Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44703
   


Автор запитання: Яна із міста: Ніжин :: Запитання: 46726  
Яна запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про фпктчеквнг та вериіікацію у журналістиці. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Літературу про фактчекінг та верифікація у журналістиці ви можете знайти: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - Запит N 46100.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 29.09.2022 08.47.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Умань :: Запитання: 46708  
Анастасія запитує:
Добрий день. Цікавить література про філателію в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Анастасіє! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Андрейчин М. А. Пиріг Л. Медицина України в дзеркалі філателії / Л. Пиріг. — Київ: ВД «Авіцена», 2013. — 48 с. [Електронний ресурс] / М. А. Андрейчин // Інфекційні хвороби. — 2016. — № 1. — С. 89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/InfKhvor_2016_1_23.
Антонюк А. О. Колекціонування, або Що люди збирають? : це цікаво / А. О. Антонюк, Н. Г. Антонюк// Країна знань. — 2020. — № 2-3. — С. 50-55.
Батько поштової марки : 3 грудня — 225 років від дня народження Роуленда Хілла // Шкільна бібліотека. — 2020. — № 11. — С. 65-68.
Бишкевич Р. Начерк історії української філателії. Класичний період / Р. Бишкевич. — Львів : Афіша; Галфілвісник, 2004. — 222 c.
Бугро О. Скарбниця народного таланту : мій рідний край, моя земля / О. Бугро // Журавлик. — 2020. — № 11. — С. 14-15.
Диво поштового зв’язку : 6 травня — 180 років тому було випущено першу поштову марку// Шкільна бібліотека. — 2020. — № 4. — С. 11.
Климчук А. Українська філателістична преса / А. Климчук // Зб. пр. Н.-д. центру періодики. — 2009. — Вип. 1. — С. 171-177.
Климчук А. Українська філателістична преса [Електронний ресурс] / А. Климчук // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. — 2009. — Вип. 1. — С. 171-177. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2009_1_15.
Новицька Л. В. Музей української марки / Л. В. Новицька// Географія та економіка в рідній школі. — 2018. — № 10. — С. 30-31.
Пиріг Л. Філателістичні сторінки історії української медицини / Л. Пиріг // Лікування та діагностика. — 2004. — № 4. — С. 57-60.
Пиріг Л. Філателія про мальовничу Україну та її творців [Електронний ресурс] / Л. Пиріг // Художня культура. Актуальні проблеми. — 2008. — Вип. 5. — С. 202-213. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2008_5_25.
Селіверстова С. Світ Слова — віддзеркалення у філателії [Електронний ресурс] / С. Селіверстова // Слово і час. — 2015. — № 6. — С. 124-125. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2015_6_26.
Яременко О. Філателістична шевченкіана. Спеціальні поштові штемпелі, присвячені Т. Шевченкові [Електронний ресурс] / О. Яременко // Слово і час. — 2014. — № 2. — С. 120-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2014_2_24.
Яременко О. Філателістична шевченкіана. Уперше на поштовій марці [Електронний ресурс] / О. Яременко // Слово і час. — 2013. — № 2. — С. 122-125. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2013_2_18.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 22.09.2022 14.47.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Львів :: Запитання: 46706  
Ірина запитує:
Добрий день. Будь ласка, допоможіть з літературою про хатню ікону в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Богомолець О. В. Візуалізація української ідентичності в домашніх іконах Слобожанщини [Електронний ресурс] / О. В. Богомолець // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 109. — С. 360-365. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_109_94.
Богомолець О. В. Домашня ікона як унікальний соціокультурний феномен України [Електронний ресурс] / О. В. Богомолець // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. — 2016. — Вип. 11. — С. 60-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2016_11_9.
Богомолець О. Український народний іконопис у контексті парадигмальних засад примітивізму (філософський аналіз) [Електронний ресурс] / О. Богомолець // Versus. — 2015. — № 2. — С. 48-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vers_2015_2_9.
Осадча О. А. Семантика орнаментальних мотивів у декоруванні українських хатніх ікон [Електронний ресурс] / О. А. Осадча // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2012. — № 5. — С. 70-80. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_5_19.
Осадча О. А. Українська хатня ікона як домінанта при створенні іконічного образу селянського житла кінця XVIII – початку XX століття / О. А. Осадча // Укр. культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. — 2016. — Вип. 22. — С. 30-36.
Осадча О. А. Українська хатня ікона як домінанта при створенні іконічного образу селянського житла кінця XVIII – початку XX століття [Електронний ресурс] / О. А. Осадча // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Мистецтвознавство. — 2016. — Вип. 22. — С. 30-35. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrkm_2016_22_8.
Осадча О. А. Українська хатня ікона-образ кінця XVIII - XX століть як етнокультурний феномен (історія, типологія, художні особливості): автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / О. А. Осадча ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2010. — 16 с.
Тріска О. Витоки української хатньої ікони: патрональний принцип святості [Електронний ресурс] / О. Тріска // Народознавчі зошити. — 2018. — № 5. — С. 1279-1289. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2018_5_24.
Тріска О. Традиція хатньої ікони на склі: відродження, інтерпретація (на прикладі львівського осередку) [Електронний ресурс] / О. Тріска // Народознавчі зошити. — 2018. — № 2. — С. 363-371. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2018_2_12.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 21.09.2022 15.45.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Орест із міста: Тернопіль :: Запитання: 46704  
Орест запитує:
Добрий день. Потрібна література на тему: українська культура епохи просвітництва. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для роботи таку літературу:
Антонюк Г. Академічні традиції Києво-Могилянської академії як фактор розвитку ідей Просвітництва в освітньому просторі України XVІІ – першої половини XVIIІ ст. [Електронний ресурс] / Г. Антонюк // Педагогіка і психологія професійної освіти. — 2016. — № 3. — С. 229-238. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2016_3_25.
Антонюк Г. Д. Ідеї раннього Просвітництва в освітньо-культурному просторі України XVII - першої половини XVIII ст. : монографія / Г. Д. Антонюк ; за наук. ред. д-ра пед. наук, проф. Б. І. Шуневича ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. — 494 с.
Барабаш Д. В. З історії українського Просвітництва: інтелектуальне співтовариство «Попівська академія» [Електронний ресурс] / Д. В. Барабаш, Н. О. Барабаш // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2015. — Вип. 43. — С. 89-95. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2015_43_17.
Йосипенко С. Л. Духовна культура України ХVII - першої половини ХVIII століть (історико-філософський аналіз): автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.05 / С. Л. Йосипенко ; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України. — Київ, 2009. — 28 с.
Карпова Л. О. Просвітництво на теренах України ХІХ ст.: історіографічний досвід [Електронний ресурс] / Л. О. Карпова // Актуальні питання культурології. — 2012. — Вип. 12. — С. 51-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apkant_2012_12_15.
Лімборський І. В. Парадигматика західноєвропейського та українського просвітництва: проблеми типології та національної ідентичності : дис... д-ра філол. наук: 10.01.05 ; 10.01.01 / І. В. Лімборський ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2006. — 413 с.
Ляшенко О. Д. Зарубіжна та українська культура епохи Просвітництва : конспект лекцій з курсу «Історія світової та вітчизняної художньої культури» / О. Д. Ляшенко ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. — 60 с.
Муранова Н. П. Ідеї філософії Просвітництва в українському освітньому контексті : монографія / Н. Муранова, О. Волярська, Л. Літвінчук ; Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т інновац. освіт. технологій. — Київ : НАУ : Славутич-Дельфін, 2020. — 153 с.
Пекарчук В. М. Просвітництво як форма популяризації культурно-мистецьких надбань етноменшин України: тенденції 1990-2000-х років [Електронний ресурс] / В. М. Пекарчук // Сумський історико-архівний журнал. — 2014. — № 23. — С. 81-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Siaj_2014_23_13.
Путіловська Н. Б. Життя і творчість Григорія Сковороди як феномен української культури епохи просвітництва [Електронний ресурс] / Н. Б. Путіловська // Молодий вчений. —2017. — № 4.2. — С. 65-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_4.
Сугробова Ю. Ю. Раціональне осмислення творчості в соціокультурному просторі Західної Європи й України в Епоху Просвітництва [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Сугробова // Культура України. — 2011. — Вип. 35. — С. 106-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2011_35_12.
Харитон І. М. Новостильовий духовний концерт в українській культурі доби просвітництва [Електронний ресурс] / І. М. Харитон, М. В. Беднарчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. —2013. — Вип. 1. — С. 143-149. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2013_1_19.
Шуміліна О. Іриней Фальковський – видатний діяч українського просвітництва і культури [Електронний ресурс] / О. Шуміліна // Українська музика. — 2012. — Число 1. — С. 19-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuzyka_2012_1_6.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 21.09.2022 09.01.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Київ :: Запитання: 46687  
Вікторія запитує:
Добрий день. Потрібна література про діяльність Вадима Щербаківського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам таку літературу:
Гончаренко М. Е. Вадим Михайлович Щербаківський як дослідник історії архітектури: особливості наукового методу [Електронний ресурс] / М. Е. Гончаренко // Українська біографістика. — 2010. — Вип. 7. — С. 295-305. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2010_7_15.
Колісник Є. М. Дослідницька діяльність В. і Д. Щербаківських [Електронний ресурс] / Є. М. Колісник // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — № 8. — С. 41-45.
Левкун Я. І. Відносини Івана Борковського з Ярославом Пастернаком та його листування з Вадимом Щербаківським [Електронний ресурс] / Я. І. Левкун // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2011. — Вип. 21. — С. 282-294. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2011_21_31.
Микола Лисенко : ...величний і простий : ...знайомий і незнайомий : ...у кожного свій : [добірка статей] // Музика. — 2013. — № 1. — С. 4-72.
Пекарська Л. «Хто ми? Чиї ми діти? Хто були наші предки?» (до 140-річчя від дня народження і 60-річчя від дня смерті Вадима Щербаківського) [Електронний ресурс] / Л. Пекарська, Л. Федорова // Краєзнавство. — 2016. — № 3-4. — С. 220-240. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kraeznavstvo_2016_3-4_22.
Соколова Л. С. У пошуках походження українського народу-нації в спадщині В. Щербаківського [Електронний ресурс] / Л. С. Соколова // Література та культура Полісся. Серія : Історичні науки. — 2016. — Вип. 85. — С. 100-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpist_2016_85_11.
Ульяновський В. «Твій інтелект дуже великий і універсальний, а душа... багато міцніша» : Вадим Щербаківський у самооцінках і сприйнятті сучасників / В. Ульяновський // Пам’ятки України. Історія та культура. — 2007. — № 4. — С. 2-20.
Франко А. Д. Аналіз документів та матеріалів особистого наукового архіву Вадима Щербаківського [Електронний ресурс] / А. Д. Франко, О. О. Франко // Вісник Інституту археології. — 2012. — Вип. 7. — С. 62–74. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Via_2012_7_7.
Шакурова О. Проблема походження українського народу у науковій спадщині В. Щербаківського, М. Чубатого та Я. Пастернака [Електронний ресурс] / О. Шакурова // Українознавство. — 2016. — № 1. — С. 155-170. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2016_1_15.
Щербак В. Брати Вадим і Данило Щербаківські : пам’яті вірних лицарів української культури / В. Щербак // Народне мистецтво. — 2008. — № 3-4. — С. 10-11.
Щербак В. Вірні лицарі української культури (Пам’яті братів Вадима і Данила Щербаківських) [Електронний ресурс] / В. Щербак // Українська академія мистецтва. — 2010. — Вип. 17. — С. 299-304. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uam_2010_17_36.
Щербаківський В. М. Українське мистецтво : вибрані неопубліковані праці / В. М. Щербаківський. — Київ : Либідь, 1995. — 287 с. — (Пам’ятки історичної думки України).
Щербань А. Л. Концепція В. Щербаківського щодо коренів і функцій орнаментики в українській народній культурі (на прикладі гончарства) [Електронний ресурс] / А. Л. Щербань // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2015. — № 2. — С. 68-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2015_2_17.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 15.09.2022 11.47.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.242537 seconds