Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44402
   


Автор запитання: Марія із міста: Мукачево :: Запитання: 46369  
Марія запитує:
Добрий день! Будь ласка, допоможіть підібрати наукову літературу для написання кваліфікаційної роботи на тему:"Проблема йододефіцитних станів серед населення Закарпатської області та шляхи її вирішення" Дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Доброго дня, Марія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дім дитячих уподобань : досвід роботи педагогів НВК № 24 м. Умані Черкаської області // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2012. — № 19-20. — С. 1-128.
Маменко М. Е. Профілактика йододефіцитних захворювань: що має знати та може зробити педіатр і лікар загальної практики? (Клінічні рекомендації) / М. Е. Маменко // Современная педиатрия. — 2017. — № 2(82). — С. 8-16.
Міхєєва Г. Проблеми йододефіциту в Україні / Г. Міхєєва, Т. Тарбінська, Ю. Кушнірук// Біологія (Шкільний світ). — 2008. — № 25-26. — С. 27-32.
Мокуо Ю. Інвестиції в дітей - запорука розвитку майбутнього української нації : [Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні - одна з найактивніших міжнародних організацій в країні. Про завдання та головні напрями діяльності Представництва розповідає новий представник ЮНІСЕФ] / Ю. Мокуо ; бесіду вела О. Олешко // Права дітей. — 2009. — № 2. — С. 4-5.
Проблеми йододефіциту та способи їх подолання : [Добірка статей] // Здоров'я та фізична культура (Шкільний світ). — 2006. — № 12. — С. 1-24.
Ричкова Г. Йододефіцитні хвороби: історія і сучасність / Г. Ричкова // Хімія. Біологія (Шкільний світ). — 2004. — № 14. — С. 10-13.
Скідоненко Н. Йододефіцит. Україна в групі ризику / Н. Скідоненко // Директор школи (Шкільний світ). — 2003. — 16. — С. 6-8.
Шахненко В. Йододефіцит і його профілактика / В. Шахненко // Дошкільне виховання. — 2007. — № 1. — С. 26-28.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 3.05.2022 12.00.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Ніжин :: Запитання: 46235  
Катя запитує:
Мені потрібна література про стан репродуктивного здоров'я молоді. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго ранку,Катя! Раджу переглянути відповідь на ваш запит: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - N 44104.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 2.02.2022 05.25.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 46214  
Лариса запитує:
Доброго дн! Допоможіть у підборі літератури про фактори ризику розвитку хвороб цивілізації. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Кузьмінська О. В. Значення раціонального харчування для підтримки здоров’я молоді / О. В Кузьмінська, М. С. Червона. - Київ : Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді : Укр. ін.-т соціал. досліджень, 2004. - Кн. 4. - 128 с.
Сікура А. Гіпокінезія як різновид залежності / А. Сікура, В. Пліско // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2012. – № 3 (19). – С. 247-252.
Смоляр В. І. Основи фізіології та і гігієни харчування / В. І. Смоляр. - Київ: Здоров?я, 2000. - 302 с.
Хіміч І. Ю. Дефіцит рухової активності як фактор погіршення здоров’я, зниження розумової і фізичної працездатності студентів вузів / І. Ю. Хіміч // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 8. – С. 43-48.
9 звичок, які врятують від небезпечних хвороб [Електронний ресурс] // Міністерство охорони здоров'я України : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://moz.gov.ua/article/health/9-zvichok-jaki-vrjatujut-vid-nebezpechnih-hvorob. - Назва з екрана.
Антипкін Ю. Г. Фактори ризику розвитку хвороб цивілізації [Електронний ресурс] / Ю. Г. Антипкін, Н. Є. Горбань, О. М. Лук’янова // Акушерство, Гінекологія, Репродуктологія. - 2021. - № 1 (42). - Режим доступу: https://health-ua.com/article/64779-faktori-riziku-rozvitku-hvorob-tcivlzatc.
Годун Н. І. Раціональне харчування як один з принципів здорового способу життя у профілактиці хвороб цивілізації ХХІ століття [Електронний ресурс] / Н. І. Годун, О. М. Миздренко // Interaction of society and science: problems and prospects: abstracts of XXX International Scientific and Practical Conference, London (England), June 15-18, 2021. - Режим доступу: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/06/XXX-Conference-June-15-18-2021-London-England.pdf#page=56.
Грищенко В. Гіподинамія та хвороби цивілізації XXI століття [Електронний ресурс] / В. Грищенко // Молода наука-2016 : зб. наук. пр. студ., аспірантів і молодих вчених. Т. 4: Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини. - 2016. - С. 11-13. - Режим доступу: http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/2016/2016_tom_4__vipr__.pdf#page=11.
Князькова І. І. Серцево-судинні захворювання та цукровий діабет: роль препаратів магнію в боротьбі з хворобами цивілізації [Електронний ресурс] / І. І. Князькова // Здоров’я України. – 2020. – № 17. – С. 3. - Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/27724/1/Князькова_Серцево-судины захворювання та цукровий дыабет.pdf.
Сова С. Г. Хвороби цивілізації: печінка і поліморбідний метаболічний континуум [Електронний ресурс] / С. Г. Сова // Український терапевтичний журнал. - 2018. - № 2. - С. 91-103. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/UTJ_2018_2_16.pdf.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 26.01.2022 08.52.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Житомир :: Запитання: 46170  
Катя запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, найти літературу до курсової роботи на тему: "Стандарти обслуговування населення в аптеках ТОВ «Подорожник» м. Києва. Порівняльна характеристика". Заздалегідь дякую)
Наша відповідь:
Гала Л. Еволюція стандартів належної аптечної практики у світі згідно з потребами сучасної фармації [Електронний ресурс] / Л. Гала // Фармацевтичний часопис. — 2013. — № 3. — С. 63-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Phch_2013_3_15
Громовик Б. П. Наукове бачення взаємозв’язку логістичного обслуговування пацієнтів з концепціями фармацевтичної допомоги і належної аптечної практики [Електронний ресурс] / Б. П. Громовик, Л. М. Унгурян // Запорожский медицинский журнал. — 2012. — № 4. — С. 81-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zmzh_2012_4_26
Громовик Б. П. Фармацевтична логістика: фокус на допомозі пацієнту : монографія / Б. П. Громовик, Л. М. Унгурян. — Львів : Растр-7, 2013. — 210 c.
Дорохов О. B. Імітаційне моделювання обслуговування в аптечному закладі як складової логістичного забезпечення фармацевтичного ринку [Електронний ресурс] / О. B. Дорохов // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. — 2011. — Вип. 8. — С. 284-289. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2011_8_77
Дорохов О. В. Визначення параметрів імітаційної моделі обслуговування покупців в аптечному закладі [Електронний ресурс] / О. В. Дорохов, І. К. Удовиченко, Л. П. Дорохова // Системи обробки інформації. — 2009. — Вип. 2. — С. 157-160. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2009_2_35
Дорохов О. В. Комп’ютерне моделювання системи масового обслуговування покупців лікарських засобів в аптечному закладі [Електронний ресурс] / О. В. Дорохов, Л. П. Дорохова // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. — 2008. — № 4. — С. 71–74. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2008_4_13
Дорохов О. В. Кортежний підхід до класифікації комп’ютерних імітаційних моделей обслуговування покупців в аптечному закладі [Електронний ресурс] / О. В. Дорохов, І. К. Удовиченко, Л. П. Дорохова // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. — 2010. — № 1. — С. 46–50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2010_1_9
Дорохов О. В. Сегментація на фармацевтичному ринку в умовах невизначеності [Електронний ресурс] / О. В. Дорохов, В. Г. Чернов, Л. П. Дорохова // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. — 2009. — № 3. — С. 84–87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2009_3_17
Дорохова Л. П. Імітаційна модель обслуговування покупців в аптечному закладі [Електронний ресурс] / Л. П. Дорохова, I. В. Пестун, О. Ю. Рогуля // Клиническая информатика и телемедицина. — 2009. — Т. 5, Вип. 6. — С. 64-68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kiit_2009_5_6_15
Дорохова Л. П. Модель порівняння роботи оптових фармацевтичних фірм за м'якими оцінками параметрів обслуговування [Електронний ресурс] / Л. П. Дорохова, І. Л. Оккерт // Запорожский медицинский журнал. — 2010. — Т. 12, № 1. — С. 59-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zmzh_2010_12_1_22
Ліщишина О. М. Аналіз стану впровадження протоколів провізора (фармацевта) у практичну діяльність аптечних закладів України [Електронний ресурс] / О. М. Ліщишина, О. О. Шилкіна, В. Є. Доброва, В. В. Пропіснова, Т. Ю. Колодєзна // Клінічна фармація. — 2015. — Т. 19, № 3. — С. 11-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KlPh_2015_19_3_4
Півень О. П. Дослідження клієнтів аптечного закладу за компонентами лояльності / О. П. Півень, І. В. Ткаченко, О. В. Шуванова // Фармаком. — 2018. — № 1. — С. 88-95
Півень О. П. Методика визначення лояльності клієнтів до аптечного закладу на основі комплексної оцінки якості обслуговування [Електронний ресурс] / О. П. Півень, І. В. Ткаченко, О. В. Шуванова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. — 2017. — № 4. — С. 67-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uezyaf_2017_4_11
Унгурян Л. М. Науково-практичне обгрунтування концепції фармацевтичної допомоги населенню на засадах логістичного обслуговування : автореф. дис. ... д-ра фармацевт. наук : 15.00.01 / Л. М. Унгурян; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — Київ, 2015. — 39 c.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 3.01.2022 22.08.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 46161  
Марина запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про інулін (полісахарид). Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Грушецький Р. І. Інулін – джерела сировини, одержання, властивості / Р. І. Грушецький. - Київ : Знання України, 2003. - 112 с.
Грушецький Р. І. Природні джерела здоров’я / Р. І. Грушецький, І. Г. Гриненко, Л. М. Хомічак. - Київ : Аграрна наука, 2016. - 108 с.
Нечаев А. П. Пищевые добавки / А. П. Нечаев, A. A. Кочеткова, A. H. Зайцев. – М. : Колос. – 2011. – 256 с.
Перковец М. В. Вплив інуліну і олігофруктози на зниження ризику деяких «хвороб цивілізації» / М. В. Перковец. - Харчова промисловість. - 2007. - № 5. - С. 22–23.
Дубров К. І. Інулін і олігофруктоза – пребіотики з давніх часів і до наших днів / К. І. Дубров. - Харчова промисловість. - 2007. - № 4. - С. 37.
Зінченко Н. Ю. Вивчення сорбції парів води інуліном [Електронний ресурс] / Н. Ю. Зінченко, І. В. Попова // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки. - 2020. - Т. 31 (70). Ч. 2. - № 2. - С. 17-23. - Режим доступу: http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/2_2020/part_2/5.pdf.
Користь інуліну з топінамбура [Електронний ресурс] / підгот. І. Деркач, М. Кравець // Nubip.edu.ua : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u224/korist_inulinu_z_topinambura_1.pdf. - Назва з екрана.
Криворук В. М. Фізико-хімічні і функціонально-технологічні властивості інуліну з топінамбуру [Електронний ресурс] / В. М. Криворук, К. А. Каліннік, М. О. Шульц // Мол. вчений. - 2015. - № 15. - С. 52-54. - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/12/08.pdf.
Леонтьев В. Н. Инулин из топинамбура: биосинтез, структура, свойства, применение [Електронний ресурс] / В. Н. Леонтьев, В. В. Титок, Д. А. Дубарь и др. // Труды белорус. гос. ун-та. Серия: Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем. - 2014. - Т. 9, ч. 1. - С. 180-185. - Режим доступу: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/121907/1/180-185.pdf.
Природний інулін - користь і шкода унікальної речовини [Електронний ресурс] // uaeu.top: укр. топ газета : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://uaeu.top/yizha-i-napoi/prirodnij-nul-n-korist-shkoda-un-kal-noji-rechovini.html. - Назва з екрана.
Що таке інулін та які його властивості? [Електронний ресурс] // Bazkidfarma.com : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://bazkidfarma.com/uk/patient/news/chto-takoe-inulin-i-kakovyi-ego-svojstva. - Назва з екрана.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 24.12.2021 09.12.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.594956 seconds