Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45243
   


Автор вопроса: Руслан из города: Київ :: Вопрос: 4538  
Руслан спрашивает:
Допоможіть знайти курсову або реферат на тему "мінімізація витрат на виробництвопродукції: мікроекономічні аспекти" чи щося схоже на це.
Наш ответ:
Добридень, Руслане! Ви ж, напевно, знайомились з умовами роботи нашої довідки? Курсові та реферати ми не розшукуємо, а от матеріали для їх
написання порадимо:
- в друкованих джерелах:
Будаговська С. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студ. екон. спец. закладів освіти: У 2 ч. / Будаговська С., Кілієвич О. - 2. вид. —К.: Основи, 2001. — 517 с.
Горобчук Т.Т. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 236 с.
Дікань Л.В.Мінімізація витрат виробництва в умовах перехідної економіки / Дікань Л.В., Калініченко О.О. – Харків: Гриф, 2000. – 80 с.
Економічна теорія: макро- і мікроекономіка : Навч. посіб. для студентів економ. спец. вищ. навч. закл. / Ред. З. Ватаманюка, С. Панчишина. - К. : Альтернативи, 2001. - 606 с.
Економіка підприємства : Навч. посіб. / І. М. Бойчик, М. С. Харів, М. І. Хопчан, Ю. В. Піча. - 2-ге вид. ; виправ. і допом. - К.: Каравела; Львів: Новий світ, 2002. - 298 с.
Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи / А. О. Задоя. - К. : Знання, 2001. - 211с. : ил.
Селезнев В.В. Основы рыночной экономики Украины / В. В. Селезнев. - 2-е изд., доп. и перераб. - К. : А.С.К., 2002. - 635 с. : ил. - (Экономика. Финансы.Право).
Фандель, Гюнтеp. Теоpія виpобництва і витpат: Пеp. з нім. - К.: Таксон, 2000. 501 с.
Анализ формирования источников покрытия производственных затрат. // Вісник Української академії банківської справи. – 2000.– № 2 (9). – С. 60–62.
Информационная стратегия минимизации издержек производства // Міжвуз. зб. наук. праць “Економіка: проблеми теорії та практики.” – Дніпрпетровськ: Наука і освіта, 2000. – Вип.38. – С.24–31.
Калініченко. Оцінювання співвідношення прибутку і витрат в умовах невизначеності економічного середовища // Банківська справа. – 2000. – № 6. – С.56 –57.
- дещо в Інтернеті:
http://dynasty.lviv.ua/biz_plus/psyh/s91.php
http://refine.org.ua/pageid-1450-1.html
http://www.consult.ru/themes/default/publication-print.asp?folder=1924&publicationid=175
http://enbv.narod.ru/text/Econom/polit/str/r018.html
http://kniathev.narod.ru/Book/OsnEkTeor/Oet10-15/51302.htm
Успіхів!

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 18.12.2005 11.22.02 :.
.: Херсонская областная библиотека для детей :.
   

Generated in 0.253724 seconds