Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 32 .:. Вопросов в базе: 44199
   


Автор вопроса: Віка из города: Бориспіль :: Вопрос: 44698  
Віка спрашивает:
Проблеми шкільного краєзнавства. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Віко! Перегляньте наступні джерела:
Верменич Я. В. Історична регіоналістика : навч. посіб. / Я. В. Верменич ; відп. ред. В. А. Смолій ; Ін-т історії України НАН України. - Київ, 2014. – 412с.
Історичне краєзнавство : крок у нове тисячоліття (досвід проблеми перспективи) – Київ, 2000. – 270 с.
Шимон Ю. Використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії України / Ю. Шимон // Історія України. – 2011. – № 10. – С. 9-12.
Бугрій В. С. Системний підхід як методологічна основа вивчення шкільного краєзнавства / В. С. Бугрій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2011. – № 3. – С. 160-166. – Режим доступу: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4864.
Бугрій В. С. Проблема визначення вихідних понять теорії шкільного краєзнавства / В. С. Бугрій // Філософія науки: традиції та інновації. - 2014. – № 2. – С. 106-113. – Режим доступу: http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/502/1/Problema vyznachennia vykhkhidnykh poniat.pdf.
Бондаренко Г. В. Теоретичні та методологічні проблеми історичного краєзнавства [Електронний ресурс] / Г. В. Бондаренко // Краєзнавство. – 2011. – № 3. – С. 23-29. – Режим доступу: https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/4864/1/Bugrii.pdf.
Задорожна Л. В. Інноваційні підходи до шкільного історичного краєзнавства [Електронний ресурс] / Л. В. Задорожна // Зб. наук. праць. Серія : Історія та географія / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – 2012. – Вип. 45. – С. 124-130. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpkhnpu_ist_2012_45_34.pdf.
Непша О. В. Мета та завдання шкільного краєзнавства [Електроний ресурс] / О. В. Непша, Т. О. Сапун // Мелітопольські краєзнавчі читання : ІV відкрита регіональна наук.-практ. конф. – Мелітополь, 2018. – 6 с. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/2717/1/Непща ОВ_Сапун ТО_Тамбовцев ГВ_Мелітополь музей 2018.pdf.
Прокопчук В. Деякі аспекти теорії і методології шкільного краєзнавства [Електронний ресурс] / В. Прокопчук // Краєзнавство. – 2011. – №3. – С. 29-35. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/32614/06-Prokopchuk.pdf?sequence=1.
Теоретико-методологічні засади шкільного краєзнавства в Україні [Електронний ресурс] // Педагогічний музей України Націонал. Академії педагог. наук України : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://pmu.in.ua/nogroup/theoretical_metod_zasadi_schiln_musinyctva/. – назва з екрана.
Уривалкін О. М. Історичне краєзнавство [Електроний ресурс] : навч. посіб. / О. М. Уривалкін. – Київ : КНТ. – 2006. – 296 с. – Режим доступу: // pidruchniki.ws / 14170120 / kulturologiya /.
Шинкаренко І. В. Проблеми взаємовідносин історичного краєзнавства та шкільного курсу історії України [Електронний ресурс] / І. В. Шинкаренко // Форум краєзнавців Донеччини : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://jfkd.donnu.edu.ua/article/view/8604/8603. – Назва з екрана.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 15.09.2020 12.02.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.213905 seconds