Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 29 .:. Запитань у базі: 43499
   


Автор запитання: Микола із міста: Київ :: Запитання: 45414  
Микола запитує:
Доброго ранку! Допоможіть знайти літературу про навчання дітей бути здоровими. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Миколо! Перегляньте наступні джерела:
Андрющенко Т. К. Сім'я – колиска здоров'я дошкільника / Т. К. Андрющенко. – Черкаси, 2008. – 30 с.
Гурнік Л. Вчимося жити здоровими / Л. Гурнік. – Рівне, 2011. – 89 с.
Денисенко Н. В. Формування свідомого ставлення до свого здоров'я // Дошкільне виховання. – 2008. – № 9. – С. 3-5.
Козак Н. М. Про здоров'я треба знати, про здоров'я треба дбати / Н. М. Козак. – Березне, 2012. – 149 с.
Колбанов В. В. Валеология: основные понятия, термины и определения. – СПб. : Деан, 2001. – 256 с.
Коренєв М. М. Основні проблеми медичного забезпечення дітей та підлітків / М. М. Коренєв // Актуальні проблеми організації медичного забезпечення дітей та підлітків : матер. наук. конф. – Харків : [б. в.], 2002. – С. 20-24.
Мельник Ю. В. Організація здорового способу життя в школі та формування культури здоров’я учнів початкових класів : навч.-метод. посіб. для керівн. навч. закл., учителів, вихователів, практ. психологів, соціал. працівників / Ю. В. Мельник, С. М. Свячена. – Харків : ХДПУ, 2002. – 210 с.
Поташнюк І. В. Школа сприяння здоров’ю: теорія, практика, методи дослідження : навч. посіб. / Поташнюк І. В. – Рівне : Луцьк : Надстир’я, 2006. – 141 с.
Поташнюк І. В. Школа сприяння здоров’ю: досвід роботи, перспективи розвитку : навч. посіб. / І. В. Поташюк ; за ред. Р. З. Поташнюк, І. В. Поташнюк. – Рівне : Луцьк : Надстир’я, 2006. – 226 с.
Андрющенко Т. К. Теоретико-методичні засади формування здоров'язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / Т. К. Андрющенко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Г. Тичини. – Умань, 2015. – 503 с. - Режим доступу: http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/214/1/Андрющенко_Т.К. .pdf.
Змінюючи життя: вчимося бути здоровими [Електронний ресурс] : рекомендації / УФ "Благополуччя дітей" // Благополуччя дітей : Український Фонд : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/IDP_health.pdf. - Назва з екрана.
Поташнюк І. Основи формування культури здоров’я учнів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / І. Поташнюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць... №. 4 (12), 2010
Слинько О. А. Здоров'я людини в навчальних закладах [Електронний ресурс] / О. А. Слинько // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXІ Каришинські читання) : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 29-30 травня, 2014 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової. – Полтава, 2014. – С. 224-225. - Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/9308/1/138.pdf.
Чепелюк О. М. Валеологічне виховання дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. М. Чепелюк // Таврійський вісник освіти. - 2016. - С. 121-126. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tvo_2016_1_21.pdf.
Шиян О. Здорова школа: рухова активність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Шиян, Н. Сороколіт, І. Турчик. - Львів, 2013. - 84 с. - Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/2922/1/Zdorova shkola rukhova aktyvnist.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.04.2021 04.29.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.207547 seconds