Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 29 .:. Запитань у базі: 43499
   


Автор запитання: Майя із міста: Вінниця :: Запитання: 45388  
Майя запитує:
Доброго дня, мені потрібна література про творчість Р. Стаута. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Мвйя! Перегляньте наступні джерела:
Бавин С. Зарубежный детектив ХХ века : популярная детективная энциклопедия (в русских переводах) / С. Бавин. – М. : Кн. палата, 1991. – 206 с.
Зарубежная литература ХХ века : учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / под ред. В. Толмачёва. – М. : Издат. центр “Академия”, 2003. – 640 с.
Бабенко К. П. Використання художнього англомовного тексту для розвитку мислення студентів (на прикладі оповідань Р. Стаута) [Електронний ресурс] / К. П. Бабенко // Наук. записки Вінниц. держ. педагог. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. - 2015. - Вип. 43. - С. 20-24. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzvdpu_pp_2015_43_6.pdf.
Лужна О. Р. Американський роман в Україні у 80-х рр. ХХ ст. : бібліогр. огляд / [Електронний ресурс] / О. Р. Лужна // Наук. записки НДУ ім. М. Гоголя. Серія : Філолог. науки. – 2013. – Кн. 4. - С. 213-218. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzfn_2013_4_44.pdfмм.
Рекс Тодхантер Стаут [Електронний ресурс] // Флибуста : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://flibusta.site/a/11965. - Назва з екрана.

.: Розділ: Література :: 12.04.2021 18.52.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.251309 seconds