмно-апаратних засобів високопродуктивних обчислювальних систем для задач криптоаналізу / Н. В. Загородна, С. А. Лупенко, А. М. Луцків // Електроніка та системи управління. – 2011. – №1 (27). – Київ : НАУ, 2011. – С. 42-50.
Загородна Н. В. Реалізація сучасних криптоаналітичних методів у обчислювальному ґрід-середовищі на основі кластерних архітектур / Н. В. Загородна, С. А. Лупенко, А. М. Луцків // Електроніка та системи управління. – 2011. – № 3 (29). – Київ : НАУ, 2011. – С. 5-15.
Математичні основи криптографії / В. Г. Кузнецов, В. В. Фомічов, С. О. Сушко, Л. Я. Фомічова. - Дніпропетровськ : НДУ, 2004. - 389 с.
Основи криптографічного захисту інформації : підручник / [Г. М. Гулак, В. А. Мухачов, В. О.Хорошко, Ю. Є. Яремчук ; ред. В. О. Дружиніна] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 198 с.
Столлингс В. Криптография и защита сетей : принципы и практика = Cryptography and Network Security: Principles and Practice /В. Столлтнгс ; [пер с англ. А. Г. Сивака, А. А. Шпака ; под ред. А. А. Сивака]. - 2-е изд. - М. : Вильямс, 2001. - 672 с. : рис., табл.
Тилборг Х. К. А. ван. Основы криптологии : профес. руководство и интеракт. учебник. — М. : Мир, 2006. - С. 471.
Чмора А. П. Современная прикладная криптография / А. П. Чмора. – 2-е изд. – М. : Гелиос АРВ, 2002. – 256 с.
Ященко В. В. Введение в криптографию / В. В. Ященко. — М. : МЦНМО, 2012. — 352 с.
Бакай О. В. Особливості побудови системи та застосування криптографічного алгоритму AES [Електронний ресурс] / О. В. Бакай // Комп'ютерні системи та мережі. - 2014. - № 806. - Режим доступу: http://science.lpnu.ua/uk/csn/vsi-vypusky/nomer-806-2014/osoblyvosti-pobudovy-systemy-ta-zastosuvannya-kryptografichnogo.
Кравець О. Підвищення ефективності криптоаналізу сучасних потокових шифрів [Електронний ресурс] / О. Кравець, С. Лупенко, А. Луцків // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка": Автоматика, вимірювання та керування. – 2012. – № 741. – С. 240–245. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21469.
Криптографічний захист даних [Електронний ресурс] // Stud.com.ua : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. - Режим доступу: https://stud.com.ua/84353/ekonomika/kriptografichniy_zahist_danih. – Назва з екрану.
Лупенко С. А. Моніторинг та керування обчислювальними процесами у сучасних кластерних системах під час розв'язання задач криптоаналізу [Електронний ресурс] / С. А. Лупенко, А. М. Луцків // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : Комп’ютерні системи та мережі. – 2011. – № 717. – С. 76-83. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/12235.
Луцків А. М. Високопродуктивна інформаційна система алгебраїчного криптоаналізу потокових шифрів [Електронний ресурс] / А. М. Луцків, І. А. Вітрук, Н. В. Загородна // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка": Комп'ютерні системи та мережі. – 2014. – № 806 – С. 148–153. - Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/27190.
Страхарчук А. Я. Криптографічний захист інформації і системи розподілу ключів [Електронний ресурс] // Інформаційні системи і технології в банках : навч/ посіб. / А. Я. Страхарчук, В. П. Страхарчук. — Київ : УБС НБУ: Знання, 2010. — Режим доступу: https://pidruchniki.com/15070412/bankivska_sprava/kriptografichniy_zahist_informatsiyi_sistemi_rozpodilu_klyuchiv.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 4.04.2020 01.33.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.213084 seconds