Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44711
   


Автор запитання: Ліна із міста: Київ :: Запитання: 44962  
Ліна запитує:
Доброго дня, підберіть літературу дя реферату за темою "Кіно як засіб соціальних комунікацій". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліно! Перегляньте наступні джерела:
Ідеї екзистенціалізму в образах західноєвропейського кіномистецтва 60 - 80-х рр. XX століття [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / А. Р. Бурий; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2011. — 20 с. -http://www.nbuv.gov.ua/ard/2011/11BAROZK.zip.
Лінгвістичні параметри кіноанонсу [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.02 / С. А. Панченко ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – 20 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08psalpk.zip.
Побєдоносцева І. Аудіовізуальні «канали» (телебачення, кіно, відео) як засоби комунікації, глобалізації, маніпуляції та містифікації [Електронний ресурс] / І. Побєдоносцева // Мистецтвознавство України. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 369-374. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/19940412/sotsiologiya/sotsiologiya_zasobiv_masovoyi_komunikatsiyi.
Роль мультимедійних засобів комунікації у формуванні світогляду сучасної людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/N130/N130p048-055.pdf.
Типологія кіноспоживання в сучасному соціокультурному просторі України [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Д. О. Виставкіна ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2009. — 21 с. -http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09vdospu.zip.
Церква і соціальна комунікація : найголовніші документи Католицької Церкви про пресу, радіо, телебачення, інтернет та інші медіа [Електронний ресурс] / упоряд. і наук. ред. М. Перун. – Львів : В-во Укр. Католицького Ун-ту 2004. 440 с. – Режим доступу: http://irs.ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2010/08/communicat.pdf.
Баранова С. Специфіка відображення проблем сучасного суспільства засобами масової комунікації на прикладі американського мультсеріалу South Park (Південний Парк) // Соціологія та сучасні соціальні трансформації. – Київ, 2011. – С. 32-35.
Генеза ідей і динаміка розвитку соціальних комунікацій : колект. моногр. / [Безручко О. В. та ін. ; за наук. ред. О. М. Холода] ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т журналістики. – Київ : КиМУ, 2011. – 314 с.
Засоби масової комунікації: формування інформаційного суспільства : моногр. / Горевалов С. І. [та ін.] ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ : КиМУ, 2010. – 320 с.
Кащенко Е. С. История западного кинематографа: классический и современный периоды : учеб. пособ. / Е. С. Кащенко. – СПб. : СЗАГС, 2009. – 124 с.
Кокуть І. Б. Специфіка засобів масової комунікації на початку XXI століття : матер. всеукр. наук. конф. // Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців. – Львів, 2011. – С. 161-166.
Мусієнко О. С. Українське кіно: тексти і контекст / О. С. Мусієнко. – Вінниця : Глобус-прес, 2009. – 415 с.
Українське кіно від 1960-х до сьогодення. Проблема виживання : зб. наук. ст. / [упоряд. Л. Брюховецька]. – Київ : Ред. журн. «Кіно-Театр» : Задруга, 2010. — 249 с. – (Б-ка журналу «Кіно-Театр»).

.: Розділ: Театр. Кінематограф :: 3.12.2020 09.11.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.276284 seconds