Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 29 .:. Запитань у базі: 43499
   


Автор запитання: Аліса із міста: Київ :: Запитання: 45419  
Аліса запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про ідеї М. Вебера. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Алісо! Перегляньте такі джерела за вашим запитом:
Барабаш О. Культурний фактор в економіці та маркетингу: від Вебера до сучасності [Електронний ресурс] / О. Барабаш // Економіка і регіон. — 2012. — № 6. — С. 169-174. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2012_6_34.
Брагіна Т. Ціннісна інтерпретація в логіці історичної науки М. Вебера [Електронний ресурс] / Т. Брагіна // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Серія : «Історія та географія». — 2011. — Вип. 42. — С. 171-175. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2011_42_41.
Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера / ред.: Є. Причепій. — Київ : ВК ТОВ «Тандем», 2002. — 582 c.
Міщенко А. Компромісний підхід до розв’язання моральної дилеми в політиці: концепція Макса Вебера [Електронний ресурс] / А. Міщенко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. — 2016. — Вип. 16. — С. 274-279. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2016_16_36.
Олевич М. Дослідження пізнавального потенціалу концепції легітимного порядку Макса Вебера в соціологічному дискурсі ХХ століття [Електронний ресурс] / М. Олевич // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. — 2014. — № 4. — С. 70-77. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2014_4_12.
Орлов С. Ґенеза поняття «раціоналізація» у М. Вебера [Електронний ресурс] / С. Орлов // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2017. — Вип. 14. — С. 237-239. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2017_14_43.
Пелішенко В. Проблемне поле корупції у політичній спадщині Макса Вебера [Електронний ресурс] / В. Пелішенко // Сучасне суспільство. — 2015. — Вип. 2(1). — С. 131-141. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2015_2(1)__15.
Сало І. Проблеми соціально-політичної дії та політичного лідерства в творчій спадщині Макса Вебера : дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / І. Сало ; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 1996. — 167 с.
Самофалов Л. Характеристика основних типів легітимності влади в поглядах М. Вебера [Електронний ресурс] / Л. Самофалов, А. Стрижак // Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. — 2019. — № 2. — С. 7-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kvsvsz_2019_2_3.
Сергійко В. Протестантська етика Макса Вебера: витоки, обгрунтування [Електронний ресурс] / В. Сергійко // Українське релігієзнавство. — 1999. — № 9. — С. 59-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_1999_9_12.
Сорокопуд М. Чисті типи політичного лідерства у теорії М. Вебера [Електронний ресурс] / М. Сорокопуд // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2015. — Вип. 7. — С. 84-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2015_7_10.
Толстов І. Евристичний потенціал концепції легітимності М. Вебера [Електронний ресурс] / І. Толстов // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філософія. Філософські перипетії. — 2014. — № 1130, Вип. 51. — С. 104-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFLO_2014_1130_51_16.
Торяник В. Концепція панування як один із найважливіших елементів соціології права М. Вебера [Електронний ресурс] / В. Торяник, О. Гамагін // Право і суспільство. — 2015. — № 6.2. — С. 48-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_6.
Чаркіна Т. Погляди М. Вебера на зародження капіталізму [Електронний ресурс] / Т. Чаркіна // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Історія та географія». — 2012. — Вип. 46. — С. 59-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2012_46_16.

.: Розділ: Загальні :: 19.04.2021 15.01.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.208578 seconds