Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 29 .:. Запитань у базі: 43499
   


Автор запитання: Ольга із міста: Рівне :: Запитання: 45379  
Ольга запитує:
Добрий день. Цікавить література про давньогрецького філософа Аристотеля. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Радимо вам опрацювати такі джерела за вашим запитом:
Бабенко Б. Вчення Арістотеля про субстанцію: томістичний погляд [Електронний ресурс] / Б. Бабенко // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. — 2018. — Т. 1. — С. 12-19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfr_2018_1_4.
Гетьман І. Герменевтична модель Аристотеля: юридичне мислення й теорія про судження [Електронний ресурс] / І. Гетьман // Проблеми законності. — 2013. — Вип. 122. — С. 17-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2013_122_3.
Гомілко О. Повернення Арістотеля: cвітовий філософський конгрес «Філософія Арістотеля» (Афіни, 9 - 15 липня 2016 р.) [Електронний ресурс] / О. Гомілко // Філософія освіти. — 2016. — № 2. — С. 245-256. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhilEdu_2016_2_22.
Дойчик М. Категорія «гідність» в етиці Арістотеля [Електронний ресурс] / М. Дойчик // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. — 2012. — Вип. 16. — С. 133-138. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_filos_psihol_2012_16_25.
Дубчак Л. Пенітенціарні ідеї в философсько-правових системах Платона та Аристотеля [Електронний ресурс] / Л. Дубчак // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2013. — Вип. 6(4). — С. 37-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2013_6(4)__11.
Костроміна Г. Від Сократа до Арістотеля: удосконалення людини через пізнання і знання [Електронний ресурс] / Г. Костроміна // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2012. — Вип. 4(2). — С. 84-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2012_4(2)__18.
Лімонченко В. Освіта у світлі філософії Аристотеля [Електронний ресурс] / В. Лімонченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. — 2017. — № 2. — С. 22–30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2017_2_4.
Ніколенко В. Афінська держава та демократія у науковій спадщині Аристотеля [Електронний ресурс] / В. Ніколенко // Філософія та політологія в контексті сучасної культури. — 2020. — Т. 12, № 1. — С. 87-94. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2020_12_1_12.
Петрінко В. Вплив «Політики» Арістотеля на становлення і розвиток європейської політичної думки: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / В. Петрінко ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2003. — 20 с.
Поліщук Я. Література: структура, функція, процес? або Про наслідки Аристотелевої двозначності [Електронний ресурс] / Я. Поліщук // Філологічні семінари. — 2011. — Вип. 14. — С. 24-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fils_2011_14_5.
Прокопенко В. Аристотель про взаємовідносини філософії та теології [Електронний ресурс] / В. Прокопенко // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 88. — С. 198-201. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_88_49.
Северинова М. Архетип: ейдос чи ідея. Від платонівської ідеї до ентелехії Аристотеля [Електронний ресурс] / М. Северинова // Культура і сучасність. - 2013. - № 1. - С. 131-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis_2013_1_24.
Співак В. Вплив Аристотеля на філософську складову української проповіді XVII ст. [Електронний ресурс] / В. Співак // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2016. — Вип. 5. — С. 36-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2016_5_7.
Турчин М. Етика чесноти та теологія знання у творчості Аристотеля [Електронний ресурс] / М. Турчин, Ю. Павлов // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. — 2015. — Вип. 34. — С. 229-234. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_7_2015_34_33.
Черник Л. Арістотелізм у Києво-Могилянській академії: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Л. Черник ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2000. — 16 с.
Шевцов С. «Поетика» Аристотеля: фундаментально-онтологічний зріз [Електронний ресурс] / С. Шевцов // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки. — 2019. — Вип. 1. — С. 56-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2019_1_8.
Шенгерій Л. Продукування принципів стандартизації знання в доробку Аристотеля [Електронний ресурс] / Л. Шенгерій // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2010. — № 2. — С. 36-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2010_2_8.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 10.04.2021 20.46.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.198674 seconds