Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45626
   


Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 44876  
Лариса запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою "Цифрова ідентифікація: переваги інформаційного середовища". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Данніков О. В. Концептуальні засади цифровізації економіки України / О. В. Данніков, К. О. Січкаренко // Інфраструктура ринку. - 2018. – Вип. 17. - С. 73-79.
Конахович Г. Ф. Захист інформації в мережах передачі даних: підручник / Г. Ф. Конахович, О. Г. Корченко, О. К. Юдін. – Київ : Вид-во ТОВ НВП «ІНТЕРСЕРВІС», 2009. – 714 с.
Золотар О. О. Правові основи інформаційної безпеки людини [Електронний ресурс] : дис. … д. ю. наук: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» Юридичні науки» / О. О. Золотар. – Київ, 2018. – 499 с. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Zolotar/d_Zolotar.pdf.
Кошева Н. А. Ідентифікація користувачів інформаційно-комп’ютерних систем: аналіз і прогнозування підходів [Електронний ресурс] / Н. А. Кошева, Н. І. Мазниченко // Системи обробки інформації . – 2013. – Вип. 6 . – С. 215-233. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/soi_2013_6_44.pdf.
Краус Н. М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку [Електронний ресурс] / Н. М. Краус, О. П. Голобородько, К. М. Краус // Ефективна економіка. - 2018. - №1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf.
Краус Н. М. Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій [Електронний ресурс] / Н. М. Краус, К. М. Краус // Інтелект ХХІ. - 2018. - № 1. – С. 211-2 . – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/int_XXI_2018_1_48.pdf.
Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації від 17.01.2018 р. [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р#n13.
Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний» – 2020) : концептуальні засади (версія 1.0) : першочергові сфери, ініціативи, проекти «цифровізації» України до 2020 року. [Електронний ресурс] / HITECH office. –2016. – 90 с. – Режим доступу: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22.11.2020.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 13.11.2020 09.32.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.278366 seconds