Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44893
   


Автор запитання: Ліна із міста: Бровари :: Запитання: 44009  
Ліна запитує:
Доброго дня. Підкажіть літературу про хмарне середовище для синхронізації та обміну файлами. Заздалегідь дякую
Наша відповідь:
Доброго дня. Ліно! Перегляньте наступні джерела:
Смалько О. А. Захист інформаційних ресурсів : моногр. / О. А. Смалько. - Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О А, 2011. - 704 с.
Єніна І. І. Перспективи застосування хмарних технологій для зберігання інформації [Електронний ресурс] / І. І. Єніна, А. С. Мороз // Наук. записки Центральноукр. нац. техн. ун-ту. – 2017. – Вип. 21. – С. 81-86. Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/7522/1/ilovepdf_com-82-87.pdf.
Мазипчук М. Переваги та недоліки хмарних сервісів [Електронний ресурс] / М. Мазипчук. - Режим доступу: https://gurt.org.ua/articles/38359/.
Основні поняття хмарних технологій [Електронний ресурс] // Academic Fox : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://academicfox.com/uk/lektsiya-1-osnovni-ponyattya-hmarnyh-tehnolohij/. - Назва з екрану.
Франчук В. М. Резервне копіювання даних [Електронний ресурс] / В. М. Франчук // Наук. часопис Нац. педагог. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. – 2018. – Вип. 20. - С. 61-66. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nchnpu_2_2018_20_12.pdf.
Хмарні сервіси [Електронний ресурс] // Tucha.ua : : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://tucha.ua/uk/blog/services. - Назва з екрану.
Хмарні технології [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/-wiki/Хмарні_технології.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 21.04.2020 09.12.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.208307 seconds