Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44703
   


Автор запитання: Лариса із міста: Прилуки :: Запитання: 46573  
Лариса запитує:
Біоритми людини та вплив на стан її здоров'я
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Зелінська Я. Особливості психічного вигорання в аспекті професійного стресу // Соціальна психологія. - 2009. - № 6 (38). – С. 186
Завальнюк О. О. Безпека життєдіяльності : навч.-метод. посіб. щодо підготовки та виконання практ. робіт. – Київ : [КУЕТТ], 2006. – 108 с.
Богуцька О. Є. Проблемні питання хрономедицини і хронотерапії та шляхи їх подолання [Електронний ресурс] / О. Є. Богуцька, Л. І. Вишневська // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 3. - С. 38-40. - Режим доступу: https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/14076/1/38-40.pdf.
Васьковець Л. А. Вплив хронологічних факторів на фізичну працездатність [Електронний ресурс] / Л. А. Васьковець, М. О. Глущенко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. - № 4. - С. 4-8. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vejpte_2013_4-10_2.pdf.
Вашеняк І. Вплив біоритмів на рівень індивідуального ризику як основа безпечної життєдіяльності людини [Електронний ресурс] / І. Вашеняк // Молодь і ринок. – 2011. - №6 (77). – С. 113-118. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2011_6_27.pdf.
Доброва В. Л. Психологічні фактори, що означають особисту безпеку людини у процесі праці [Електронний ресурс] / В. Л. Доброва // Безпека праці: освіта, наука, практика : зб. матер. всеукр. наук.-практ. конф., 20 листопада 2014р., м. Харків. – 2014. - С. 130-131. - Режим доступу: https://nuczu.edu.ua/images/topmenu/science/konferentsii/11.2014.pdf#page=130.
Первусяк Н. Нестабільність біоритмів як причина погіршення працездатності людини [Електронний ресурс] / Н. Первусяк. - Режим доступу: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/480.
Сірченко К. О. Теоретичні основи працездатності: характеристика та оцінка працездатності менеджерів на підприємстві [Електронний ресурс] / К. О. Сірченко // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матер. IV Всеукр. наук. Інтернет-конф., 5 грудня 2019 р., м. Київ. – Київ : КНУТД, 2019. – С. 321-331. – Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/15114/1/OIIP2019_P321-331.pdf.
Тарасюк Т. С. Вплив біоритмів на самопочуття і працездатність (успішність) студентів [Електронний ресурс] / Т. С. Тарасюк, В. З. Свиридюк // Science progress in European countries: new concepts and modern solutions : матер. 10-ї міжнар. наук. конф., 25 жовтня 2019 р., Штутгарт. – 2019. – С. . 228-234. - Режим доступу: http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3015/1/ Кравчук Т. М. Оздоровчі можливості використання дихальної гімнастики .pdf#page=228.
Щербак І.М. Поняття про біоритми, їх значення для здоров’я людини та причини порушення [Електронний ресурс] / І. М. Щербак, А. О. Колодько //
Педагогіка здоров’я : зб. наук. праць VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 18-19 травня 2018 року. - Харків, 2018. - С. 497-499. - Режим доступу: https://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2663/1/Щербак І. М., Колодько А. О. Поняття про біоритми .pdf.
Що ми знаємо про добові біоритми? [Електронний ресурс] // BBC news. Україна : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/features-45950536. - Назва з екрана.
Щобак О. І. Індивідуально-типологічні особливості біоритмів та їх вплив на працездатність людини [Електронний ресурс] / О. І. Щобак, Н. В. Рязанова, К. Б. Ківежді, С. В. Цяпець // Проблеми клінічної педіатрії. – 2013. - №1(19). - С.41-44. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/13976/1/pkp_2013_1_8 (2).pdf.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 5.07.2022 11.54.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Борис із міста: Київ :: Запитання: 46515  
Борис запитує:
Добрий день. Потрібна література на тему: Посттравматичний синдром у військових. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Абдряхімов Р. А. Особливості психологічного захисту в учасників бойових дій із клінічними проявами посттравматичного синдрому й частковою втратою зору внаслідок бойової травми [Електронний ресурс] / Р. А. Абдряхімов // Медицина сьогодні і завтра. — 2018. — № 4. — С. 51-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Msiz_2018_4_10.
Абдряхімов Р. А. Порівняльний аналіз психопатологічних проявів дезадаптації і посттравматичного синдрому у учасників бойових дій з травмою очей і частковою втратою зору [Електронний ресурс] / Р. А. Абдряхімов, М. В. Маркова // Український вісник психоневрології. — 2019. — Т. 27, вип. 2. — С. 23-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2019_27_2_7.
Буряк О. О. Військовий синдром «АТО»: актуальність та шляхи вирішення на державному рівні / О. О. Буряк, М. І. Гіневський, Г. Л. Катеруша // Зб. наук. пр. Харків. ун-ту Повітр. сил. — 2015. — Вип. 2. — С. 176-181.
Буряк О. О. Шляхи та методи реабілітації осіб з «військовим синдромом» та посттравматичним стресовим розладом [Електронний ресурс] / О. О. Буряк, М. І. Гіневський, Г. Л. Катеруша // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. — 2015. — Вип. 3. — С. 137-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZKhUPS_2015_3_33.
Варченко І. Посттравматичний синдром учасників військових дій [Електронний ресурс] / І. Варченко, Л. П. Шкребтієнко // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. — 2016. — № 2. — С. 74-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2016_2_57.
Грицюта О. Ф. Психолого-педагогічні особливості подолання стресу, психічної травми та посттравматичного синдрому в постраждалих від військових дій [Електронний ресурс] / О. Ф. Грицюта // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. — 2016. — Вип. 13(1). — С. 110-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2016_13(1)__35.
Матяш М. М. Український синдром: особливості посттравматичного стресового розладу в учасників антитерористичної операції / М. М. Матяш, Л. І. Худенко // Укр. мед. часоп. — 2014. — № 6. — С. 124-127.
Михайлишин У. Б. Подолання посттравматичного синдрому в період реадаптації рятувальників [Електронний ресурс] / У. Б. Михайлишин, О. М. Собченко // Вісник Національного університету оборони України. — 2014. — Вип. 5. — С. 291-295. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2014_5_54.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 16.06.2022 15.12.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 46494  
Катя запитує:
Підкажіть що можна почитати про шиншил, пізнавальне
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бойко И. Шиншилла : куточок домашнього зоолога / И. Бойко // Справи сімейні. — 2013. — № 1. — С. 28-29.
Верховень В. Кожній пташці і тварині — наймиліше у родині : балакучий Мотя / В. Верховень // Барвінок. — 2014. — № 10. — С. 18-19.
Колос О. Екзотичні улюбленці / О. Колос // Сто талантів. — 2010. — № 8. — С. 26-27.
Шиншила: приручене диво // Куля. — 2015. — № 2. — С. 8-9.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 10.06.2022 23.42.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Мукачево :: Запитання: 46369  
Марія запитує:
Добрий день! Будь ласка, допоможіть підібрати наукову літературу для написання кваліфікаційної роботи на тему:"Проблема йододефіцитних станів серед населення Закарпатської області та шляхи її вирішення" Дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Доброго дня, Марія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дім дитячих уподобань : досвід роботи педагогів НВК № 24 м. Умані Черкаської області // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2012. — № 19-20. — С. 1-128.
Маменко М. Е. Профілактика йододефіцитних захворювань: що має знати та може зробити педіатр і лікар загальної практики? (Клінічні рекомендації) / М. Е. Маменко // Современная педиатрия. — 2017. — № 2(82). — С. 8-16.
Міхєєва Г. Проблеми йододефіциту в Україні / Г. Міхєєва, Т. Тарбінська, Ю. Кушнірук// Біологія (Шкільний світ). — 2008. — № 25-26. — С. 27-32.
Мокуо Ю. Інвестиції в дітей - запорука розвитку майбутнього української нації : [Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні - одна з найактивніших міжнародних організацій в країні. Про завдання та головні напрями діяльності Представництва розповідає новий представник ЮНІСЕФ] / Ю. Мокуо ; бесіду вела О. Олешко // Права дітей. — 2009. — № 2. — С. 4-5.
Проблеми йододефіциту та способи їх подолання : [Добірка статей] // Здоров'я та фізична культура (Шкільний світ). — 2006. — № 12. — С. 1-24.
Ричкова Г. Йододефіцитні хвороби: історія і сучасність / Г. Ричкова // Хімія. Біологія (Шкільний світ). — 2004. — № 14. — С. 10-13.
Скідоненко Н. Йододефіцит. Україна в групі ризику / Н. Скідоненко // Директор школи (Шкільний світ). — 2003. — 16. — С. 6-8.
Шахненко В. Йододефіцит і його профілактика / В. Шахненко // Дошкільне виховання. — 2007. — № 1. — С. 26-28.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 3.05.2022 12.00.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Ніжин :: Запитання: 46235  
Катя запитує:
Мені потрібна література про стан репродуктивного здоров'я молоді. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго ранку,Катя! Раджу переглянути відповідь на ваш запит: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - N 44104.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 2.02.2022 05.25.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.508645 seconds