Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44904
   


Автор запитання: Єгор із міста: Київ :: Запитання: 45223  
Єгор запитує:
Доброго дня, підкажіть літературу про розвиток інформатики та інформаційних технологій. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Єгоре! Перегляньте наступні джерела:
Мельник Л. Г. Экономика развития : учебник / Л. Г. Мельник. — Сумы : Университет. книга, 2013. — 784 с.
Інформатика – фундаментальна наукова дисципліна. Вона має вивчати закони природи, інформаційні процеси і відповідні технології [Електронний ресурс] : до 25 річниці шкільної інформатики // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2010. - № 1. – С. 49-54 ; № 2. – С. 40-46. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/komp_2010_2_6.pdf.
Інформатика, інформаційні технології як передумови розвитку економіки [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://pidru4niki.com/11570718/ekonomika/informatika_informatsiyni_tehnologiyi_peredumovi_rozvitku_ekonomiki. - Назва з екрана.
Обчислювальна техніка - інформатика - інформаційні технології : внесок України в становлення та розвиток інформаційних технологій [Електронний ресурс] / за матер. книг Б. М. Малиновського // Міжнародний благодійний фонд з історії та розвитку обчислювальної техніки та техніки : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://www.icfcst.kiev.ua/MUSEUM/Early_u.html. - Назва з екрана.
Інформатика та інформаційні технології [Електронний ресурс] // Інформатика та інформаційні технології : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://sites.google.com/view/hmcinformatic/інформаційні-технології/слюсар-з-ремонту-колісних-транспортних-засобів/2-розряд/інформаційні-технології. - Назва з екрана.
Мойко С. О. Історія формування інформатики як фундаментальної науки в Україні [Електронний ресурс] / С. О. Мойко // Наука і освіта. – 2014. - № 3. – С. 113-119. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NiO_2014_3_26.pdf.
Ріжняк Р. Я. Розвиток інформатики та інформаційних технологій у вищих навчальних закладах України у другій половині ХХ-на початку ХХІ століття [Електронний ресурс ] : моногр. / Р. Я. Ріжняк ; [за заг. ред. В. М. Орлика]. – Кіровоград: «КОД»., 2014. – 436 с. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/53035876.pdf.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 11.03.2021 12.56.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.211379 seconds