Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43702
   


Автор запитання: Світлана із міста: Херсон :: Запитання: 45693  
Світлана запитує:
Добрий день. Потрібна інформація про медичне страхування в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 41268. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Гарщаль М. С. Аналіз медичного страхування у контексті розвитку страхового ринку України [Електронний ресурс] / М. С. Гарщаль, Д. Д. Третяк. // Ефективна економіка. — 2020. — № 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_2_58.
Замкова Н. Квестія запровадження медичного страхування в Україні [Електронний ресурс] / Н. Замкова, І. Гнидюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2018. — № 3. — С. 88–100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2018_3_9.
Ільчук В. Формування та розвиток медичного страхування в Україні та світі [Електронний ресурс] / В. Ільчук, Т. Гарбуз // Проблеми і перспективи економіки та управління. — 2018. — № 1. — С. 112-118. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2018_1_17.
Кожемяченко О. О. Проблеми формування системи медичного страхування в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Кожемяченко, Є. В. Малихіна // Формування ринкових відносин в Україні. — 2020. — № 5. — С. 104-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2020_5_16.
Костенко Т. А. Стан та перспективи розвитку медичного страхування в Україні з урахуванням іноземного досвіду [Електронний ресурс] / Т. А. Костенко, В. В. Стоколюк, Л. О. Заволока // Молодий вчений. — 2018. — № 5(2). — С. 721-725. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_5(2)__87.
Нікітчина О. В. Роль добровільного медичного страхування у фінансуванні охорони здоров’я України [Електронний ресурс] / О. В. Нікітчина // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. — 2015. — № 1. — С. 70-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2015_1_14.
Пархета Л. В. Медико-демографічні показники та їх вплив на розвиток добровільного медичного страхування в Україні [Електронний ресурс] / Л. В. Пархета. // Ефективна економіка. — 2018. — № 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_1_60.
Прилуцький А. М. Стан та перспективи добровільного медичного страхування в Україні [Електронний ресурс] / А. М. Прилуцький, К. О. Глєбова. // Ефективна економіка. — 2019. — № 12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_12_74.
Прутська О. О. Проблеми становлення медичного страхування в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Прутська, О. Ю. Неголюк. // Ефективна економіка. — 2018. — № 11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_11_12.
Садовенко М. М. Проблеми та перспективи розвитку медичного страхування в Україні [Електронний ресурс] / М. М. Садовенко, А. О. Чепа // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. — 2018. — Т. 23, Вип. 4. — С. 139-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2018_23_4_30.
Самошкіна І. Д. Становлення та розвиток медичного страхування в Україні [Електронний ресурс] / І. Д. Самошкіна // Причорноморські економічні студії. — 2020. — Вип. 54. — С. 218-223. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2020_54_35.
Сова О. Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку медичного страхування в Україні [Електронний ресурс] / О. Ю. Сова // Вчені записки університету «КРОК». Серія : Економіка. — 2018. — Вип. 49. — С. 80-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2018_49_13.
Стеценко В. Ю. Обов’язкове медичне страхування в Україні: тези до нормативно-правового забезпечення [Електронний ресурс] / В. Ю. Стеценко // Публічне право. — 2013. — № 2. — С. 57-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2013_2_8.
Трунова Г. А. Правові аспекти запровадження соціального медичного страхування в Україні [Електронний ресурс] / Г. А. Трунова // ScienceRise. Juridical Science. — 2019. — № 1. — С. 34-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/srjusc_2019_1_9.
Шупа Л. З. Досвід естонського медичного страхування для впровадження в Україні [Електронний ресурс] / Л. З. Шупа // Економічний аналіз. — 2018. — Т. 28, № 1. — С. 168-171. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2018_28(1)__23.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 6.07.2021 07.23.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Житомир :: Запитання: 45690  
Ірина запитує:
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, літературу на тему: "Сировинні джерела смол, їх застосування в медицині" Дякую)
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! На жаль, літератури за вашим запитом небагато. Радимо вам скористатися наступними джередами:
Висоцький І.Ю. Токсикодинаміка та терапія гострих інгаляційних отруєнь епоксидними смолами (експериментальне дослідження): автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.03.06 / І.Ю. Висоцький ; АМН України. Держ. установа «Ін-т фармакології та токсикології». — Київ, 2007. — 44 с.
Мажула О. С. Дослідження смоляних каналів у хвої сосни звичайної (pinus sylvestris l. ) у деревостанах природного походження Волинського Полісся [Електронний ресурс] / О. С. Мажула, А. Ю. Гордіященко, Є. С. Голубенко // Науковий вісник НЛТУ України. — 2014. — Вип. 24.11. — С. 56-61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24.
Осадчук Л. С. Смолопродуктивність сосни звичайної та шляхи її підвищення в умовах України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.03.03 / Л. С. Осадчук; ДВНЗ «Нац. лісотехн. ун-т України». — Львів, 2013. — 36 c.
Смоли та бальзами [Електроннй ресурс] // Фармацевтична енциклопедія [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/569/smoli. — Дата звернення : 05.07.2021.
Shahouzehi B. Effects of Pistacia atlantica resin oil on the level of VEGF, hydroxyproline, antioxidant and wound healing activity in STZ-induced diabetic rats = Вплив олії зі смоли Pistacia atlantica на рівень VEGF, гідроксипроліну, антиоксидантну і ранозагоювальну активність у щурів зі стрептозотоциніндукованим діабетом / B. Shahouzehi, M. Shabani, N. Shahrokhi, S. Sadeghiyan, Y. Masoumi-Ardakani // Ukr. Biochem. J. — 2018. — 90, № 1. — С. 34-41.
Товстуха Є. С. Золоті рецепти української народної медицини / Є. С. Товстуха. — [Київ] : КМ, 2010. — 550 c.
Традиционные и нетрадиционные методы лечения в современной фармакотерапии : Материалы IV укр.-австр. симпозиума / ред.: В. П. Черных. — Киев, 1998. - 181 c.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 3.07.2021 13.32.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Чернігів :: Запитання: 45656  
Наталя запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про фізіолого-гігієнічні основи харчування люди похилого віку. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Наталя! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Горобець Л. В. Роль харчування в підтримці здоров'я і профілактиці захворюваності людей літнього віку / Л. В. Горобець, Б. С. Рибалко // Пробл. старения и долголетия. - 2004. – Т. 13, № 3. - С. 272-273.
Григоров Ю. Г. Социально-гигиенические факторы образа жизни и их влияние на состояние питания людей пожилого и старческого возраста / Ю. Г. Григоров, Ю. А. Гриненко, Т. М. Семесько, Л. Л. Синеок, Л. М. Жевага // Пробл. старения и долголетия. - 2006. - Т. 15, № 1. - С. 66-75.
Григоров Ю. Г. Розробка наукового обґрунтування збалансованого харчування людей літнього віку в Україні та його зв’язок з показниками здоров’я / Ю. Г. Григоров // Наук. засади міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації». — Київ, 2007. — Вип. 1. — С. 39-59.
Давиденко Н. В. Особливості харчування в похилому віці / Н. В. Давиденко // Пробл. старения и долголетия. - 2004. – Т. 13, № 1. - С. 81-88.
Карпенко П. О. Основи раціонального і лікувального харчування : навч. посіб. / П. О. Карпенко, С. М. Пересічна, І. М. Грищенко, Н. О. Мельничук ; ред.: П. О. Карпенко ; Київ. нац. торгов.-екон. ун-т. - Київ, 2011. - 504 c.
Міхеєнко О. І. Основи раціонального та оздоровчого харчування : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. І. Міхеєнко. - Суми : Універ. кн., 2013. - 183 c.
Орлова Н. Я. Фізіологія та біохімія харчування : підруч. для вищ. навч. закл. / Н. Я. Орлова. - Київ : Київ. нац. торг.-економ. ун-т, 2001. — 249 с.
Павлоцька Л. Ф. Фізіологія харчування : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Ф. Павлоцька, Н. В. Дуденко, Є. Я. Левітін, І. В. Цихановська, О. В. Москаленко, О. В. Александров, М. Г. Ілюха, І. В. Довгопол. - Суми : Університ. кн., 2011. - 472 c.
Федулова І. В. Принципи збалансування продовольчої безпеки : моногр. / І. В. Федулова, І. М. Болотіна, І. А. Бойко, Г. О. Кундєєва, Н. Л. Кузьмінська; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ : Кондор, 2014. - 378 c.
Харченко Н. В. Дієтологія : підруч. / Н. В. Харченко, О. Я. Бабак, Н. Б. Губергриц, Н. Д. Опанасюк, І. Я. Лопух ; ред. Н. В. Харченко, Г. А. Анохіна. - Київ : Меридіан, 2012. - 527 c.
Зубар Н. М. Основи фізфології та гігієни харчування [Електронний ресурс] : підруч. / Н. М. Зубар. — Київ : Центр учб. літ., 2010. — 336 с. - Режим доступу: http://boguslav-vpusp.net.ua/images/Files-2018/Osnovu_fiziologii_N.Zubar.pdf.
Немет Ф. Приблизна оцінка стану харчування осіб похилого віку в пряшівському регіоні [Електронний ресурс] / Ф. Немет // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. : Медицина. - 2011. - Вип. 2. - С. 324-329. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/UNUMED_2011_2_72.pdf.
Основи харчування [Електронний ресурс] : підруч. / М. І. Кручаниця, І. С. Миронюк, Н. В. Розумикова, В. В. Кручаниця, В. В. Брич, В. П. Кіш. - Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2019. 252 с. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/27230/1/Підручник_ОСНОВИ ХАРЧУВАННЯ-kinceva versia.pdf.
Самошкін В. В. Корекція статури жінок першого зрілого віку з урахуванням застосування раціонального харчування в процесі оздоровчих занять фітбол-аеробікою та фітбол-гімнастикою [Електронний ресурс] / В. В. Самошкін, О. Ю. Лядська, Н. М. Денісенко, Н. Ю. Ряпасова // Вісник Чернігів. нац. педагог. ун-ту. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2014. - Вип. 118 (1). - С. 320-322. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuPN_2014_118(1)__72.pdf.
Харченко Н. В. Особливості харчування людей похилого віку [Електронний ресурс] / Н. В. Харченко, Г. А. Анохіна, І. В. Якубовська, Ю. Г. Бурмак // Фітотерапія. - 2012. - № 3. - С. 29-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fch_2012_3_9.pdf.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 13.06.2021 13.57.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ріта із міста: Київ :: Запитання: 45623  
Ріта запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу про психосоматичні захворювання шкіри. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ріто! Перегляньте наступні джерела:
Абдурахманов Р. А. Введение в общую психологию и психотерапию / Р. А. Абдурахманов. – М. : Моск. психол.-социал. и-т. – Воронеж : МОДЭК, 2002. - 304 с.
Бройтигам В. Психосоматическая медицина / В. Бройтигам, П. Кристиан, М. Рад ; пер с англ. — М. : ГЭОТАР Медицина, 1999. – 373 с.
Быстров В. Н. Психосоматическая организация в общей врачебной практике / В. Н. Быстров // Клиническая медицина. – 2001.– № 8.– С. 60-64.
Кірієнко В. О. Порушення фізіологічних маркерів психоемоційного напруження та їх корекція з використанням температурно-міографічного тренінгу в комплексній терапії псоріатичної хвороби у хворих з надмірною масою тіла та артеріальною гіпертензією / В. О. Кірієнко, Г. І. Макуріна, Є. С. Якименко // Укр. журнал дерматології, венерології, косметології. – 2015. – № 1. – С. 25-29.
Основи психосоматики [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / уклад. Л. Дейнека ; бібліотека Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2017. – 20 с.
Хомуленко Т. Б. Психосоматика: культурно-історичний підхід : навч.-метод. посіб. / Т. Б. Хомуленко, І. О. Філенко, К. І. Фоменко, О. С. Шукалова, М. В. Коваленко. – Харків : Диса плюс, 2015. – 264 с.
Хомуленко Т. Б. Психосоматичний підхід у проблематиці психології розвитку : теоретичні та прикладні аспекти / Т. Б. Хомуленко, Я. О. Василенко, М. В. Коваленко // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Сер. : Психологія. – 2014. – Вип. 49. – С. 176-192.
Грицюк І. М. Основи психосоматики [Електронний ресурс] : метод. матер. для студ. спеціальності «Практична психологія» / І. М. Грицюк. — Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 27 с. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/153584844.pdf.
Психодерматологія в Україні: сучасний погляд на проблему [Електронний ресурс] // Дерматологія та венерологія. – № 4. – С. 8-12. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dtv_2018_4_3.pdf.
Психосоматичні захворювання шкіри [Електронний ресурс] / підгот. Ю. Карвацька // Буковинський державний медичний університет : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.bsmu.edu.ua/blog/2316-psyhosomatychni-zahvoruvannya-shkiry/. – Назва з екрана.
Татьянчиков А. О. Основи психосоматики та психогенетики [Електронний ресурс] : навч.-метод. реком. (в допомогу до самост. роботи для здобувачів вищої освіти ступеня магістра факультету психології, політології та соціології) / А. О. Татьянчиков ; кафедра психології НУ «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2020. – 38 с. - Режим доступу: https://hdl.handle.net/11300/13461.
Федоренко О. Є. Психосоматика та психотерапія в сучасній дерматології [Електронний ресурс] / О. Є. Федоренко // Дерматологія. – 2017. – № 1. – С. 54-56. – Режим доступу: http://www.vitapol.com.ua/user_files/pdfs/uzdvk/552761446944310_27092009164515.pdf.
Чаріті Дж. Т. Психосоматичні аспекти дерматозів [Електронний ресурс] / Дж. Т. Чаріті // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Сер. : Психологія. – 2016. – Вип. 53. – С. 265-271. – Режим доступу: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/psychology/article/view/794.
Шевченко С. І. Захворювання шкіри: психосоматичний аспект [Електронний ресурс] / С. І. Шевченко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2013. – № 19. – С. 191-198. – Режим доступу: http://apspp.soc.univ.kiev.ua/index.php/home/article/view/491/398.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 8.06.2021 06.29.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Влад із міста: Ужгород :: Запитання: 45568  
Влад запитує:
Добрий день. Шукаю науково-дослідницькі статті для реферату по темі "Гігієна праці та побуту студента, учня ПТУ, школи інтернату". Викладачі вимагають саме статті з журналів і нічого інше(
Наша відповідь:
Доброго дня, Владиславе! Радимо Вам використати наступні статті: – Гозак С. В. Гігієна навчальної діяльності дітей: досвід та перспективи / С. В. Гозак // Наука і правоохорона. – 2018. – Спецвипуск; № 86. – С. 18-23.
– Сергета І. В. Університетська гігієна у контексті імплементації ”Закону про вищу освіту”: фізіолого-гігієнічні основи та шляхи розвитку / І. В. Сергета, О. Ю. Панчук, Н. В. Стоян // Довкілля та здоров’я. – 2010. – № 4. – С. 46-52.
– Політико,С. В. Гігієна праці в школі / С. В. Політико // Виховна робота в шк. - 2013. - № 6. - С. 51-55.
– Приходько А. Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці / А. Приходько // Профтехосвіта : [журн. для працівників профтехосвіти всіх рівнів]. - 2013. - № 6. - С. 65-68.
– Хоронжевський О. М. Гігієнічна культура учнів основної школи в процесі трудового навчання / О. М. Хоронжевський // Трудова підготовка в сучасній школі. - 2012. - № 4. - С. 33-37.
– Стасюк Л. Гігієнічне нормування діяльності школяра / Л. Стасюк // Практика управління закладом освіти. - 2010. - № 5. - С. 66-69.
– Щудро С. А. Шкільне середовище як фактор ризику для здоров'я учнів / С. А. Щудро // Довкілля та здоров'я. - 2008. - № 1. - С. 61-64.
– Поташнюк І. В. Гігієнічна оцінка впровадження моделі школи сприяння здоров'ю учнів / І. В. Поташнюк // Довкілля та здоров'я. - 2007. - № 1. - С. 12-15.
– Лебединець Н. Гігієнічна оцінка шкільної тривожності учнів як показника психологічної атмосфери навчального середовища / Н. Лебединець // Рідна школа. - 2007. - № 9. - С. 57-59.
– Станкевич Т. В. Гігієнічна оцінка організації та режиму навчання і виховання учнів у спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах / Т. В. Станкевич // Довкілля та здоров'я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки. - 2011. - № 2. - С. 55-59.
– Тернова І. В. Гігієнічна оцінка розумової працездатності студентів / І. В. Тернова // Довкілля та здоров'я. - 2010. - № 1. - С. 41-44.
– Перегой І. Твій вибір - здоровий спосіб життя : заняття для учнів 5-6-х кл. / І. Перегой // Здоров'я та фізична культура. Шкільний світ : Газета для вчителів фізкультури, основ здоров'я, ОБЖ. - 2015. - № 17/18. - С. 37-57.
– Сучасні гігієнічні проблеми забезпечення умов навчання та виховання в освітніх закладах України // Безпека життєдіяльності. - 2003. - № 11. - С. 25-27.
– Гігієнічні аспекти оцінки когнітивно-мотиваційних детермінант здорового способу життя учнів старших класів загальноосвітніх шкіл / Теклюк Р. В., Сергета І. В. // Гігієна населених місць : зб. наук. пр. / ДУ ”Ін-т громад. здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України”. – Київ, 2018. – Вип. 68. – С. 199-206.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 26.05.2021 08.30.51 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.5195 seconds