Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43492
   


Автор запитання: Яна із міста: Бровари :: Запитання: 45128  
Яна запитує:
Підберіть інформацію за темою "Ерготерапія у різних сферах медицини". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Багрій І. Заняттєва терапія як напрям професійної діяльності / І. Багрій // Педагогіка та психологія професійної освіти. – 2014. – №1. – С. 158-166.
Дегодюк Є. Г. Екологічна ситуація і здоров'я населення України / Є. Г.Дегодюк, С. Є.Дегодюк // Екологічний вісник. – 2012. – №8. – С.10-14.
Епифанов В. А. Медицинская реабилитация: руководство для врачей / под ред. В. А. Епифанова. – М.: МЕДпресс-информ, 2005. – 328 с.
Медична та соціальна реабілітація : навч. посіб. / за заг. ред. І. Р. Мисули, Л. О. Вакуленко. – Тернопіль: ТДМУ, 2005. – 405 с.
Швесткова Ольга, Свєцена Катержина Ерготерапія : підручник / . - Київ, Чеський центр у Києві, 2019. – 280 с.
Малахов В. О. Фізична та реабілітаційна медицина в Україні: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / В. О. Малахов, Г. М. Кошелєва, В. О. Родін // Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://kurort.gov.ua/index.php/uk/novini/95-fizichna-ta-reabilitatsijna-meditsina. – Назва з екрана.
Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії [Електронний ресурс] : матер. ІІІ Всеукр. заочної наук.-практ. інтернет-конф. / відпов. ред. Я. М. Копитіна ; наук. ред. М. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 220 с. – Режим доступу: https://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/5867/1/problemi_zdorovya_fizichnoyi_terapiyi_reabilitaciyi_ta_ergoterapiyi_2017_7bb09_145655792_copy.pdf.
Пустовойт Б. А. Сучасні погляди ерготерапії [Електронний ресурс] / Б. А. Пустовойт, К. Б. Пустовойт // Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, - 2017. - № 1. – С. 64-69. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/frir_journal/article/viewFile/123102/117918.
Таран І. Ерготерапія як сучасний напрямок фізичної реабілітації хворих із травмами й захворюваннями нервової системи [Електронний ресурс] / І. Таран, Ю. Валюшко // Теоретичні та методичні проблеми фізичної реабілітації : матер. VІ Всеукр. наук.- метод. конф. – Херсон, 2016. – С. 292-298. – Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/2416/ Стаття Таран, Валюшко Ю. Егротерапія, як засіб фізичної реабілітації.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 16.02.2021 13.44.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.205444 seconds