Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44414
   


Автор запитання: Світлана із міста: Чернігів :: Запитання: 46380  
Світлана запитує:
Цікавить література на тему: Поняття культурної дипломатії. Дякую.
Наша відповідь:
Басенко Я. Культурна дипломатія в Європі [Електронний ресурс] / Я. Басенко // Емінак. — 2013. — № 1-4. — С. 53-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2013_1-4_10
Вовчук Л. А. Культурна дипломатія у реаліях XXI століття [Електронний ресурс] / Л. А. Вовчук, К. Й. Лабик // Молодий вчений. — 2019. — № 4(2). — С. 330-334. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_4(2)__33
Гавриленко І. Концепції та моделі здійснення культурної дипломатії [Електронний ресурс] / І. Гавриленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. — 2014. — Вип. 1. — С. 5-8. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_mv_2014_1_3
Герман А. Л. Показники довіри на рівні міждержавних відносин за підтримки культурної дипломатії [Електронний ресурс] / А. Л. Герман // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. — 2020. — Вип. 5. — С. 22-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/irtpa_2020_5_4
Грачевська Т. О. Діяльність культурно-інформаційних центрів як компонента культурної дипломатії [Електронний ресурс] / Т. О. Грачевська // Грані. — 2016. — № 2. — С. 22-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2016_2_6
Дубов Д. Політика культурної дипломатії як механізм реалізації стратегічних комунікацій держави [Електронний ресурс] / Д. Дубов, С. Дубова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2017. — Вип. 46. — С. 62-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_46_6
Зикун Н. І. Культурна дипломатія у контексті міжнародних стратегічних комунікацій [Електронний ресурс] / Н. І. Зикун // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія. — 2020. — Вип. 22. — С. 165-177. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2020_22_27
Костиря І. О. Роль та місце культурної дипломатії у системі зовнішньополітичних відносин [Електронний ресурс] / І. О. Костиря // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Питання політології. — 2018. — Вип. 33. — С. 141-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPPO_2018_33_26
Петров В. В. Культурна дипломатія як інструмент протидії гібридним загрозам [Електронний ресурс] / В. В. Петров // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2019. — № 1. — С. 186-190. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2019_1_37
Подаєнко Ю. Л. Європейський досвід реалізації культурної дипломатії: специфіка та перспективи подальшого розвитку [Електронний ресурс] / Ю. Л. Подаєнко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Політологія. — 2014. — Т. 230, Вип. 218. — С. 48-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2014_230_218_11
Руднєва В. Ю. Культурна дипломатія: вдосконалення інформаційної політики держави та перехід до комунікативної політики [Електронний ресурс] / В. Ю. Руднєва // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. — 2014. — Вип. 2. — С. 257-266. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2014_2_29
Сербіна Н. Ф. Культурна дипломатія як інструмент зовнішньої політики сучасної європейської держави [Електронний ресурс] / Н. Ф. Сербіна, О. П. Кучмій // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — 2011. — Вип. 100(1). — С. 122-131. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2011_100(1)__21
Стасевська О. А. Культурна дипломатія: симбіоз культурного та правового потенціалу [Електронний ресурс] / О. А. Стасевська, І. І. Маланчук // Право та інновації. — 2021. — № 1. — С. 89-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2021_1_15
Шемаєва Г. В. Місце культурної дипломатії в міжнародних відносинах [Електронний ресурс] / Г. В. Шемаєва // Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. — 2018. — Вип. 52. — С. 71-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2018_52_7

.: Розділ: Загальні :: 6.05.2022 13.29.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Константин із міста: Запорожье :: Запитання: 46374  
Константин запитує:
Здравствуйте у вас есть книга :Сворень электроника шаг за шагом?
Наша відповідь:
Доброго дня! У фонді НБУ для дітей є в наявності така книга:
Сворень Р.Электроника шаг за шагом : практ. энцикл. юного радиолюбителя / Р. Сворень ; рис. С. Величкина. — переизд. - Москва : Детская литература, 1986. — 431 с.

.: Розділ: Загальні :: 4.05.2022 20.02.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Зоя із міста: Дніпро :: Запитання: 46277  
Зоя запитує:
Добрий день. Цікавить інформація про процес діджиталізації різних галузей в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Деркач А. О. Діджиталізація банківського сектору України [Електронний ресурс] / А. О. Деркач, М. В. Корнєєва, О. В. Абакуменко // Фінансові дослідження. — 2016. — № 1. — С. 69-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/find_2016_1_10.
Диба М. І. Діджиталізація економіки: світовий досвід та можливості розвитку в Україні [Електронний ресурс] / М. І. Диба, Ю. О. Гернего // Фінанси України. — 2018. — № 7. — С. 50-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2018_7_5.
Дульська І. В. Цифрові технології як каталізатор економічного зростання / І. В. Дульська // Економіка і прогнозування. — 2015. — № 2. — С. 119-133.
Жосан Г. Стан розвитку діджиталізації в Україні [Електронний ресурс] / Г. Жосан // Економічний аналіз. — 2020. — Т. 30, № 1(2). — С. 44-52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2020_30_1(2)__8.
Калашник Н. С. Вплив діджиталізації на формування публічної політики в Україні [Електронний ресурс] / Н. С. Калашник. // Демократичне врядування. — 2020. —- Вип. 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2020_2_9.
Крисоватий А. І. Партиципаторний бюджет як елемент діджиталізації фіскального простору України [Електронний ресурс] / А. І. Крисоватий, Н. Г. Синютка // Фінанси України. — 2019. — № 11. — С. 110-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2019_11_10.
Петришина М. О. Діджиталізація як напрям державної політики України [Електронний ресурс] / М. О. Петришина, С. О. Гриньов // Молодий вчений. — 2019. — № 11(1). — С. 106-109. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_11(1)__26.
Трушлякова А. Б. Розвиток людського капіталу України на засадах діджиталізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / А. Б. Трушлякова ; Причорномор. НДІ економіки та інновацій. — Одеса, 2020. — 20 с. : рис., табл.

.: Розділ: Загальні :: 14.02.2022 16.12.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: lara із міста: Біла Церква :: Запитання: 46273  
lara запитує:
Впровадження ікт у практику роботи бібліотеки. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гендина Н. И. Решение ключевых задач информационной подготовки граждан и реализация образовательной функции библиотек эпохи Интернета : [інформаційна підготовка громадян] / Н. И. Гендина, Л. Н. Рябцева // Библиотековедение. — 2012. — № 1. — С. 38-42.
Дурєєва Т. А. Адаптація комунікаційних технологій до бібліотечної діяльності в умовах інформаційного суспільства : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Т. А. Дурєєва ; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2010. — 20 с.
Климчук О. Бібліотека УТОС у Коростені стала культурним осередком для незрячих : але сучасні інформаційні технології тут досі на вагу золота / О. Климчук // День. — 2013. — 13 листоп. — С. 8.
Кузнєцова О. Соціокультурна діяльність дитячих бібліотек м. Маріуполя / О. Кузнєцова, О. Вакуленко // Світ дитячих бібліотек. — 2011. — № 2. — С. 4-6.
Медведєва В. Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ) : монографія / М. Валентина ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2013. — 176 с.
Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеках : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (до 20-річчя створення АСІБТ та 45-річчя засн. ХДУХТ), 28 берез. 2012 р. / Наук. б-ка Харк. держ. ун-ту харчування та торгівлі, Наук. б-ка Харк. нац. ун-ту радіоелектрон., Асоц. сучас. інформ.-бібл. технологій. — Х. : ХДУХТ, 2012. — 105 с.
Світлична А. В. Інформаційно-бібліотечний медіацентр / А. В. Світлична // Шкільна бібліотека. — 2011. — № 4. — С. 81-87.
[Школа гуманітарної праці] : з досвіду впровадження ІКТ і реалізації варіативної складової навчального плану // Рідна школа. — 2016. — № 10. — С. 3-80.

.: Розділ: Загальні :: 14.02.2022 10.53.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 46268  
Аліна запитує:
Доброго дня, мені потрібна література для реферату за темою про гібридну війну.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Гібридна війна: технології сугестії та контрсугестії : моногр. / О. Акульшин, О. Заруба, Л. Компанцева, С. Кудінов, Н. Слухай, О. Снитко. - Київ : Нац. академія СБУ, 2018. - 236 с.
Гібридна війна: in verbo et in praxi : моногр. / Донец. нац. ун-т імені Василя Стуса / під. заг. ред. проф. P. Додонова. — Вінниця : ГОВ «Нілан-ЛТД», 2017. — 412 с.
Карпчук Н. Медіа як невоєнний метод впливу в гібридній війні / Н. Карпчук // Суспільні комунікації. - 2018. - No 2(4). - С. 41-49.
Міжнародне право : навч. посіб. / за ред. М. В. Буроменського. - Київ, 2005. - 336 с.
Світова гібридна війна: український фронт : моногр. / за заг ред. В. Горбуліна. - Київ : НІСД, 2017. - 496 с.
Сидоренко Д. А. Гібридна війна як сучасний спосіб ведення війни / Д. А. Сидоренко // Молодий вчений. - 2018. - No 11 (63). - С. 920-923.
Яворська Г. М. Концепт «війна»: семантика і прагматика / Г. М. Яворська // Стратегічні пріоритети. Сер.: Філософія. - 2016. - № 1. С. 14–23.
Аналіз та систематизація підходів до розуміння поняття "гібридної війни" / А. Лойшин, І. Ткач, М. Ткач, В. Шевчук // Соціальний розвиток і безпека . - 2021. - Т. 11, № 1. - С. 14-162. - Режим доступу: http://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/article/view/291/314.
Гібридна війна: сутність, виклики та загрози [Електронний ресурс] : зб. матер. круглого столу (м. Київ, 8 липня 2021 р.) / Нац. академія Служби безпеки України. – Київ : НА СБУ, 2021. – 189 с. - Режим доступу: https://academy.ssu.gov.ua/uploads/p_57_28744724.pdf.
Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 13–14 травня 2021 р.) / упоряд. М. З. Мальський , Л. В. Лещенко, О. С. Кучик, Р. В. Вовк. – Львів : фак-т міжнар. відносин ЛНУ ім. І. Франка, 2021. – 160 с. - Режим доступу: https://www.ispc.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/Conference-proceedings-05-2021.pdf.
Чалапко В. В. Гібридна війна як сучасна форма насильства / В. В. Чалапко // Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого. Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. - 2021. - № 1(48). - С. 133–145. - Режим доступу: http://fil.nlu.edu.ua/article/view/224421/225986.
Яворська Г. М. Гібридна війна як дискурсивний конструкт [Електронний ресурс] / Г. М. Яворська // Стратегічні комунікації. - 2016. - № 4. - С. 41-48. - Режим доступу: http://ippi.org.ua/sites/default/files/yavorskaya.pdf.

.: Розділ: Загальні :: 13.02.2022 09.58.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.595744 seconds