Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 29 .:. Запитань у базі: 43499
   


Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 45423  
Аліна запитує:
Доброго дня, мені потрібна література про фондові ринки світу. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліна! Перегляньте наступні джерела:
Бутенко Д. С. Розвиток інструментів біржового фондового ринку як необхідна умова забезпечення конкурентоспроможності торгівельної інфраструктури національного фондового ринку / Д. С. Бутенко // Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Криниця, 2013. – С. 117–120.
Карлін М. Управління державними фінансами : [навч. посібн.] / М. Карлін, О. Борисюк. – Луцьк : ПП Іванюк, 2013. – 273 с.
Коніна М. Сучасний стан фінансового ринку та шляхи його вдосконалення / М. Коніна // Економ. дискурс. – 2016. – Вип. 2. - С. 183–192.
Мозговий О. Сучасна парадигма функціонування світового фінансового ринку / О. Мозговий // Міжнародна економічна політика. – 2016. - № 1 (24). – С. 29-51.
Чурницька І. Розвиток фінансового ринку в Україні : глобальні виклики та переваги / І. Чурницька // Економіка та держава. – 2015. – № 10. - С. 40–44.
The Global Financial Centres Index [Електронний ресурс] // Longfinance.net : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.longfinance.net/programmes/financial-centre-futures/global-financial-centres-index/. - Назва з екрана.
The Global Financial Centres Index 10 [Електронний ресурс] // Longfinance.net : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.longfinance.net/publications/long-finance-reports/the-global-financial-centres-index-10/. - Назва з екрана.
Банира І. Найвпливовіші фондові біржі світу [Електронний ресурс] / І. Банира. - Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21218/2/SEIED_2017_Banyra_I-Most_influential_stock_exchanges_154-155.pdf.
Борисюк О. В. Фінансовий ринок України: тенденції розвитку в умовах глобальних викликів [Електронний ресурс] / О. В. Борисюк // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - 2017. - Вип. 2 (07). - Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/7_2017/47.pdf.
Голуб С. М. Тенденції та особливості розвитку фінансових ринків світу та України [Електронний ресурс] / С. М. Голуб // Наукові праці НДФІ. - 2016. - № 1 (74). - С. 126-136. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npndfi_2016_1_10.pdf.
Еш С. М. Фінансовий ринок [Електронний ресурс] : курс лекцій з дисц. «Фінансовий ринок» для студ. спец. «Фінанси» ден. та заоч. форм навч. / С. М. Еш ; Нац. ун-т харчових технологій. - Київ : НУХТ, 2007. – 141 с. - Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/11006/3/Financial market.pdf.
Зарічна К. Вплив Covid – 19 на стан фондових ринків світу [Електронний ресурс] / К. Зарічна, В. А. Ковтун // Стратегічні пріоритети розвитку економічної системи України : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / за ред. Н. С. Танклевської. - Херсон : ХДАУ, 2020. - С. 74-77. – Режим доступу: http://dspace.ksau.kherson.ua/bitstream/handle/123456789/4975/ . .- . . 12.11.2020.pdf?sequence=1.
Краснова І. В. Фондовий ринок в Україні: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. В. Краснова // Проблеми економіки. - 2014. - № 1. - С. 129-134. - Режим доступу: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/30293/Krasnova_129.pdf?sequence=2&isAllowed=y.
Михайлов О. І. Ефективність інтеграції фондових бірж світу [Електронний ресурс] / О. І. Михайлов ; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2017 . – 65 с. - Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/13528/1/6.030203_Kopylova_Olha_Volodymyrivna1.pdf.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/.
Регіональна політика Європейського Союзу [Електронний ресурс] : підручник / [за ред. В. Чужикова]. — Київ : КНЕУ, 2016. — 495 с. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/78513626.pdf.
Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 15 Жовтня 2019 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – 279 с. - Режим доступу: https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/events/conf/2019/151019/materials.pdf.
Ярошевська О. В. Паритет валют як віддзеркалення стану фондових ринків світу і руху капіталу [Електронний ресурс] / О. В. Ярошевська // Економіка і держава. - 2018. - № 2. - С. 56-61. - Режим доступу: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=3982&i=12.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 20.04.2021 08.27.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.20462 seconds