Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43663
   


Автор запитання: Ніна із міста: Київ :: Запитання: 45257  
Ніна запитує:
Добрий день! Мені потрібна література про міжнародний франчайзинг. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте наступні джерела:
Григоренко Т. М. Франчайзинг – прогресивна форма ведення міжнародного бізнесу / Т. М. Григоренко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 12. – С. 26-32.
Кузьмін О. Є. Франчайзинг : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Т. В. Мирончук, І. З. Салата, Л. В. Марчук. – Київ : Знання, 2011. - 267 с.
Пілюшенко В. Л. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. / В. Л. Пілюшенко, С. Ф. Смерічевський, С. В. Борзенков ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк : ВІК, 2004. - 235 c.
Соковатий О. В. Організаційні методи впровадження нових технологій на основі франчайзингу : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / О. В. Соковатий ; Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України. - Київ, 2009. - 23 c.
Безрукова Н. В. Міжнародний франчайзинг як форма освоєння світових ринків: особливості розвитку та вплив на світовий валовий продукт [Електронний ресурс] / Н. В. Безрукова, В. В. Семенець // Економ. простір. - 2016. - 106. - С. 16-25. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecpros_2016_106_4.pdf.
Бондаренко Н. М. Ринок франчайзингових послуг в Україні: переваги та недоліки [Електронний ресурс] / Н. М. Бондаренко, Д. В. Савченко // Науковий погляд: економіка та управління. - 2020. - №2 (68). - С. 7-12. - Режим доступу: http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2020/2_68_2020/3.pdf.
Воскресенська Ю. В. Міжнародний франчайзинг та розвиток економіки України [Електронний ресурс] / Ю. В. Воскресенська. - Запоріжжя : ЗНУ, 2020. - 113 с. - Режим доступу: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/
bitstream/12345/3695/1/Воскресенська.pdf.
Галушка Є. О. Особливості та перспективи розвитку франчайзингу в Україні [Електронний ресурс] / Є. О. Галушка // Вісн. Чернівец. торгов.-економ. ін-ту. Серія: Економічні науки. – 2011. – Вип. 2. – С. 61–67. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2011_2(1)__11.
Глушаченко Н. А. Міжнародний франчайзинговий бізнес [Електронний ресурс] / Н. А. Глушаченко ; Укр. академія банків. справи. – Суми, 2012. - 35 с. - Режим доступу: http://docplayer.net/54008822-Glushachenko-nataliyi-anatoliyivni.html.
Дмитришин В. С. Міжнародний досвід правового регулювання відносин у сфері франчайзингу [Електронний ресурс] / В. С. Дмитришин // Часопис цивілістики. - 2012. - Вип. 13. - С. 90-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2012_13_19.
Лукашевич Т. С. Ринок франчайзингу в Україні та світі [Електронний ресурс] / Т. С. Лукашевич, В. Г. Щербак // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : ІІ всеукр. наук. Інтернет-конф. - Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/9904/1/OIIP2017_P100-106.pdf.
Мазуренко В. П. Розвиток франчайзингових відносин у міжнародному бізнесі / В. П. Мазуренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/nvgeci/article/viewFile/21638/19273.
Огінок С. В. Місце міжнародного франчайзингу у системі бізнесу країн-членів ЄС [Електронний ресурс] / С. В. Огінок // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2019. - Вип. 24. Ч. 3. - С. 23-27. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/25520/1/Огінок С. В..pdf.
Франчайзинг в Испании [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kupi-franshizu.ru/stati/675-franchajzing-v-ispanii_franshizy-ispanskih-kompanij_vygodnaja-franshiza-iz-rejtinga.html.
Франчайзинг у Kанаді [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://canadapoint.com/living-in-canada/franchising.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 18.03.2021 14.06.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.242087 seconds