Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45252
   


Автор запитання: Альона із міста: Чернігів :: Запитання: 47231  
Альона запитує:
Доброго дня! Чи є у вас будь-яка література на тему "Практика запровадження тайм-менеджменту в інформаційних установах України"? Або щось приблизно схоже на таке питання. Буду неймовірно вдячна!
Наша відповідь:
Добрий день, Альоно! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://lb.ua/society/2022/02/22/506318_taymmenedzhment_metodi_upravlinnya.html
https://core.ac.uk/download/pdf/233567931.pdf
http://kzgizh.knukim.edu.ua/images/3-osvitnia-diyalnist/prog/3k/3k_rp_zh_tajm_menedzhment_u_media_sferi.pdf
https://lcptodcz.lviv.ua/news/09-36-16-21-05-2019/
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/1/151.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/721946/1/ЛЮБЧЕНКО Н. В. Стаття_Технології тайм-менеджменту в діяльності керівника НЗ.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/62.pdf
http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/05072021.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/9171/1/feu_kdidu_sdid_dotudiu_NP.pdf
http://29yjmo6.257.cz/bitstream/123456789/13270/1/LutsncoIvashuna.pdf

– Алюшина Н. О. Тайм-менеджмент : часова організація діяльності державного службовця : навч. посіб. з дистанц. курсу / Н. Алюшина ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2012. – 191 с.
– Маруховська-Картунова О.О. Тайм-менеджмент: сутність, багатоманітність визначень та основні типи / О.О. Маруховська-Картунова // Virtus: Науковий журнал. – 2017. – № 14. – С. 87-90.
– Буняк Н. М. Тайм-менеджмент як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства / Н.М.Буняк // Економіка і суспільство. – 2018. – Вип. 14. – С. 279-283.
– Причепа І. В. Тайм-менеджмент як дієвий інструмент ефективного використання часу успішного менеджера за сучасних умов / І.В.Причепа, І.Л.Соломонюк, Т.В.Лесько // Ефективна економіка. – 2018. – № 12.
– Калініченко Л. Л. Особливості впровадження тайм-менеджменту на підприємстві / Л.Л.Калініченко, Л.Л.Гаврилова // Молодий вчений. – 2017. – № 4.4. – С. 60-63.
– Алюшина Н.О. Тайм-менеджмент посадовця: мистецтво планувати та управляти своїм часом / Н.О.Алюшина. – Київ : НАДУ, 2009. – 40 с.
– Писаревська Г.І. Використання тайм-менеджменту для підвищення ефективності управління персоналом / Писаревська Г.І. //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2016. – Вип. 20. Ч. 1. – С. 148-153.
– Гриценко Л. Тайм-менеджмент – запорука якісної трудової діяльності : психолого-педагогічне тренінгове заняття / Л. Гриценко // Соціальний педагог. Шкільний світ. – 2017. – № 2. – С. 40-41.
– Завада А. М. Технологія тайм-менеджменту як засіб удосконалення управлінської діяльності / А. М. Завада // Завучу. Усе для роботи : Науково-методичний журнал. – 2018. – № 15/16. – С. 47-49.
– Крукевич Н. М. Проблеми становлення поняття тайм-менеджмент / Н.М. Крукевич // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. пр. – Львів, 2014. – Вип. 17. – С. 119-122.
– Буднік М. М. Тайм-менеджмент і сучасні технології / М. М. Буднік, Д. С. Дронова // Бізнес Інформ. – 2023. – № 2. – С. 257-262.
– Шильнікова З. М. Тайм-менеджмент як інструмент підвищення ефективності роботи сучасного керівника / З. М. Шильнікова, М. В. Матушкіна // Інфраструктура ринку. – 2021. – № 59.
– Водянка Л. Д. Тайм-менеджмент як техніка планування робочого часу персоналу / Л. Д. Водянка, С. І. Тодорюк, А. Г. Карп // Економіка та держава. – 2020. – № 7. – С. 119-123.
– Штирьов О. М. Тайм-менеджмент: історичний розвиток та використання в науці управління / О. М. Штирьов, О. М. Шудра // Публічне управління та регіональний розвиток. – 2018. - № 1. – С. 195-206.
– Сергєєва С. Як планувати роботу, щоб усе встигати / С. Сергєєва // Довідник секретаря та офіс-менеджера. – 2021. – № 4. – С. 51-58.

.: Розділ: Загальні :: 11.05.2023 09.58.31 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марк із міста: Київ :: Запитання: 47216  
Марк запитує:
Добрий день! Чи є у вашій бібліотеці книга "Як протидіяти маніпуляціям". На жаль, не пам'ятаю автора. Заздалегідь вдячний за відповідь.
Наша відповідь:
Добрий день! Книжка Сандвіка Г. Як протидіяти маніпуляціям (2021) є у наявності у Національній бібліотеці України для дітей.

.: Розділ: Загальні :: 3.05.2023 14.30.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 47203  
Яна запитує:
Добрий день, мені потрібна інформація про день Європи в Україні, можливо є якісь методичні матеріали з цієї теми. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Яно! Перегляньте наступні джерела:
День Європи : методичні рекомендації проведення уроку для закладів загальної середньої освіти : на допомогу вчителеві / Т. Бакка [та ін.]
// Історія в рідній школі. - 2022. - № 2-3. - С. 15-19. - Вебліогр.: с. 19.
День Європи-2022 в Україні: як відзначатимемо [Електронний ресурс] // Armyinform.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://armyinform.com.ua/2022/05/20/den-yevropy-2022-v-ukrayini-yak-vidznachatymemo/. - Назва з екрана.
Ломака В. С. Європеїзація правової культури: дослідницький нарис [Електронний ресурс] / В. С. Ломака // Проблеми законності. - 2023. - № 160. - С. 192–211. - Режмм доступу: http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/273873/271283.
Матеріали до Дня Європи : популярні розробки [Електронний ресурс] // Naurok.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://naurok.com.ua/calendar/may/den-vropi. - Назва з екрана.
Методичні рекомендації проведення уроку до дня Європи – 9 травня 2022
для закладів загальної середньої освіти [Електронний ресурс] //Mon.gov.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/metodichni recomendazii/2022/05/04/Metod.rekom.prov.uroku.dnya.Yevropy-9.travnya.04.05.2022.pdf. - Назва з екрана.

.: Розділ: Загальні :: 1.05.2023 08.49.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Тернопіль :: Запитання: 47158  
Христина запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу про зовнішню політику Великої Британії у 2010-2015 роках. Дякую.
Наша відповідь:
Христино, добрий день! Радимо вам таку літературу за вашим запитом:
Богданова Т.Є. Африканська політика Великобританії на сучасному етапі / Т. Є. Богданова, О. О. Калачова // Філософія і політологія в контексті сучас. культури. — 2012. — Вип. 4(1). — С. 39-44.
Гайдей К. М. Аль-Адсані проти Великобританії: універсальна цивільна юрисдикція проти імунітету держави [Електронний ресурс] / К. М. Гайдей // Актуальні проблеми політики. — 2014. — Вип. 52. — С. 115-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2014_52_15.
Грубінко А. В. Участь Великої Британії у зовнішній політиці і політиці безпеки ЄС: теоретико-концептуальний вимір / А. В. Грубінко // Молодий вчений. — 2015. — № 2(1). — С. 12-16.
Грубінко А. В. Формування спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС на етапі прийняття Маастрихтського договору: позиція Великої Британії / А. В. Грубінко // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Іст. науки. — 2012. — № 6. — С. 25-36.
Грубінко А. Участь Великої Британії у європейській політичній інтеграції: між атлантизмом та європеїзмом / А. Грубінко // Європ. істор. студії. — 2015. — № 1. — С. 6-17.
Гуцул І. Прагматизм зовнішньоекономічних відносин Великобританії та України [Електронний ресурс] / І. Гуцул // Економіст. — 2014. — № 6. — С. 39-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2014_6_13.
Калачова О. О. Особливості ядерної політики Великобританії на сучасному етапі [Електронний ресурс] / О. О. Калачова // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Політологія. — 2015. — Т. 260, Вип. 248. — С. 93-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2015_260_248_19.
Конопка Н. Роль Великобританії у врегулюванні кризи «арабської весни» [Електронний ресурс] / Н. Конопка, О. Ковбасюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Міжнародні відносини. — 2013. — Вип. 3. — С. 219-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoamv_2013_3_22.
Кулачинський М. М. Сучасний напрям європейської політики Великобританії / М. М. Кулачинський // Акт. проблеми політики. — 2015. — Вип. 54. — С. 121-130.
Кулачинський М. М. Сучасний напрям європейської політики Великобританії [Електронний ресурс] / М. М. Кулачинський // Актуальні проблеми політики. — 2015. — Вип. 54. — С. 121-130. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2015_54_15.
Макаров Р. В. Мандат Ліги Націй в Іраку – наслідок експансіоністської політики Великобританії / Р. В. Макаров // Сходознавство. — 2012. — № 59. — С. 82-103.
Максименко І. В. Вплив Великобританії, Франції та ФРН на становлення політики Європейського Союзу: економічний, зовнішньополітичний та безпековий виміри : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / І. В. Максименко; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2014. — 20 c.
Міхавчук Л. Політика Великобританії щодо трудової міграції в Європейському Союзі в контексті його розширення / Л. Міхавчук // Наук. вісник. — 2014. — № 5. — С. 192-210.
Міхавчук Л. Співучасть Великобританії у формуванні спільної імміграційної політики ЄС / Л. Міхавчук // Наук. вісн. Чернівец. університету. Історія. Політ. науки. Міжнарод. відносини. — 2013. — Вип. 676-677. — С. 221-225.
Міхавчук Л. Співучасть Великобританії у формуванні спільної імміграційної політики ЄС [Електронний ресурс] / Л. Міхавчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. — 2013. — Вип. 676-677. — С. 221-225. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvchnuipmv_2013_676-677_44.
Міхавчук Л. Ф. Імміграційна політика Великої Британії в контексті спільної міграційної політики ЄС : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Л. Ф. Міхавчук ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с.
Неботов П. Г. Оцінка потенційного впливу від виходу Великобританії з ЄС на розвиток економіки України [Електронний ресурс] / П. Г. Неботов, В. І. Новодережкін, К. В. Новодережкіна, Є. І. Іванов // Формування ринкових відносин в Україні. — 2016. — № 8. — С. 95-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2016_8_24.
Седляр Ю. О. Санкції у зовнішній політиці Великобританії [Електронний ресурс] / Ю. О. Седляр // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. — 2010. — Т. 149, Вип. 137. — С. 126-130. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2010_149_137_27.
Третько В. Особливості організації навчання за магістерськими програмами з міжнародних відносин у Великій Британії / В. Третько // Педагогіка і психологія проф. освіти. — 2013. — № 4. — С. 234-242.

.: Розділ: Загальні :: 11.04.2023 11.53.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мар'яна із міста: Київ :: Запитання: 47136  
Мар'яна запитує:
Добрий день! Мені потрібна література про стратегію стосовно внутрішньо переміщених осіб до 2025 року. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Мар'яно! Перегляньте наступні джерела:
Менджул М. В. Сутнісний аналіз принципу державної охорони сім’ї / М. В. Менджул // Правова держава. - 2019. - № 36. - С. 59-66.
Алімова І. Є. Правове регулювання соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: проблеми та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / І. Є. Алімова // Теорія та практика державного управління. - 2020. - № 1(68). - С. 126-131. - Режим доступу: https://scholar.archive.org/work/sbfpxmndrncttdgkkk27lyjsam/access/wayback/http://tpdu.journal.kharkiv.ua/index.php/tpdu/article/download/150/132.
Менджул М. Державна охорона сімейних прав внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / М. Менджул // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2023. - Том 1. № 75. - С. 193-197. - Режим доступу: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/275660/270652.
Нова стратегія щодо ВПО підтримуватиме переселенця на кожному етапі внутрішнього переміщення – Мінреінтеграції [Електронний ресурс] // Zmina.info : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://zmina.info/news/nova-strategija-vpo-pidtrymuvatyme-pereselenczya-na-kozhnomu-etapi-vnutrishnogo-peremishhennya-minreintegracziyi/. - Назва з екрана.
Соколова Ю. Шлях від евакуації до повернення додому: в Кабміні представили нову стратегію щодо ВПО [Електронний ресурс] / Ю. Соколова // Fakty.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20230216-shlyah-vid-evakuacziyi-do-povernennya-dodomu-v-kabmini-predstavyly-novu-strategiyu-shhodo-vpo/. - Назва з екрана.
Шипуля В. Стратегія щодо ВПО до 2025: важка місія інтеграції [Електронний ресурс] / В. Шипуля // Корреспондент.net : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://ua.korrespondent.net/articles/4568549-stratehiia-schodo-vpo-do-2025-vazhka-misiia-intehratsii. - Назва з екрана.

.: Розділ: Загальні :: 7.04.2023 15.53.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.27191 seconds