Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43487
   


Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 45360  
Світлана запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу з розвитку моделі "зеленої економіки" та сучасних агротехнологій. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
«Зелёная» экономика: обзор оценок окружающей среды Европы / ЕАОС. – Копенгаген, 2011. – 213 с.
Агаркова Н. В. Регіональний вимір екологічної безпеки з урахуванням загроз виникненні техногенних і природних катастроф / Н. В. Агаркова, А. Б. Качинський, А. В. Степаненко. – Київ : НІСД, 1995. – 234 с.
Войнаренко М. П. Кластери в інституційній економіці : [моногр.] / М. П. Войнаренко. – Хмельницький : Тріада-М, 2011. – 502 с.
Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління : монографія / Л. В. Жарова, Є. Ю. Какутич, Є. В. Хлобистов ; [за ред. акад. Б. М. Данилишина]. – Суми : Університет. книга, 2009. – 240 с.
Національна політика «зеленого» зростання в Україні : моногр. / Т. П. Галушкіна, Л. О. Мусіна, Н. І. Хумарова. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України ; Саки : ПП «Підприємство Фєнікс», 2012. – 272 с.
Оновлення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року в галузі електроенергетики та вугільної промисловості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.44699.0.
Формування ринку екологічних послуг в форматі розвитку «зеленої» економіки / [за наук. ред. д.е.н., проф., заслуженого економіста України Т. П. Галушкіної]. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України ; Саки: ПП «Підприємство Фєнікс», 2012. – 264 с.
Костерін В. Екоподаткова трудова реформа – основа зеленої економіки [Електронний ресурс] / В. Костерін. – Режим доступу: http://www.greenparty.ua/news/news_23495.html.
Потапенко В. Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах «зеленої економіки» [Електронний ресурс] : моногр. / В. Г. Потапенко. - Київ : НІСД, 2012. – 360 с. - Режим доступу: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2013-04/Potapenko_mon-29b20.pdf.
Рибачук В. П. Кластерна модель інноваційного розвитку агропромислового виробництва регіону на засадах «зеленої економіки» [Електронний ресурс] / В. П. Рибачук // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту. - 2016. - Вип. 19. Ч. 1. - С. 110-113. - Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_19/1/28.pdf
Тищенко О. П. Державна кластерна політика в контексті формування інноваційної моделі розвитку національної економіки [Електронний ресурс] / О. П. Тищенко, С. А. Заніздра // Бізнес Інформ. – 2014. –
№ 8. – С. 34–39 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_8_6.
Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/
article?art_id=47920&cat_id=46017&showHidden=1#_Toc231016337.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 8.04.2021 08.01.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.246123 seconds