Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45736
   


Автор запитання: Катерина із міста: Миргород :: Запитання: 47756  
Катерина запитує:
Добрий ранок! Потрібна інформація про Станіслава Людкевича.
Наша відповідь:
"Прометей української музики" : до 145-річчя від дня народження С. П. Людкевича (1879-1979) // Календар знаменних і пам'ятних дат. — Київ, 2023. — № 1, 2024. — С. 39-49.
Бермес І. Диригентська діяльність Станіслава Людкевича [Електронний ресурс] / І. Бермес // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2020. — Вип. 28(5). — С. 32-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_28(5)__8
Карась Г. Станіслав Людкевич – Софія Дністрянська: історія однієї публікації (до 140-річчя з дня народження композитора) [Електронний ресурс] / Г. Карась // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Музичне мистецтво. — 2019. — Т. 2, № 1. — С. 93-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bknucasma_2019_2_1_10
Кобрин Н. Концептуальні ідеї музичної педагогіки Станіслава Людкевича в контексті епохи [Електронний ресурс] / Н. Кобрин // Молодь і ринок. — 2019. — № 3. — С. 91-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2019_3_19
Коменда О. І. Станіслав Людкевич - митець універсального обдарування [Електронний ресурс] / О. І. Коменда // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. — 2019. — Вип. 124. — С. 151-160. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvnmau_2019_124_15
Корній Л. Історія української музичної культури : від давнини до поч. ХХ ст. : монографія / Л. Корній ; худож. Б. І. Кобзар. — Київ : Музична Україна, 2018. — 362 с.
Корній Л. Історія української музичної культури : від давнини до поч. ХХ ст. : монографія / Л. Корній ; худож. Б. І. Кобзар. — Київ : Музична Україна, 2018. — 362 с.
Корній Л. Українська музична культура : погляд крізь віки / Л. Корній, Б. Сюта. — Київ : Музична Україна, 2014. — 592 с.
Ластовецька-Соланська З. Соціокультурні запити в проекції на диригентську діяльність Станіслава Людкевича та створення його хорових обробок [Електронний ресурс] / З. Ластовецька-Соланська // Українська музика. — 2019. — Число 1. — С. 58-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuzyka_2019_1_8
Преварська М. Видатні українці : культура. Мистецтво. Освіта : довідник / М. Преварська. — Київ : Велес, 2016. – 364 с.
Преварська М. Видатні українці : культура. Мистецтво. Освіта : довідник / М. Преварська. — Київ : Велес, 2016. — 364 с.
Українські композитори : довід. школяра / упоряд. В. Островський. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. - 50 с.
Чупашко І. "Кавказ" Станіслава Людкевича у дослідженнях Михайла Антківа [Електронний ресурс] / І. Чупашко // Українська музика. — 2019. — Число 1. — С. 65-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuzyka_2019_1_9

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 12.04.2024 09.11.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Київ :: Запитання: 47748  
Софія запитує:
Добрий вечір! Потрібна література (електронні ресурси) на тему: "Табу в музеєзнавстві"
Наша відповідь:
Добрий день. Софія, радимо вам таку літературу за вашим запитом:
Барановська Н. М. Історія виникнення та розвитку державної політики у галузі музейної справи та охорони історіко-культурних пам’яток [Електронний ресурс] / Н. М. Барановська, І. В. Буковський // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 150(1). — С. 7-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_150(1)__3.
Бондарець О. В. Структура музеєзнавства: актуальні проблеми розвитку науки [Електронний ресурс] / О. В. Бондарець // Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. — 2017. — Т. 191. — С. 72-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAtk_2017_191_15.
Головко О. М. Аналіз сутності музейної справи сьогодні та в перспективі [Електронний ресурс] / О. М. Головко, Л. І. Удворгелі, М. В. Чорій // Бізнес Інформ. — 2023. — № 2. — С. 168-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2023_2_21.
Кепін Д. В. Передісторія музейництва: історико-культурологічний аспект [Електронний ресурс] / Д. В. Кепін // Культурологічна думка. — 2016. — № 10. — С. 170-176. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2016_10_25.
Мамаєв С. Г. Структурування та формалізація даних наукового опису об'єкту художньої культури : автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / С. Г. Мамаєв ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2002. — 14 с.
Панченко М. Словник-довідник термінології музейництва [Електронний ресурс] / М. Панченко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми української термінології. — 2013. — № 765. — С. 141-143. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPUT_2013_765_34.
Сізов Д. Ю. Реформування музейництва: державна політика і громадськість [Електронний ресурс] / Д. Ю. Сізов // Грані Історії. — 2018. — Вип. 1. — С. 244-251. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/grist_2018_1_58.
Супонєва С. В. Музейна експозиція: генерування та варіативність [Електронний ресурс] / С. В. Супонєва, О. М. Годованська // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки. — 2022. — Т. 33(72), № 3. — С. 112-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_istor_2022_33(72)_3_19.
Шатрова М. Б. Поняття «музейний предмет» на перетині з документознавством та музеєзнавством [Електронний ресурс] / М. Б. Шатрова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Культурологія. — 2023. — Вип. 45. — С. 59-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrk_2023_45_12.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 9.04.2024 19.06.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Київ :: Запитання: 47745  
Софія запитує:
Добрий день! Потрібна література (бажано електронні ресурси) на тему: "Конвенції про охорону культурних цінностей у випадку збройного конфлікту".
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

Виконавчий регламент Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту: документ 995_721 поточна редакція – прийняття 14.05. 1954 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_721#Text – Назва з екрана. – Дата звернення: 09.04.2024 р.
Протокол про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту: документ 995_722 поточна редакція – прийняття 14.05. 1954 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_722#Text – Назва з екрана. – Дата звернення: 09.04.2024 р.
Культурні цінності України у разі збройного конфлікту відтепер під захистом Гаазької конвенції – МКІП [Електронний ресурс] // Міністерство культури та інформаційної політики України – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/news/kulturni-cinnosti-ukrayini-u-razi-zbrojnogo-konfliktu-vidteper-pid-zahistom-gaazkoyi-konvenciyi-mkip – Назва з екрана. – Дата звернення: 09.04.2024 р.
Культурна спадщина. Захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Інформація про дії у разі виявлення викрадених або втрачених культурних цінностей [Електронний ресурс] // Міністерство культури та інформаційної політики України – Режим доступу:
https://mcip.gov.ua/kulturna-spadshchyna/zakhyst-kulturnykh-tsinnostey-u-razi-zbroynoho-konfliktu/ – Назва з екрана. – Дата звернення: 09.04.2024 р.
Клюпш Лідія. Правові підстави захисту культурної спадщини у випадку збройного конфлікту і кризових ситуацій / Л. Клюпш [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201411_artilces_field_dopmat_files/ukr_klupsz_podst_1_legal_basis.pdf – Назва з екрана. – Дата звернення: 09.04.2024 р.
Мельникова І.М.Гаазька конвенція. [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. . – Режим доступу:
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Gaazka_konvencija – Назва з екрана. – Дата звернення: 09.04.2024 р.
Зі щитом чи на щиті? : захист культурних цінностей в умовах збройного конфлікту на сході України/ О. А. Біда, А. Б. Блага, Д. О. Коваль, О. А. Мартиненко, М. Г. Статкевич; за заг. ред. А. П. Бущенка . [Електронний ресурс] // Українська Гельсінська спілка з прав людини. – К., КИТ, 2016. – 72 с.: з іл. – Режим доступу:
https://www.helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2016/09/Ukraine_kultura_13_09_Layout-1-1.pdf
Назва з екрана. – Дата звернення: 09.04.2024 р.
Бакальчук В. Можливості застосування Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту в умовах війни РФ проти України / В. Бакальчук [Електронний ресурс] // Аналітичний портал – Режим доступу:
https://analytics.intsecurity.org/ukraine-cultural-property-protection/ – Назва з екрана. – Дата звернення: 09.04.2024 р.
Охорона культурної спадщини в умовах збройного конфлікту. Основні правові аспекти. [Електронний ресурс] // Управління з питань охорони культурної спадщини – Режим доступу: https://heritage.dniprorada.gov.ua/ohorona-kulturnoyi-spadshhyny-v-umovah-zbrojnogo-konfliktu-osnovni-pravovi-aspekty-pytannya/ – Назва з екрана. – Дата звернення: 09.04.2024 р.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 9.04.2024 11.14.27 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олеся із міста: Черкаси :: Запитання: 47740  
Олеся запитує:
Добрий день. Цікавить література про тревел-журналістику. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олесю! Радимо вам таку літературу:
Дюжева К. Телепрограма «Світ навиворіт» як проєкт формату української тревел журналістики [Електронний ресурс] / К. Дюжева // Синопсис: текст, контекст, медіа. — 2021. — № 27(4). — С. 252-258. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stkm_2021_27(4)__10.
Зоська Я. В. Тревел-журналістика: соціальний та ідеологічний виміри (огляд зарубіжних досліджень) [Електронний ресурс] / Я. В. Зоська, Ю. Г. Полєжаєв // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. — 2014. — № 4. — С. 103-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2014_4_20.
Кузнецова О. Д. Журналістські публіцистичні жанри преси : навч. посіб. / О. Д. Кузнецова; Національний університет «Львівська політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2022. — 327 c.
Мостова О. Прагмалінгвістичні особливості японських та англійських мандрівних нотаток на матеріалі тревел-блогів (порівняльна характеристика) [Електронний ресурс] / О. Мостова // Мовні і концептуальні картини світу. — 2017. — Вип. 60. — С. 64-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2017_60_12.
Моштаг Є. С. Експресивність іншомовного слова в сучасних українських тревелогах [Електронний ресурс] / Є. С. Моштаг // Лінгвістичні дослідження. — 2020. — Вип. 52. — С. 10-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2020_52_4.
Моштаг Є. С. Концептосфера мандрівного дискурсу сучасних українських тревелогів [Електронний ресурс] / Є. С. Моштаг, А. М. Крохмаль // Закарпатські філологічні студії. — 2021. — Вип. 19(1). — С. 41-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/trphst_2021_19(1)__10.
Мудра І. М. Історія тревел-програм на українському телебаченні [Електронний ресурс] / І. М. Мудра, М. О. Кіца // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2020. — № 1. — С. 56-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2020_1_10.
Печеранський І. Характеристика жанрів тревел-журналістики [Електронний ресурс] / І. Печеранський, В. Катренко // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Аудіовізуальне мистецтво і виробництво. — 2019. — Т. 2, № 1. — С. 33-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bknucaa_2019_2_1_6.
Полєжаєв Ю. Г. До витоків тревел-журналістики в Україні: література мандрів / Ю. Г. Полєжаєв // Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації. — 2012. — Вип. 4. — С. 109-113.
Полєжаєв Ю. Г. Особливості місцевої тревел-журналістики в контексті розвитку внутрішнього туризму [Електронний ресурс] / Ю. Г. Полєжаєв // Держава та регіони. Соціальні комунікації. — 2013. — № 2. — С. 102-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2013_2_22.
Полєжаєв Ю. Г. Паломницька література (ходіння) як прообраз тревел-журналістики [Електронний ресурс] / Ю. Г. Полєжаєв // Держава та регіони. Соціальні комунікації. — 2013. — № 1. — С. 89-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2013_1_20.
Полєжаєв Ю. Г. Тревел-журналістика у контексті розвитку індустрії туризму [Електронний ресурс] / Ю. Г. Полєжаєв // Держава та регіони. Сер. : Гуманітарні науки. — 2013. — № 1. — С. 96-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2013_1_19.
Полєжаєв Ю. Г. Тревел-журналістика як об’єкт наукової рефлексії: здобутки, проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Ю. Г. Полєжаєв // Психолінгвістика. — 2014. — Вип. 16. — С. 322-331. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2014_16_33.
Юферева О. В. Принципи медіа-ритуалізації в українських тревел-журналах / О. В. Юферева // Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації. — 2013. — Вип. 1. — С. 121-124.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 5.04.2024 12.07.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47710  
Ольга запитує:
Прошу знайти літературу на тему Інформація, Реклама та лексичний аспект в інформаційному просторі Хорватії
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Бурцева М. Образи «свого», «іншого» та «чужого» у хорватському медіапросторі першої половини 1990-х років / М. Бурцева // Проблеми слов’янознавства : міжвід. наук. зб.. — 2014. — Вип. 63. — С. 186-196.
Васильєва Л. Динамічні процеси в сербській, хорватській та боснійській лексиці кінця XX - початку XXI ст. / Л. Васильєва // Пробл. Слов’янознавства. — 2005. — Вип. 55. — С. 143-155.
Васильєва Л. П. Мова реклами в контексті глобалізації та регіоналізації (на матеріалі хорватських рекламних повідомлень) [Електронний ресурс] / Л. П. Васильєва // Молодий вчений. — 2018. — № 9.1. — С. 24-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_9.
Струк В. Особливості становлення хорватської лексикографії [Електронний ресурс] / В. Струк // Мовні і концептуальні картини світу. — 2014. — Вип. 50(2). — С. 423-429. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2014_50(2)__63.
Ткачук О. Б. Неологізми в мові хорватських засобів масової інформації 90-х років XX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.03 / О. Б. Ткачук; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. — Київ, 2011. — 21 c.
Ткачук О. Б. Неологізми в мові хорватських засобів масової інформації 90-х років XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.03 / О. Б. Ткачук ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. — Київ, 2011. — 21 с. : рис.
Ткачук О. Лексичні процеси в мові хорватських та українських мас-медіа в контексті суспільно-політичних змін кінця ХХ – поч. ХХІ століття [Електронний ресурс] / О. Ткачук // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2012. — Вип. 56(1). — С. 14-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2012_56(1)__4.
Хороз Н. С. Гасла латинського походження у заголовках хорватської й української періодики / Н. С. Хороз // Проблеми слов’янознавства : зб. наук. пр.. — 2017. — Вип. 66. — С. 245-254.
Хороз Н. С. Заголовки-прагмеми в українських та хорватських публіцистичних статтях [Електронний ресурс] / Н. С. Хороз // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2009. — Вип. 10. — С. 219-226. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2009_10_38.
Хороз Н. С. Соціалістичні гасла у хорватській та українській періодиці [Електронний ресурс] / Н. С. Хороз // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2018. — Вип. 69. — С. 131-142. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2018_69_14.
Хороз Н. Фразеологізми-неекспресиви на сторінках хорватських періодичних видань / Н. Хороз // Проблеми слов’янознавства : міжвід. наук. зб.. — 2015. — Вип. 64. — С. 151-158.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 18.03.2024 09.53.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.284156 seconds