Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44904
   


Автор запитання: станіслав із міста: Київ :: Запитання: 44604  
станіслав запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою "Перспективи розвитку технології блокчейн в Україні".
Наша відповідь:
Доброго дня, Станіславе! Перегляньте наступні джерела:
Про обіг криптовалюти в Україні [Електронний ресурс] : проект Закону України № 7183 від 06.10.2017 р. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov. ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684.
Белова І. Перспективи та ризики використання криптовалют в Україні [Електронний ресурс] / І. Белова // Цифрова економіка: тренди та перспективи: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., [м. Тернопіль, 25 жовтня 2018 р.] / редкол. : П. Р. Пуцентейло, Б. О. Язлюк, Р. Ф. Бруханський [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - С. 40-44.
2017-й – год blockchain в мире. Просто о технологии и ее применении в отрасли [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://my-trade-group. com/index.php/mneniya/item/9251-2017-j-god-blockchain-v-mire-prosto-o-tekhnologii-i-ee-primenenii-v-otrasli/9251-2017-jgod-blockchain-v-mire-prosto-o-tekhnologii-i-ee-primenenii-v-otrasli.
Блокчейн – рождение новой экономики. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=kqhuWGjJ8_Q.
Вперше: В Україні офіційно продали квартиру за криптовалюту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/ news/2017/09/26/629501/.
Гольдштейн К. Что такое блокчейн? [Електронний ресурс] / К. Гольдштейн. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=08kBvfs4GPk.
Давидова І. В. Технологія блокчейн: перспективи розвитку в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Давидова. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chac_2017_26_10.pdf
Жмуркевич А. Є. Особливості застосування блокчейн-технології у цифровій економіці [Електронний ресурс] / А. Є. Жмуркевич, Р. С. Вакулін - Режим доступа: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/mnj_2018_6(2)__5.pdf.
Загрядська М. Криптовалюти в Україні [Електронний ресурс] / М. Загрядська //
Юрид. газета. – 2019. – 3 вересня. – Режим доступу: https://yur-gazeta.com/publications/practice/podatkova-praktika/kriptovalyuti-v-ukrayini.html.
Кузьо А. Проблеми і перспективи розвитку системи «Блокчейн» в Україні [Електронний ресурс] / А. Кузьо, І. Белова // Вектори розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі: тренди та перспективи : зб. матер. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 7 листопада 2019 р.] / редкол. : П. Р. Пуцентейло, Р. Ф. Бруханський, Н. П. Чорна [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - С. 356-359. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36644/1/Кузьо Андр_й, Белова _рина.pdf.
Чернишов Д. У майбутньому Україна переведе всю цифрову державну інформацію на блокчейн-платформу [Електронний ресурс] / Д. Чернишов. – Режим доступу: http://www.pravove-pole.info/novini/u-majbutnomu-ukraina-perevede-vsju-cyfrovu-derzhavnu-informaciju-na-blokchejnplatformu-denys-chernyshov/.
Ющенко Н. Л. Розвиток блокчейн-технологій в Україні та світі [Електронний ресурс] / Н. Л. Ющенко // Економіка і суспільство. – 2018. – Вип. 19. – С. 269-275. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/40.pdf.
Як регулюється криптовалюта в Україні? [Електронний ресурс] // Opendatabot.ua : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://opendatabot.ua/blog/235-bitcoins-20-000-000. – Назва з екрана.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 13.08.2020 08.45.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.221717 seconds