Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45773
   


Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47557  
Ольга запитує:
Дякую за вашу працю! Попрошу знайти літературу до теми "Фізична терапія хворих з остеохондрозом шийного відділу хребта у стадії ремісії."
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Бобровник С. І. Сучасні підходи до фізичної терапії жінок 40-50 років з остеохондрозом хребта у шийному відділі на поліклінічному етапІ [Електронний ресурс] / С. І. Бобровник, Я. І. Музичук // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). — 2019. — Вип. 3К. — С. 83-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2019_3K_20.
Вакуленко Л. О. Застосування глибокого рефлекторно-м’язового масажу для лікування періомартрозу у хворих на шийний остеохондроз [Електронний ресурс] / Л. О. Вакуленко, Г. В. Прилуцька, Д. В. Вакуленко, Г. Ф. Лопатка, Н. М. Янковська, П. П. Прилуцький // Вісник наукових досліджень. — 2007. — № 4(49). — С. 20-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vndt_2007_4(49)__10.
Гузак О. Ю. Особливості фізичної терапії у диференційованій реабілітації хворих на остеохондроз шийного відділу хребта з симптомами психоемоційних розладів [Електронний ресурс] / О. Ю. Гузак // Україна. Здоров’я нації. — 2019. — № 2. — С. 163–164. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2019_2_43.
Закаляк Н. Р. Інноваційні технології застосування засобів фізичної реабілітації в зміцненні здоров’я при остеохондрозі хребта / Н. Р. Закаляк // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. — 2015. — № 1. — С. 54-58.
Коваленко О. Остеохондроз шийного відділу хребта в практиці первинної ланки медичної допомоги. Діагностика та лікування / О. Коваленко // Ліки України. — 2005. — № 11. — С. 10-13.
Корчинський В. Фізична терапія хворих на гіпертонічнку хворобу з супутнім остеохондрозом шийного відділа хребта [Електронний ресурс] / В. Корчинський, М. Пономаренко // Фізична культура, спорт та здоров’я нації. — 2018. — Вип. 5. — С. 379-384. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkszn_2018_5_59.
Мельник В. Л. Комплексний підхід при лікуванні пацієнтів з больовою дисфункцією скроневонижьощелепного суглобу на фоні остеохондрозу шийного відділу хребта [Електронний ресурс] / В. Л. Мельник, В. К. Шевченко, Є. В. Шевченко, І. В. Мельник // Вісник проблем біології і медицини. — 2014. — Вип. 2(2). — С. 9-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2014_2(2)__3.
Пустовойт Б. Сучасні принципи фізичної реабілітації хворих на остеохондроз шийно-грудного відділу хребта [Електронний ресурс] / Б. Пустовойт // Слобожанський науково-спортивний вісник. — 2018. — № 2. — С. 50-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2018_2_12.
Рідковець Т. Використання сучасних методів реабілітації при шийному остеохондрозі / Т. Рідковець, Н. Красна // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2006. — № 3. — С. 46-49.
Шевчук О. А. Фізична терапія осіб літнього віку з остеохондрозом шийного відділу хребта [Електронний ресурс] / О. А. Шевчук, І. М. Григус // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. — 2020. — № 7. — С. 62-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rehrec_2020_7_11.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 7.12.2023 17.29.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47550  
Ольга запитує:
Доброго часу доби! Дякую за відмінну роботу! Прошу допомогти з літературою до теми «Реабілітаційні методики для зменшення больового синдрому при п?ятковій шпорі»
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго!На жаль, із доступних джереж це все, що вдалось знайти за вашим запитом:
Богдановська Н. Клінічний реабілітаційний менеджмент при ортопедичній плоско-вальгусній деформації стоп в осіб другого зрілого віку [Електронний ресурс] / Н. Богдановська, І. Кальонова, К. Бойченко // Спортивний вісник Придніпров’я. — 2021. — № 3. — С. 168-179. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2021_3_21.
Годзієв М. А. Ортопедохірургічне лікування еквіноплосковальгусної деформації стопи при спастичному церебральному паралічі : автореф. дис... канд. мед. наук : 14.01.21 / М. А. Годзієв ; Держ. установа «Ін-т патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка АМН України». — Харків, 2008. — 20 с. : рис.
Заморський Т. В. Реабілітація хворих при травмах нижньої третини гомілки та стопи з використанням розвантажуючого індивідуального ортеза [Електронний ресурс] / Т. В. Заморський, О. А. Захаров, А. Н. Бабко // Літопис травматології та ортопедії. — 2013. — № 1-2. — С. 216-217. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lto_2013_1-2_53.
Кашуба В. Фізична реабілітація хворих із вертеброгенною патологією з урахуванням змін у стані склепіння стопи [Електронний ресурс] / В. Кашуба, І. Жарова // Спортивний вісник Придніпров’я. — 2017. — № 1. — С. 270-278. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2017_1_51.
Омельченко Т. М. Хірургічне лікування пацієнтів з наслідками ушкоджень надп'ятково-гомілкового суглоба (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.21 / Т. М. Омельченко; НАМН України, Держ. установа «Ін-т патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка НАМН України». — Харків, 2020. — 35 c.
Трибушний О. В. Оптимізація репаративної регенерації при переломах п'яткової кістки збагаченою тромбоцитами автологічною плазмою / О. В. Трибушний, І. І. Труфанов, В. В. Косило, Ю. П. Кляцький // Травма. — 2020. — 21, № 4. — С. 38-43.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 3.12.2023 16.18.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47541  
Ольга запитує:
Дякую за попередньо відмінно виконаний запит і прошу знайти літературу для аналізу на тему "Сучасні погляди на фізичну реабілітацію дітей дошкільного віку з вадами постави"
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Перегляньте таку літературу:
Афанасьєва О. Вплив комплексної програми фізичної реабілітації на функціональний стан хребта слабочуючих дітей середнього шкільного віку з порушенням постави [Електронний ресурс] / О. Афанасьєва // Спортивний вісник Придніпров’я. — 2013. — № 1. — С. 152-155. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2013_1_34.
Дяченко Ю. Доцільність застосування індексних методик у процесі фізичної реабілітації дітей із порушеннями постави [Електронний ресурс] / Ю. Дяченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2016. — № 3. — С. 137-143. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2016_3_18.
Кашуба В. О. Обґрунтування та розробка корекційно-профілактичних комплексів з урахуванням рівня стану біогеометричного профілю постави дітей 5–6 років у процесі фізичної реабілітації [Електронний ресурс] / В. О. Кашуба, Н. Л. Носова, Т. В. Коломієць, О. В. Маслова, О. М. Бондар // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. — 2018. — Вип. 31. — С. 60-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnv_2018_31_11.
Кашуба В. О. Проектування та впровадження системи контролю за станом біогеометричного профілю постави дітей дошкільного віку з функціональними порушеннями постави у процесі фізичної реабілітації [Електронний ресурс] / В. О. Кашуба, Н. Л. Носова // Україна. Здоров’я нації. — 2019. — № 4. — С. 68–75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2019_4_14.
Коломієць Т. В. Апробація технології контролю стану біогеометричного профілю постави дітей старшого дошкільного віку в процесі фізичної реабілітації [Електронний ресурс] / Т. В. Коломієць // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. — 2018. — Вип. 30. — С. 149-157. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnv_2018_30_24.
Луковська О. Критерії визначення ефективності програми фізичної реабілітації дітей середнього шкільного віку з нейросенсорною туговухістю, які мають сколіотичну поставу [Електронний ресурс] / О. Луковська, О. Афанасьєва, А. Серьодкін // Спортивний вісник Придніпров’я. — 2014. — № 1. — С. 208-213. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2014_1_43.
Макарова Е. В. Фізична реабілітація дітей з початковими проявами сколіозу в спеціалізованих дошкільних закладах : Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02 / Е. В. Макарова; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2002. — 18 c.
Пащенко В. Г. Оздоровлення, профілактика й реабілітація дітей з функціональним порушенням постави та сколіозом на уроках фізичного виховання : навч. посіб. / В. Г. Пащенко; Луган. держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. — Луганськ : Альма-матер, 2003. — 148 c.
Плахтій П. Д. Захворювання опорно-рухового апарату. Профілактика і лікування / П. Д. Плахтій, Ю. О. Лещук, Л. А. Марчук. — Кам’янець-Поділ., 2008. — 117 c.
Поташнюк Р. З. Корекція сколіотичної деформації у дітей із дитячим церебральним паралічем засобами фізичної реабілітації / Р. З. Поташнюк, І. Козачук, І. Поташнюк // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у сучас. сусп-ві. — 2008. — № 3. — С. 121-124.
Толкачова О. В. Комплексний підхід у фізичній реабілітації дітей 5-6 років з порушенням постави [Електронний ресурс] / О. В. Толкачова, М. О. Вертелецька, Л. В. Денисенко, А. О. Романенко // Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. — 2013. — № 1. — С. 137-141. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_FViS_2013_1_31.
Філак Я. Засоби фізичної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з кіфотичним порушенням постави [Електронний ресурс] / Я. Філак // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. — 2016. — № 2. — С. 76-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2016_2_14.
Футорний С. Сучасні технології, які використовуються в процесі фізичного виховання і реабілітації при порушеннях постави і плоскостопості у дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / С. Футорний, Н. Носова, Т. Коломієць // Слобожанський науково-спортивний вісник. — 2017. — № 5. — С. 104-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2017_5_21.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 27.11.2023 16.51.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліда із міста: Київ :: Запитання: 47313  
Ліда запитує:
Добрий день! Можливо можна ще знайти інформацію про соціальну педіатрію. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день! Ми вже відповідали на ваш запит( див. № 47200). Перегляньте ще додаткову інформацію на цю тему:
Мартинюк В. Ю. Основи соціальної педіатрії / В. Ю. Мартинюк. - Київ : ФОП Верес О. І., 2016. - 479 с.
Моісеєнко Р. О. До реалізації соціальної педіатрії в Україні [Електронний ресурс] / Р. О. Моісеєнко, С. І. Осташко, А. В. Терещенко, В. В. Бережний, В. Ю. Мартинюк // Укр. вісник психоневрології. 2012. - Т. 20, Вип. 3 (72). - С. 124-125. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Uvp_2012_20_3_137.pdf.
Профілактична педіатрія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. О. Мокія-Сербіна, Т. К. Мавропуло, Т. В. Литвинова та ін. ; за ред. проф. С. О. Мокія-Сербіної. – Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2018. – 212 с. - Режим доступу: https://repo.dma.dp.ua/2987/1/Профілактична педіатрія .pdf.
Сергета І. В. Когнітивно-мотиваційні детермінанти формування здоров'язберігаючих компетенцій школярів у контексті провідних положень сучасної профілактичної медицини та соціальної педіатрії [Електронний ресурс] / І. В. Сергета, О. А. Серебреннікова, Р. В. Теклюк // Актуальні проблеми педіатрії. - 2018. - Т. 12, № 3. - С. 59-60. - Режим доступу: https://dspace.vnmu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4261/Congres-pediatriv-2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 22.06.2023 11.50.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марта із міста: Стрий :: Запитання: 47226  
Марта запитує:
Добрий день. Цікавить така література: діяльність В. І. Войно-Ясенецького. Дякую заздалегідь.
Наша відповідь:
Добрий день, Марто! Радимо для опрацювання таку літературу:
Васильєва І. В. Філософія релігії та медицини свт. Луки (В. Ф. Войно-Ясенецького) [Електронний ресурс] / І. В. Васильєва // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2018. — № 1. — С. 5-9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2018_1_3
Васильєва І. В. Філософія релігії та медицини свт. Луки (В. Ф. Войно-Ясенецького) / І. В. Васильєва // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. — 2018. — № 1. — С. 5-9.
Веремейчик С. В. Концептуалізація душі у контексті релігійно-антропологічних пошуків представників української філософської думки кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / С. В. Веремейчик; Національний університет «Острозька академія». — Рівне, 2021. — 20 c.
Вєдєнєєв Д. В. Архівно-документальні матеріали радянських спецслужб як джерело вивчення житія та наукової діяльності святителя Луки Кримського (В. Ф. Войно-Ясенецького) [Електронний ресурс] / Д. В. Вєдєнєєв // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2015. — № 4. — С. 86-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2015_4_16
Воронцовська І. І. Святитель Лука (Войно-Ясенецький) — видатний хірург, архієпископ / І. І. Воронцовська // Клініч. анатомія та операт. хірургія. — 2012. — 11, № 3. — С. 122-124.
Дацун І. Г. Світогляд та хроніка життя В. Ф. Войно-Ясенецького у ХХ сторіччі — прекрасний взірець служіння людству та медичній науці / І. Г. Дацун, О. В. Лазуркевич, В. М. Федорак // Архів клініч. медицини. — 2008. — № 2. — С. 79-81.
Єсипенко Д. Цілитель душ і тіл людських: святитель Лука : своїм життям і працею вони возвеличували Україну / Д. Єсипенко, В. Гайдук // Наука і суспільство. — 2023. — № 4. — С. 19-32.
Залужна А. Є. Особливість взаємозв’язку духу, душі та тіла в релігійно­антропологічних пошуках В. Ф. Войно-Ясенецького [Електронний ресурс] / А. Є. Залужна, С. В. Веремейчик // Освітній дискурс. — 2020. — Вип. 21. — С. 41-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddcsp_2020_21_6
Панков Г. Д. Цінність покаяння у творчості архієпископа Луки (В. Ф. Войно-Ясенецького) [Електронний ресурс] / Г. Д. Панков // Культура України. — 2012. — Вип. 39. — С. 105-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2012_39_16
Попов О. Г. Соціальне та духовне служіння В. Ф. Войно-Ясенецького (свт. Луки) [Електронний ресурс] / О. Г. Попов, О. П. Коваленко, Л. М. Дунаєва, С. В. Гладченко // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. — 2018. — Т. 23, Вип. 2. — С. 66-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2018_23_2_9
Халезова Л. В. Життя та богословсько-проповідницька діяльність В. Войно-Ясенецького (архієпископа Луки) в контексті його філософсько-релігійних поглядів : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Л. В. Халезова ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. — Київ, 2011. — 18 с.
Чуйкова О. Етика цінності життя в гуманітарній підготовці студента-медика (на прикладі діяльності св. Луки Войно-Ясенецького та А. Швейцера) [Електронний ресурс] / О. Чуйкова // Вища освіта України. — 2015. — № 2. — С. 82-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2015_2_14

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 9.05.2023 09.48.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.282822 seconds