Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43712
   


Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 45719  
Лариса запитує:
Доброго дня, мені потрібні матеріали для написання курсової на тему: Сучасна зовнішня політика України. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Воронянський О. В. Політологія : підручник / [Воронянський О. В., Кулішенко Т. Ю., Скубій І. В.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2017. - 179 с.
Пошедін О. І. Нове життя спільної політики безпеки та оборони Європейського Союзу: орієнтири для України / О. І. Пошедін // Вісник Нац. академії держ. управління при Президентові України. Серія "Державне управління". - 2017. - № 2. - С. 48-54.
Ходжаян А. О. Стійкість економіки України у вимірі зовнішньоекономічної безпеки / А. О. Ходжаян // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. - Київ, 2018. - № 12. - С. 7-20.
Чумак О. Імідж України як один із чинників впливу на міжнародно-правові відносини / О. Чумак // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 3. - С. 339-343.
Шкробанець О. І. Проблема геополітичного вибору України в контексті сучасних міжнародних відносин / О. І. Шкробанець // Вісник Нац. академії держ. управління при Президентові України. Серія "Державне управління". - 2017. - № 2. - С. 34-41.
Євтушок С. О. Балто-Чорноморський союз: перспективи формування та стратегічні пріоритети України [Електронний ресурс] / С. О. Євтушок ; Нац. ун-т «Острозька академія». - Острог, 2021. - 9 с. - Режим доступу: https://eprints.oa.edu.ua/8487/1/Балто_Чорноморський союз_план-проспект_С. Євтушок.pdf.
Зовнішня політика України [Електронний ресурс] // Портал звнішньої політики. - Режим доступу: http://fpp.com.ua/. - Назва з екрана.
Політичні системи [Електронний ресурс] // Портал звнішньої політики. - Електронні дані. - Режим доступу: http://fpp.com.ua/themes_info/politichni-sistemi/. - Назва з екрана.
Концепція зовнішньої політики України [Електронний ресурс] / під заг. ред. Є. Габер, С. Корсунського, Г. Шелест ; Фонд імені Фрідріха Еберта ; Представництво в Україні: жовтень 2020 : експертні рекомендації. - Режим доступу: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/16594.pdf.
Майданюк Б. О. Трансформація сучасних світових фінансових відносин під впливом глобальних кризових явищ [Електронний ресурс] / Б. О. Майданюк ; Нац. авіаціний ун-т. - Київ, 2021. - 110 с. - Режим доступу: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/51412/1/Диплом Майданюк Б.О.pdf.
Найбільшим досягненням зовнішньої політики України у 2020 стало отримання статусу члена Програми розширених можливостей НАТО - експерти [Електронний ресурс] // Interfax. Україна : інформаційне агенство : вебсайт. -Електронні дані. - Режим доступу: https://ua.interfax.com.ua/news/general/713245.html. - Назва з екрана.
Мацієвський Ю. Змішані цінності та суспільні обмеження: чому запит на
“сильну руку” не призведе до авторитаризму в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Мацієвський // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2020. - № 4. - С. 43-67. - Режим доступу: http://stmm.in.ua/archive/2020-4/3.php.
Шкребтієнко В. В. Зовнішньоекономічні відносини України з Польщею під впливом COVID-19 [Електронний ресурс] / В. В. Шкребтієнко ; Нац. авіаціний ун-т. - Київ, 2021. - 74 с. - Режим доступу: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/51558/1/Шкребтієнко_Диплом.pdf.

.: Розділ: Загальні :: 2.08.2021 09.29.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Чернігів :: Запитання: 45662  
Іван запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про соціальну відповідальність громадян перед державою. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване! На ваш запит шукайте відповідь: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 44654.
Крім того, перегляньте нові джерела:
Бегма Ю. К. Якісне дослідження методів впровадження соціальної відповідальності бізнесу в Україні / Ю. К. Бегма , О. Ю. Вінніков, О. І. Редько. - Київ, 2006. - 129 с.
Пирог О. Соціальна відповідальність як фундамент нової парадигми бізнесу [Електронний ресурс] / О. Пирог, І. Пасінович // Галицький економ. вісник. - 2020. - № 4. - С. 181-190. - Режим доступу: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/65/876.pdf.
Рудакевич М. І. Корпоративна соціальна відповідальність у сучасній державі: моральні засади та розвиток [Електронний ресурс] / М. І. Рудакевич, О. М. Рудакевич // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. - 2020. - № 6. - С. 13-18. - Режим доступу: http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/6_2020/5.pdf.

.: Розділ: Загальні :: 14.06.2021 12.50.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 45650  
Марина запитує:
Доброго дня, сені потрібна література про кадрове діловодство. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Макух Я. Д. Кадрове діловодство : навч. посіб. / Я. Д. Макух, І. Р. Залуцький. - Київ : Знання, 2006. - 143 с.
Палеха Ю. І. Управлінське документування : навч. посіб. У 2 ч. Ч. 2 : Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) / Ю. І. Палеха ; М-во освіти і науки. Європейський університет. - Київ : Вид-во Європейс. університету, 2002. - 222 с. : табл.
Кадрове діловодство [Електронний ресурс] // Відді кадрів 24 : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://vk24.ua/practical_work/kadrove-dilovodstvo. - Назва з екрана.
Палеха Ю. Кадрове діловодство [Електронний ресурс] : навч. посібник (зі зразками сучасних ділових паперів). — 5-те вид., доповн. — Київ : Ліра-К. — 2009. — 475 с. - Режим доступу: http://kizman-tehn.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/кадри.pdf.

.: Розділ: Загальні :: 11.06.2021 08.49.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Ірпінь :: Запитання: 45622  
Таня запитує:
Добрий день. Цікавить література про етнічні групи на території України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Таня. Пропонуємо вам для опрацювання наступні джерела:
Бойко М. Демографічна структура української етнічної групи у Чеській Республіці (1991–2011 роки) [Електронний ресурс] / М. Бойко, Є. Федоренко // Історичні і політологічні дослідження. — 2018. — № 1. — С. 143-151. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Iipd_2018_1_11.
Борисенко В. Динаміка розвитку національних меншин та етнічних груп в Україні на початку ХХІ століття / В. Борисенко // Народна творчість та етнологія. — 2019. — № 6. — С. 29-47.
Варга В. Аналіз результатів оптимізації адаптації дітей угорської та української етнічних груп у шкільному середовищі [Електронний ресурс] / В. Варга // Актуальні проблеми психології. — 2015. — Т. 7, Вип. 39. — С. 57-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2015_7_39_7.
Карабінович В. Особливості шлюбних та сімейних відносин гуцулів, етнічної групи Українських Карпат [Електронний ресурс] / В. Карабінович, Л. Прокопів // Гірська школа Українських Карпат. — 2016. — № 15. — С. 19-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2016_15_10.
Майборода О. Проблема політико-правового статусу нововиниклих етнічних груп в Україні [Електронний ресурс] / О. Майборода // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2008. — Вип. 37. — С. 41-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2008_37_5.
Придибайло О. Становище китайської етнічної групи в Україні в 20-х рр. ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Придибайло // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2014. — Вип. 40. — С. 105-108. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2014_40_18.
Римаренко С. Самоорганізація етнічних груп в Україні [Електронний ресурс] / С. Римаренко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2013. — Вип. 2. — С. 232-242. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2013_2_19.
Чирко Б. Репресивна політика радянської влади щодо німецької етнічної групи України в умовах сталінського тоталітарного режиму (1920–ті – 1930–ті роки) [Електронний ресурс] / Б. Чирко // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 112. — С. 42-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_112_11.
Чорній П. Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду (1919 - 1939 рр.): демографічні та етнокультурні процеси: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / П. Чорній ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2011. — 20 с.
Шевчук А. Культурно-мистецьке життя етнічних груп України в умовах модернізації національної культурної індустрії [Електронний ресурс] / А. Шевчук // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Культурологія. — 2011. — Вип. 7. — С. 213-218. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2011_7_33.
Ядловська О. Партії та громадсько-політичні організації малочисельних етнічних груп на Півдні України в добу Центральної Ради [Електронний ресурс] / О. Ядловська // Чорноморський літопис. — 2013. — Вип. 8. — С. 43-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chl_2013_8_9.

.: Розділ: Загальні :: 7.06.2021 15.26.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: місто Харків :: Запитання: 45562  
Анна запитує:
Добрий день ! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему: «Товарознавча оцінка якості дитячих зубних паст, що реалізуються на ринку м. Харкова». Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – Новікова Ж. О. Обґрунтування та принципи індивідуального вибору засобів гігієни порожнини рота при карієсі зубів [Електронний ресурс]: автореф. дис.канд. мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматологія» / Ж. О. Новікова. – Одеса, 2010. – 22 с.
– Борисенко А.В.Ефективність застосування лікувально-профілактичних зубних паст на основі натуральних екстрактів у хворих на генералізований пародонтит / А.В. Борисенко, Ю. В. Філімонов, Н. М. Ісакова, О. П.Дудік // Новини стоматології. – 2012.– № 4.– С. 11–14.
– Гараніна Т. С. Клінічна ефективність зубної пасти «blend-a- medcomplete 7 phbalance кора дуба» та зубної щітки «oral – Bexceed» у профілактиці та лікуванні запальних захворювань тканин пародонта / Т. С. Гараніна, О. М. Кравчук, І. П. Краснюк, В. І.Рожко // Буковинський медичний вісник. – 2013.– № 1(65), том 17.– С. 27–30.
– ДСТУ2472:2006. Продукція парфумерно-косметична. Терміни та визначення понять. – Київ : Держспоживстандарт України, 2008. – 66 с.
– Пешук Л. В. Технологія парфумерно-косметичних продуктів / Л. В. Пешук, Л. І. Бавіка, І. М.Демідов. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 376 с.
– Громовик Б. П. Медичне і фармацевтичне товарознавство: Товари аптечного асортименту : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / [Б. П. Громовик, Н. Б. Ярко, І. Я. Городець- ка та ін.] / За ред. проф. Б. П. Громовика. – 2011. – С. 364-375.
– Ваврик І. М. Теоретичні основи товарознавства / І.М.Ваврик. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 170 с.
– Ваврик І. М. Товарознавство непродовольчих товарів : курс лекцій / І.М.Ваврик. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 258 с.
– Власова А. В. Основи товарознавства непродовольчих товарів : навч. посіб. / А.В.Власова. – Київ : ЦНЛ, 2006. – 208 с.
– Уманцев Я. З. Хозяйственные товары и бытовая химия. Товароведение : учебник / Я.З. Уманцев. – Москва : Экономика, 1981. – 272 с.
– Зрезарцев М. П. Товарознавство непродовольчих товарів : навч. посіб. / М.П.Зрезарцев. – Київ : ЦУЛ, 2009. – 328 с.
– Оснач О. Ф. Товарознавство : навч. посіб. / О.Ф.Оснач. – Київ : ЦНЛ, 2004. – 224 с.
– Сучасні проблеми товарознавства : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во КНТЕУ, 2003. – 210 с.

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/a970011e6623b3f0efc16b44a9fa3c75.pdf
https://nmapo.edu.ua/images/Nauka/Zbirnyk/32/8.pdf
https://studfile.net/preview/5153231/page:6/
https://studfile.net/preview/5153231/page:3/
https://kc.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/11/2021/02/L-5-ChCosmetics.pdf
https://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/433/1/2015,опорний конспект.pdf
https://www.umsa.edu.ua/storage/events/files/6SzebxY52CN8e3OkrL73ofEOi2Pvy8yApkQ0vVZT.pdf
http://poglyad.com/students/item-36123
https://filesclub.net/3984707/
http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/439/1/Дикань.pdf

.: Розділ: Загальні :: 24.05.2021 11.43.00 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.489277 seconds