Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45815
   


Автор запитання: Слава із міста: Бровари :: Запитання: 44625  
Слава запитує:
Доброго дня, підберіть літературу про правові основи забезпечення інформаційної безпеки. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Слава! Перегляньте наступні джерела:
Довгань О. Д. Забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації: теоретико-правові та організаційні аспекти / О. Д. Довгань ; НАПрН України, НДІІП, НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 388 с.
Ліпкан В. А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції : навч. посіб. / В. А. Ліпкан [та ін.] ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кафедра міжнар. відносин та нац. безпеки. - Київ : КНТ, 2006. - 280 с. - (Серія "Національна і міжнародна безпека").
Ліпкан В. А. Національна безпека України : навч. посіб. / В. А. Ліпкан. – 2-ге вид. – Київ, 2009. – 574 c. - (Національна і міжнародна безпека).
Логінова Н. І. Правовий захист інформації : навч. посіб. / Н. І. Логінова, Р. Р. Дробожур. – Одеса : Фенікс, 2015. – 264 с.
Новицька Н. Б. Правове забезпечення інформаційної безпеки / Н. Б. Новицька // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2009. – № 1. – С. 44-47.
Довгань О. Д. Правові засади формування і розвитку системи забезпечення інформаційної безпеки України [Електронний ресурс] / О. Д. Довгань // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2015. - № 3. – С. 6-16. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/iblsd_2015_3_3.pdf.
Олійник О. В. Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Олійник // Право і суспільство. – 2012. - № 3. – С. 132-137. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pis_2012_3_30.pdf.
Ткаченко В. А. Захист інформаційних ресурсів Сектору безпеки і оборони держави як фактор забезпечення інформаційної безпеки України [Електронний ресурс] / В. А. Ткаченко, П. Д. Рогов, Л. В. Бухало // Зб. наук. праць центру воєнно-стратегічних досліджень Нац. ун-ту оборони України. - 2013. - № 2. - С. 69-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpcvsd_2013_2_14.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 20.08.2020 19.07.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.263585 seconds