Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44893
   


Автор запитання: Олег із міста: Lviv :: Запитання: 44068  
Олег запитує:
Добрий вечір, допоможіть знайти матеріали на тему:"Використання параметризованих типів в Java та особливості Builder шаблону проектування ПЗ"
Наша відповідь:
Доброго вечора,Олеже! Пропонуємо переглянути наступну літературу по вашому запиту:

Батюк З. В. Використання шаблонів проектування MVVM при розробці застосувань на платформі Microsoft [Електронний ресурс] / З. В. Батюк, О. В. Тарасов // Системи обробки інформації. - 2015. - Вип. 4. - С. 6-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2015_4_3

Бєгун А. В. Алгоритмізація і програмування : Навч. посіб. Ч. 3. Об'єктно-орієнтоване програмування / А. В. Бєгун; Київ. нац. екон. ун-т. - К. : КНЕУ, 2005. - 172 c.

Дзінько Р. І. Використання шаблонів проектування програмного забезпечення у моделюванні РТК / Р. І. Дзінько, А. М. Гордійчук, О. І. Лісовиченко // Адапт. системи автомат. упр. : міжвід. наук.-техн. зб. - 2011. - Вип. 19. - С. 73-78.


Забара С. С. Розробка автоматизованої системи оптимізації роботи перевантажувального комплексу / С. С. Забара, М. Т. Дехтярук // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. - 2015. - № 1/3. - С. 8-12.

Забара С. С. Автоматизована система управління транспортними перевезеннями [Електронний ресурс] / С. С. Забара, М. Т. Дехтярук // Системні дослідження та інформаційні технології. - 2014. - № 2. - С. 18-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sdtit_2014_2_4

Клименко І. А. Мультипроцесорна система на базі програмованих процесорних ядер NIOS II Altera[Електронний ресурс] / І. А. Клименко, В. В. Ткаченко, О. М. Сторожук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Сер. : Інформатика, управління та обчислювальна техніка. - 2012. - Вип. 56. - С. 78-87. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpi_iuot_2012_56_12

Кравець П. О. Об'єктно-орієнтоване програмування : навч. посіб. / П. О. Кравець; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2012. - 623 c.

Муляр І. В. Метод визначення шаблону проектування вихідного коду програмного забезпечення [Електронний ресурс] / І. В. Муляр, В. В. Гнатюк, Л. В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2015. - Вип. 49. - С. 195-200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2015_49_33

Муляр І. В. Метод вибору шаблонів проектування для вирішення проблем структурної організації коду програмного забезпечення комп’ютерних систем [Електронний ресурс] / І. В. Муляр, І. В. Гурман, В. В. Гнатюк, Б. Г. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2015. - Вип. 50. - С. 211-216. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2015_50_36

Опанасенко В. М. Архітектурна організація реконфігуровних комп'ютерів на базі ПЛІС / В. М. Опанасенко, І. Г. Тимошенко // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. - 2004. - № 2. - С. 139-144.

Поморова О. В. Проектування інтерфейсів користувача : навч. посіб. / О. В. Поморова, Т. О. Говорущенко; ред.: Г. М. Соколова. - Хмельницький : ХНУ, 2011. - 206 c.

Табунщик Г. В. Проектування, моделювання та аналіз інформаційних систем : навч. посіб. для студ. ВНЗ, які навчаються за напрямом підготов. "Програмна інженерія" / Г. В. Табунщик, Р. К. Кудерметов, А. В. Притула; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. - 291 c.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 28.04.2020 20.56.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.21138 seconds