Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43487
   


Автор запитання: Славік із міста: Вінниця :: Запитання: 45281  
Славік запитує:
Потрібні матеріали про " Тара та тарні матеріали" (бухгалтерський облік)
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам попрацювати з такими джерелами інформації:
Вожга Н. Удосконалення обліку і контролю руху товарів і тари на підприємствах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / Н. Вожга // Молодий вчений. — 2014. — № 6(1). — С. 91-94. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_6(1)__24.
Давидюк Т. Бухгалтерський облік фінансових результатів, як передумова попередження банкрутства підприємства [Електронний ресурс] / Т. Давидюк, О. Тарасова, Л. Ріпка // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. — 2015. — Вип. 1. — С. 123-129. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2015_1_18.
Михалків А. Бухгалтерський облік і внутрішній контроль операцій з тарою : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / А. Михалків ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2013. — 21 с.
Михалків А. Класифікація тари та її вплив на організацію та методику бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю операцій з тарою [Електронний ресурс] / А. Михалків // Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного університету]. Економічні науки. — 2014. — Вип. 26. — С. 375-382. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvbdfa_2014_26_48.
Михалків А. Тара як об'єкт бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю [Електронний ресурс] / А. Михалків // Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. — 2014. — Вип. 681. — С. 158-161. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_ec_2014_681_34.
Калитюк Ю. Облік зворотної тари на підприємствах роздрібної торгівлі [Електронний ресурс] / Ю. Калитюк // Соціально-гуманітарний вісник. — 2018. — Вип. 22. — С. 40-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2018_22_31.
Скрипник М. Фінансові ресурси як об’єкт бухгалтерського обліку: необхідність визначення [Електронний ресурс] / М. Скрипник, О. Григоревська, В. Таран. // Ефективна економіка. — 2016. — № 5. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_5_5.
Тарасова Т. Проблеми формування бюджету маркетингу підприємства торгівлі в системі бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Т. Тарасова // Економічний простір. — 2017. — № 122. — С. 148-158. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2017_122_16.
Тарасова Т. Теоретичне обґрунтування принципу безперервності діяльності в системі фундаментальних положень бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Т. Тарасова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. — 2016. — Вип. 16(4). — С. 143-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_16(4)__37.

.: Розділ: Загальні :: 23.03.2021 15.59.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.274572 seconds