Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43508
   


Автор запитання: Ярослав із міста: Кропивницький :: Запитання: 45356  
Ярослав запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про добу ренесансу. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ярославе! Перегляньте такі джерела:
Андрущенко Т. Особливості епохи Ренесансу: ідеологія, освіта та культура / Т. Андрущенко // Вища освіта України. — 2007. — № 1. — С. 19-26.
Дойчик М. Етико-антропологічні ідеї Українського ренесансного гуманізму (кінець XVI — перша третина XVII ст.): Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / М. Дойчик ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2004. — 20 с.
Кирилюк Ф. Політологія Ренесансу : навч. посіб. / Ф. Кирилюк. — Київ : Знання, 2000. — 200 c.
Коменда О. Універсальна особистість як феномен музичної культури: доба Ренесансу [Електронний ресурс] / О. Коменда // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. — 2016. — № 2. — С. 156-164. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2016_2_23.
Лінда С. Сематика скульптурного декору кам’яниць доби Ренесансу у Львові [Електронний ресурс] / С. Лінда, О. Кулинська // Проблемы теории и истории архитектуры Украины. — 2012. — Вип. 12. — С. 70-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prtiau_2012_12_12.
Матюхіна О. Проблема людини в українській філософії доби Ренесансу / О. Матюхіна // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. — 2009. — № 1. — С. 64-68.
Мусієнко Н. Взаємовплив масових і елітарних тенденцій у мистецтві ренесансної доби [Електронний ресурс] / Н. Мусієнко // Мистецтвознавство України. — 2013. — Вип. 13. — С. 287-297. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2013_13_42.
Тереховська О. Синтетичний роман як один із провідних жанрів західноєвропейської літератури доби Ренесансу (матеріали до вивчення теми) [Електронний ресурс] / О. Тереховська // Султанівські читання. — 2017. — Вип. 6. — С. 221-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/culs_2017_6_23.
Цвілюк С. Український ренесанс ХХ століття. Національно-культурні процеси в Україні доби революційно-демократичних змагань та комуністичної диктатури : постімперський контекст: монографія / С. Цвілюк. — Одеса : Астропринт, 2006. — 623 с.
Шакун Н. Історична свідомість в добу Ренесансу та Реформації: український контекст [Електронний ресурс] / Н. Шакун // Молодий вчений. — 2015. — № 3(1). — С. 97-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_3(1)__22.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 7.04.2021 14.01.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.201551 seconds