Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45378
   


Автор запитання: Ліда із міста: Київ :: Запитання: 47313  
Ліда запитує:
Добрий день! Можливо можна ще знайти інформацію про соціальну педіатрію. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день! Ми вже відповідали на ваш запит( див. № 47200). Перегляньте ще додаткову інформацію на цю тему:
Мартинюк В. Ю. Основи соціальної педіатрії / В. Ю. Мартинюк. - Київ : ФОП Верес О. І., 2016. - 479 с.
Моісеєнко Р. О. До реалізації соціальної педіатрії в Україні [Електронний ресурс] / Р. О. Моісеєнко, С. І. Осташко, А. В. Терещенко, В. В. Бережний, В. Ю. Мартинюк // Укр. вісник психоневрології. 2012. - Т. 20, Вип. 3 (72). - С. 124-125. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Uvp_2012_20_3_137.pdf.
Профілактична педіатрія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. О. Мокія-Сербіна, Т. К. Мавропуло, Т. В. Литвинова та ін. ; за ред. проф. С. О. Мокія-Сербіної. – Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2018. – 212 с. - Режим доступу: https://repo.dma.dp.ua/2987/1/Профілактична педіатрія .pdf.
Сергета І. В. Когнітивно-мотиваційні детермінанти формування здоров'язберігаючих компетенцій школярів у контексті провідних положень сучасної профілактичної медицини та соціальної педіатрії [Електронний ресурс] / І. В. Сергета, О. А. Серебреннікова, Р. В. Теклюк // Актуальні проблеми педіатрії. - 2018. - Т. 12, № 3. - С. 59-60. - Режим доступу: https://dspace.vnmu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4261/Congres-pediatriv-2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 22.06.2023 11.50.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марта із міста: Стрий :: Запитання: 47226  
Марта запитує:
Добрий день. Цікавить така література: діяльність В. І. Войно-Ясенецького. Дякую заздалегідь.
Наша відповідь:
Добрий день, Марто! Радимо для опрацювання таку літературу:
Васильєва І. В. Філософія релігії та медицини свт. Луки (В. Ф. Войно-Ясенецького) [Електронний ресурс] / І. В. Васильєва // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2018. — № 1. — С. 5-9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2018_1_3
Васильєва І. В. Філософія релігії та медицини свт. Луки (В. Ф. Войно-Ясенецького) / І. В. Васильєва // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. — 2018. — № 1. — С. 5-9.
Веремейчик С. В. Концептуалізація душі у контексті релігійно-антропологічних пошуків представників української філософської думки кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / С. В. Веремейчик; Національний університет «Острозька академія». — Рівне, 2021. — 20 c.
Вєдєнєєв Д. В. Архівно-документальні матеріали радянських спецслужб як джерело вивчення житія та наукової діяльності святителя Луки Кримського (В. Ф. Войно-Ясенецького) [Електронний ресурс] / Д. В. Вєдєнєєв // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2015. — № 4. — С. 86-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2015_4_16
Воронцовська І. І. Святитель Лука (Войно-Ясенецький) — видатний хірург, архієпископ / І. І. Воронцовська // Клініч. анатомія та операт. хірургія. — 2012. — 11, № 3. — С. 122-124.
Дацун І. Г. Світогляд та хроніка життя В. Ф. Войно-Ясенецького у ХХ сторіччі — прекрасний взірець служіння людству та медичній науці / І. Г. Дацун, О. В. Лазуркевич, В. М. Федорак // Архів клініч. медицини. — 2008. — № 2. — С. 79-81.
Єсипенко Д. Цілитель душ і тіл людських: святитель Лука : своїм життям і працею вони возвеличували Україну / Д. Єсипенко, В. Гайдук // Наука і суспільство. — 2023. — № 4. — С. 19-32.
Залужна А. Є. Особливість взаємозв’язку духу, душі та тіла в релігійно­антропологічних пошуках В. Ф. Войно-Ясенецького [Електронний ресурс] / А. Є. Залужна, С. В. Веремейчик // Освітній дискурс. — 2020. — Вип. 21. — С. 41-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddcsp_2020_21_6
Панков Г. Д. Цінність покаяння у творчості архієпископа Луки (В. Ф. Войно-Ясенецького) [Електронний ресурс] / Г. Д. Панков // Культура України. — 2012. — Вип. 39. — С. 105-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2012_39_16
Попов О. Г. Соціальне та духовне служіння В. Ф. Войно-Ясенецького (свт. Луки) [Електронний ресурс] / О. Г. Попов, О. П. Коваленко, Л. М. Дунаєва, С. В. Гладченко // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. — 2018. — Т. 23, Вип. 2. — С. 66-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2018_23_2_9
Халезова Л. В. Життя та богословсько-проповідницька діяльність В. Войно-Ясенецького (архієпископа Луки) в контексті його філософсько-релігійних поглядів : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Л. В. Халезова ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. — Київ, 2011. — 18 с.
Чуйкова О. Етика цінності життя в гуманітарній підготовці студента-медика (на прикладі діяльності св. Луки Войно-Ясенецького та А. Швейцера) [Електронний ресурс] / О. Чуйкова // Вища освіта України. — 2015. — № 2. — С. 82-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2015_2_14

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 9.05.2023 09.48.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліда із міста: Київ :: Запитання: 47200  
Ліда запитує:
Добрий день. Цікавить питання про соціальну педіатрію в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Лідо! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Концепція соціальної педіатрії (комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженнями життєдіяльності) [Електронний ресурс] // Реабілітація та паліативна медицина. — 2015. — № 1. — С. 118-129. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpm_2015_1_40
Мартинюк В. Ю. Засади розвитку соціальної педіатрії в Україні [Електронний ресурс] / В. Ю. Мартинюк, Р. О. Моісеєнко, О. В. Назар // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. — 2017. — Вип. 28. — С. 367-378. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_2017_28_49
Мартинюк В. Ю. Міжнародна класифікація функціонування як дороговказ впровадження концепції соціальної педіатрії [Електронний ресурс] / В. Ю. Мартинюк, О. В. Назар // Современная педиатрия. — 2015. — № 3. — С. 100-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sped_2015_3_20
Мартинюк В. Ю. Соціальна педіатрія. Профілактичні заходи, що направлені на попередження формування інвалідності у дітей [Електронний ресурс] / В. Ю. Мартинюк // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — № 8. — С. 118-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnzh_2017_8_30
Моісеєнко Р. О. Oкремі питання розвитку соціальної педіатрії в україні [Електронний ресурс] / Р. О. Моісеєнко // Современная педиатрия. — 2013. — № 5. — С. 24-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sped_2013_5_6
Моісеєнко Р. О. Соціальна педіатрія: фокус на медико- соціальний супровід дітей з особливими потребами та паліативна допомога в педіатрі [Електронний ресурс] / Р. О. Моісеєнко // Реабілітація та паліативна медицина. — 2016. — № 1. — С. 11-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpm_2016_1_4
Синьов В. М. Методологія та теорія досліджень в галузі дефектології [Електронний ресурс] / В. М. Синьов // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2010. — Вип. 15. — С. 7-9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2010_15_3

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 28.04.2023 11.43.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Елеонора із міста: Харків :: Запитання: 47198  
Елеонора запитує:
доброго дня, порадьте, будь ласка, літературу яка допоможе правильно розробити технологію аромокомпазиції з ефірних олії
Наша відповідь:
Добрий день, Елеоноро! Радимо Вам використати наступні джерела: Шилова С. Створення індивідуальних аромокомпозицій / С. Шилова // Соціальний педагог. Шкільний світ. – 2011. – № 1. – С. 55-59.
– Ільченко Н. В. Аромалікування / Н. В. Ільченко // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 5. – С. 2-3.
– Вовченко Н. О. Ароматерапія: за і проти / Н. О. Вовченко // Безпека життєдіяльності. – 2012. – № 9. – С. 6-9.
– Куриляк О. В. Ефірні олії у повсякденному житті людини / О. В. Куриляк, В. О. Вознюк, С. Н. Івасюк // Хист. – 2016. – Вип. 18. – С. 242.

https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2873/aromoterapevtichni-proceduri
https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/24855/1/307-313.pdf
https://epicentrk.ua/ua/articles/aromaterapiya-doma-sredstva-i-metody.html
https://www.justukr.com/blog/zhizn-v-aromatah-aromaty-v-zhizni
https://eprints.pharm.zt.ua/id/eprint/219/1/Ефірні олії.pdf
https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/25019/1/174-175.pdf

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 27.04.2023 15.29.47 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Матвій із міста: Ужгород :: Запитання: 47017  
Матвій запитує:
Цікавить інформація про Івана Митрофановича Луценка.
Наша відповідь:
Братусь І. В. Історико–культурологічний контекст життя та діяльності професора Івана Луценка (від народження дозакінчення Другої світової війни) [Електронний ресурс] / І. В. Братусь // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 117. — С. 34-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_117_8
Вінцковський Т. Іван Луценко в українському національному русі кінця XIX - початку XX ст. / Т. Вінцковський, О. Музичко // Укр. іст. журн. — 2009. — № 4. — С. 94-106.
Вінцковський Т. Іван Митрофанович Луценко (1863–1919): український націєтворець / Т. Вінцковський, О. Музичко. — Київ : Гамазин, 2013. — 350 с.
Вінцковський Т. Призабута особистість українського національного здвигу / Т. Вінцковський, О. Музичко // Пам'ять століть. — 2009. — № 3-4. — С. 252-265.
ЛУЦЕНКО Іван Митрофанович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – Київ. - 2009. – С. 306-307. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Lutsenko_I_M
Стрижевський А. Світлої пам'яті Івана Митрофановича Луценка [Текст] : републ. спогадів 1922 р. / Стрижевський А. ; (упоряд., авт. передм., вступ. ст. та комент. Олександр Музичко). — Одеса : [б. в.], 2011. — 100 с.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 7.03.2023 09.03.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.517578 seconds