Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Євгенія із міста: Львів :: Запитання: 47795  
Євгенія запитує:
Добрий день! Потрібно літературу про біографію Богдана Гориня. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо вам таку літературу:
Біла А. Есе-колаж, який пробуджує національну гордість : нова праця Богдана Гориня про Святослава Гординського / А. Біла // День. — 2019. — 5 лютого. — С. 6.
Богдан Горинь : біобібліогр. покажч., 1960 - 2015. — Київ: Пульсари, 2015. — 157: a-фот. — (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління; вип. 16).
Вербицький Б. Д. Боротьба дисидентів і правозахисників за активізацію громадсько–політичного життя в кінці 80–х – на початку 90–х роках [Електронний ресурс] / Б. Д. Вербицький // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 138(1). — С. 128-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_138(1)__28.
Вербицький Б. Д. Зовнішньополітична депутатська діяльність Богдана Гориня в 1992 – 1994 рр. [Електронний ресурс] / Б. Д. Вербицький // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 139(1). — С. 133-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_139(1)__28.
Вербицький Б. Д. Організація і розповсюдження українського самвидаву братами Михайлом і Богданом Горинями (1962–1965) [Електронний ресурс] / Б. Д. Вербицький // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 122. — С. 81-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_122_21.
Вербицький Б. Д. Розвиток суспільно–політичних поглядів Михайла і Богдана Горинів [Електронний ресурс] / Б. Д. Вербицький // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 114. — С. 83-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_114_23.
Вербицький Б. Д. Участь Михайла і Богдана Горинів у створенні і розвитку Української Гельсінської Спілки [Електронний ресурс] / Б. Д. Вербицький // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 137. — С. 303-307. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_137_78.
Григорчук М. Богдань Горинь про феномен Святослава Гординського : твір Богдана Гориня – титанічна праця енциклопедичного характеру, яка за сумою двох томів складає 1046 щедро проілюстрованих сторінок з детальним покажчиком імен... / М. Григорчук // Літературна Україна. — 2018. — 20 грудня — С. 8-9.
Копань Л. Унікальний творчий витвір Богдана Гориня : видатний мистець і поет, мистецтвознавець і літературний критик, історик, філософ і творець, помічений Богом, – Святослав Гординський навчався в Берліні й Парижі, творчо сформувався у Львові, та майже все своє життя змушенний був перебувати за кордоном / Л. Копань // Літературна Україна. — 2019. — 2 лютого. — С. 5.
Ніколаєва Н. Богдан Горинь. Постать з плеяди шістдесятників : чи легко бути українцем в Україні / Н. Ніколаєва // Образотворче мистецтво. — 2019. — № 3. — С. 16-18.
Цушко С. Богдан Горинь: творча реставрація епохи – від Севери до Гординського : перед тим як висловити думку щодо есе-колажу в двох книгах «Святослав Гординський на тлі доби» (Богдан Горинь. — Київ : Ярославів Вал», 2017-2018), хочу згадати про започаткування його автором низки історико-біографічних видань, свідком якого мені випало бути / С. Цушко // Літературна Україна. — 2019. — 2 лютого. — С. 4.

.: Розділ: Загальні :: 9.05.2024 22.57.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 47718  
Анастасія запитує:
Доброго дня, можливо ви порекомендуєте нову літературу про О. Потебню. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє! Перегляньте наступні джерела:
Боярова Л. Г. Наукові ідеї Олександра Потебні в глобалізаційному світі [Електронний ресурс] / Л. Г. Боярова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 74. — С. 26-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2016_74_6.
Глущенко В. А. Ідея мовного розвитку в студіях О. О. Потебні [Електронний ресурс] / В. А. Глущенко // Вісник Маріупольського державного ун-ту. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 14. —С. 69-75. —Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2016_14_12.
Глущенко В. А. Історико-фонетичні дослідження О. О. Потебні в оцінці М. М. Соколова [Електронний ресурс] / В. А. Глущенко // Одеський лінгвістичний вісник. — 2017. — Вип. 9 (2). — С. 74-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/olinv_2017_9(2)__19.
Папіш В. А. Леонід Булаховський про Олександра Потебню [Електронний ресурс] / В. А. Папіш // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. пр. / відп. ред. І.В. Сабадош. - 2019. - Вип. 24. - С. 56-57. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/49226/1/Папіш_24_55-57.pdf.
Сліпецька В. Д. Олександр Потебня і лінгвістика емоцій [Електронний ресурс] / В. Д. Сліпецька // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія. - 2013. - Вип. 74. - С. 39-42. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VKhIFL_2016_74_9.pdf.

.: Розділ: Загальні :: 22.03.2024 14.38.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Суми :: Запитання: 47623  
Тетяна запитує:
Добрий день. Потрібно літературу на тему: Порушення голосу. Комплексний підхід до подолання.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо для опрацювання таку літературу:
Боярчук О. Д. Анатомія, фізіологія та патологія органів слуху та мови : навч. посіб. / О. Д. Боярчук; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Луганськ : Альма-матер, 2008. — 175 c.
Гарник Т. П. Фіто- та ароматерапія у комплексній реабілітації осіб із порушеннями голосу [Електронний ресурс] / Т. П. Гарник, О. В. Калачов, Н. П. Огороднікова, М. П. Барановська, О. П. Барановська, А. Б. Пилипчук, Л .Г. Дудченко // Реабілітація та паліативна медицина. — 2016. — № 1. — С. 84-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpm_2016_1_19.
Добронравова І. В. Діагностика і комплексне лікування функціональних порушень голосу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 / І. В. Добронравова ; Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка АМН України. — Київ, 2002. — 16 с.
Дука П. Постановка голосу: техніка мови та фізіологія співу / П. Дука // Нова пед. думка. — 2014. — № 1. — С. 147-149.
Земляк Т. Б. Прогнозування перебігу захворювань, пов’язаних з білатеральними руховими порушеннями гортані на основі даних комплексного обстеження голосового апарату та електроміографії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.19 / Т. Б. Земляк ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа «Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка НАМН України». — Київ, 2018. — 20 с. : рис., табл.
Осадча Т. М. Етіопатогенетичні аспекти порушень голосу у дітей [Електронний ресурс] / Т. М. Осадча // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2012. — Вип. 21. — С. 191-194. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2012_21_51.
Осадча Т. М. Основні підходи до психокорекції дітей дошкільного віку з порушенням голосової функції [Електронний ресурс] / Т. М. Осадча // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2015. — № 5. — С. 15-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_5_4.
Осадча Т. М. Порушення голосу органічного генезу у дітей [Електронний ресурс] / Т. М. Осадча // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2012. — Вип. 21(1). — С. 115-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_21(1)__18.
Ромась О. Типи порушень голосу у дітей – сучасний погляд [Електронний ресурс] / О. Ромась // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2012. — Вип. 19(1). — С. 406-414. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_19(1)__46.
Шеремет М. К. Проблема порушень голосу у осіб голосомовленнєвих професій [Електронний ресурс] / М. К. Шеремет, О. Ю. Ромась // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2015. — Вип. 30. — С. 199-205. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2015_30_35.
Шидловська Т. А. Діагностика, лікування та профілактика хронічних функціональних порушень голосу (клініко- електрофізіологічне дослідження) : дис... д-ра мед. наук: 14.01.19 / Т. А. Шидловська ; Київський НДІ отоларингології ім. О. С. Коломійченка. — Київ, 1998. — 403 с.
Шидловська Т. А. Функціональні порушення голосу : [монографія] / Т. А. Шидловська. — Київ : Лолос, 2011. — 523 с. : рис., табл.

.: Розділ: Загальні :: 5.02.2024 10.09.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Суми :: Запитання: 47619  
Тетяна запитує:
Добрий день, цікавить інформація на тему "Комплексний підхід до подолання заїкання"
Наша відповідь:
Арнаутова Л. В. Корекція заїкання у вітчизняній та зарубіжній практиці [Електронний ресурс] / Л. В. Арнаутова // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 9(1). — С. 5-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2017_9(1)__3
Барна Х. В. Особливості корекції з подолання фонетикофонематичних порушень у дітей із заїканням [Електронний ресурс] / Х. В. Барна, Л. В. Кашуба // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2021. — Вип. 17. — С. 5-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2021_17_3
Журавльова Л. С. Методичні аспекти подолання заїкання в практиці корекційної педагогіки [Електронний ресурс] / Л. С. Журавльова // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2013. — Вип. 23(2). — С. 219-226. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2013_23(2)__31
Кравченко А. Застосування комплексного підходу в корекційній роботі з подолання заїкання в дітей дошкільного віку / А. Кравченко, А. Харченко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації. — 2016. — С. 105-108. — Режим доступу: https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/4257/1/ilovepdf_com-105-108.pdf
Кравченко А. Корекційно-розвивальна методика подолання заїкання у дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / А. Кравченко, А. Харченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2016. — № 5. — С. 388-394. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2016_5_51
Кравченко А. Корекція заїкання засобами комплексної фізичної реабілітації: навч.-метод. посіб. для студентів вищих навч. закладів / А. Кравченко, Н. Скачедуб. — перероб. І доп. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. — 178 с.
Кравченко А. Сучасні погляди на подолання заїкання / А. Кравченко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації. — 2016. — С. 111-114. — Режим доступу: https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/4259/1/ilovepdf_com-111-114.pdf
Літовченко О. В. Сучасні підходи до комплексної психокорекційної роботи з подолання заїкання у дошкільників [Електронний ресурс] / О. В. Літовченко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. — 2019. — № 3. — С. 104-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/punpu_2019_3_18
Літовченко О. В. Шляхи профілактики заїкання в дітей [Електронний ресурс] / О. В. Літовченко // Інноваційна педагогіка. — 2018. — Вип. 4(1). — С. 93-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2018_4(1)__22
Потапенко О. М. Корекція заїкання у методичних підходах зарубіжних науковців [Електронний ресурс] / О. М. Потапенко, І. Р. Ластовка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2016. — Вип. 31. — С. 66-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2016_31_14
Сильченко В. В. Заїкання у дітей дошкільного віку, способи корекції та подолання [Електронний ресурс] / В. В. Сильченко, В. В. Кордонець, А. Б. Вахітова // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 10. — С. 307-317. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2017_10_30
Скляр С. В. Сучасні погляди на сутність заїкання та методи його корекції [Електронний ресурс] / С. В. Скляр // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2018. — Вип. 60(2). — С. 118-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2018_60(2)__30
Цехмістро О. В. Комплексність підходів у подоланні заїкання у дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / О. В. Цехмістро, О. Г. Мальцева // Інноваційна педагогіка. — 2022. — Вип. 53(2). — С. 63-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2022_53(2)__15
Чорна О. П. Батьки як суб’єкти сучасного комплексного підходу до подолання заїкання у дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / О. П. Чорна // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2012. — Вип. 19(1). — С. 448-455. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_19(1)__51

.: Розділ: Загальні :: 3.02.2024 16.34.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Суми :: Запитання: 47615  
Тетяна запитує:
Добрий день, цікавить інформація на тему "Комплексний підхід до подолання дислалії"
Наша відповідь:
Тетяно, добрий день! радимо вам таку літературу за вашим запитом:
Брецко І. І. Класифікації порушень мовленнєвого розвитку [Електронний ресурс] / І. І. Брецко, Т. Ю. Ямчук // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». — 2022. — № 15. — С. 42-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2022_15_10.
Брушневська І. М. Особливості вивчення рівня сформованості зв’язного мовлення дошкільників із порушенням мовленнєвої діяльності [Електронний ресурс] / І. М. Брушневська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. — 2020. — № 63. — С. 173-178. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2020_63_32.
Гаврилова Н. С. Методика корекції вад вимови фонем у дітей з дислалією, ринолалією та дизартрією [Електронний ресурс] / Н. С. Гаврилова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2011. — Вип. 18. — С. 27-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2011_18_9.
Казачінер О. С. Стан проблеми використання альтернативної та допоміжної комунікації дітьми з порушеннями мовленнєвого розвитку в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Казачінер, І. В. Гордієнко, О. В. Цись // Інноваційна педагогіка. — 2020. — Вип. 22(1). — С. 60-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_22(1)__15.
Коломієць Ю. В. До проблеми механізмів алалії [Електронний ресурс] / Ю. В. Коломієць, В. В. Апухтіна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2013. — Вип. 23. — С. 120-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2013_23_37.
Конопляста С. Ю. Дизартрія у систематиці мовленнєвих порушень (сучасний погляд) [Електронний ресурс] / С. Ю. Конопляста, А. О. Синиця // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2019. — Вип. 66. — С. 111-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2019_66_28.
Марєєва Т. В. Викладання дисципліни «Основи логопедії з діагностикою мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку» [Електронний ресурс] / Т. В. Марєєва, Г. П. Барсуковська // Інноваційна педагогіка. — 2022. — Вип. 54(2). — С. 65-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2022_54(2)__15.
Мартиненко І. В. Сучасні підходи до класифікації мовленнєвих порушень у дітей та дорослих [Електронний ресурс] / І. В. Мартиненко // Логопедія. — 2011. — № 1. — С. 37-40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2011_1_11.
Мілінчук В. І. Експресивна дислалія як мовленнєве порушення у дітей [Електронний ресурс] / В. І. Мілінчук // Психолінгвістика. — 2015. — Вип. 18(1). — С. 70-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2015_18(1)__8.
Олійник І. До питання корекції дислалії у дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / І. Олійник, Л. Тищенко, Л. Яценюк // Імідж сучасного педагога. — 2021. — № 3. — С. 77-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2021_3_17.
Потапенко О. М. Сучасні підходи до вивчення особистості дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку [Електронний ресурс] / О. М. Потапенко, І. С. Опанасюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2012. — Вип. 21. — С. 225-227. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2012_21_59.
Пригода З. С. Сучасні підходи до розробки змісту програми «корекція розвитку мовлення» для дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями [Електронний ресурс] / З. С. Пригода // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. — 2016. — Вип. 11. — С. 149-155. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_2016_11_25.
Рібцун Ю. В. До питання диференційної діагностики дислалії та мінімальних проявів дизартрії [Електронний ресурс] / Ю. В. Рібцун // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2012. — Вип. 21. — С. 227-232. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2012_21_60.
Січкарчук Н. Д. Сучасні методи вивчення дітей раннього віку з порушеннями мовленнєвого розвитку [Електронний ресурс] / Н. Д. Січкарчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2016. — Вип. 31. — С. 86-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2016_31_17.
Тищенко В. В. Класифікації порушень мовленнєвого розвитку: сучасний стан, протиріччя та шляхи їх усунення [Електронний ресурс] / В. В. Тищенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2016. — Вип. 32(2). — С. 165-169. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2016_32(2)__31.
Тищенко В. В. Логопедична тераностика: концепт нового напряму діагностики та корекції мовленнєвих порушень [Електронний ресурс] / В. В. Тищенко // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 7(1). — С. 393-402. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2016_7(1)__38.
Хрестоматія з логопедії: Історичні аспекти. Дислалія. Дизартрія. Ринолалі : навч. посіб. / уклад. М. К. Шеремет [та ін.] ; заг. ред. М. К. Шеремет, І. В. Мартиненко. — 2-ге вид., зм. і доп. — Київ : КНТ, 2008. — 380 c.
Черніченко Л. Корекція мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку засобами логоритміки [Електронний ресурс] / Л. Черніченко // Acta Paedagogika Volynieses. — 2022. — Вип. 1(1). — С. 234-238. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apv_2022_1(1)__39.
Черніченко Л. Характеристика та аналіз порушень мовленнєвого розвитку дітей раннього віку [Електронний ресурс] / Л. Черніченко // Освіта. Інноватика. Практика. — 2023. — Т. 11, № 3. — С. 47-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/edinpr_2023_11_3_9.
Шеремет М. К. Логопедія (корекційна робота при дислалії) : навч. посіб. / М. К. Шеремет, О. В. Ревуцька ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. — 160 с.

.: Розділ: Загальні :: 1.02.2024 16.32.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.286951 seconds