Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44893
   


Автор запитання: Таня із міста: Бровари :: Запитання: 44200  
Таня запитує:
Підберіть інформацію за темою "Корпоративні системи управління підприємством". Дякую
Наша відповідь:
Длброго дня, Таня! Перегляньте наступні джерела:
Береза А. М. Основи створення інформаційних систем : навч. посіб. / А. М. Береза. - 2 вид., перероб. і допов. – Київ : КНЕУ, 2001. – 140 с.
Ільєнко Р. В. Впровадження та використання інформаційних технологій у системі вищої освіти ЄС / Р. В. Ільєнко // Економіка і управління. – 2015. – № 1. – С. 134-140.
Орлова Н. С. Інформаційні системи в сучасному корпоративному управлінні / Н. С. Орлова // Актуальні проблеми державного управління. – 2012. – № 1 (41). – С. 35-40.
Різніченко Л. В. Досвід упровадження корпоративних інформаційних систем управління на вітчизняних підприємствах / Л. В. Різніченко // Вісник КДПУ ім. М. Остроградського. - 2009. - Вип. 4 (57). Ч. 2. - С. 184-189.
Рибалко Л. П. Застосування сучасних корпоративних інформаційних систем в управлінні підприємствами / Л. П. Рибалко // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту. - 2015. - Вип.15. Ч. 3. - С. 82-85.
Євдокимов В. В. Корпоративні інформаційні системи: проблеми впровадження та аналіз ефективності [Електронний ресурс] / В. В. Євдокимов // Наук. праці КНТУ. – 2009. – Вип. 16. – № 1. – С. 227-235. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npkntu_e_2009_16(1)__40.pdf.
Літнарович Р. М. Платформи корпоративних інформаційних систем [Електронний ресурс] : курс лекцій / Р. М. Літнарович. – Рівне : МЕГУ, 2012. – 130 c. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/28963/1/Курс лекцій Платформи корпоративних інформаційних систем.pdf.
Орлова Н. С. Впровадження інформаційних технологій в систему корпоративного управління [Електронний ресурс] / Н. С. Орлова, Ю. Л. Мохова // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. – 2017. – № 3. – С. 355-364. – Режим доступу: https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/download/102/138/.
Савінов І. М. Корпоративні інформаційні системи [Електронний ресурс] : опорний конспект (для студ. Спец. „Економічна кібернетика” денної та заочної форм навчання) / І. М. Савінов. – Вінниця : ВІРЕУ, 2004. - 42 с. - Режим доступу: http://kist.ntu.edu.ua/textPhD/kis.pdf.
Юрчук Н. П. Інформаційні системи в управлінні діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / Н. П. Юрчук // Агросвіт. - 2015. - № 19.- С. 53-58. – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/19_2015/12.pdf.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 14.05.2020 01.45.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.211333 seconds