Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43487
   


Автор запитання: Вікторія із міста: Тячів :: Запитання: 45480  
Вікторія запитує:
Добрий день. Допоможіть з літературою про акцію Вісла. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторія! Пропонуємо вашій увазі наступні джерела інофрмації:
Дузь Л. Операція «Вісла»: у пошуках об’єктивного погляду на події [Електронний ресурс] / Л. Дузь // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2008. — Вип. 11. — С. 267-272. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2008_11_30.
Коваль-Фучило І. Пам’ять про Голокост у спогадах українців-переселенців операції «Вісла» (1947) [Електронний ресурс] / І. Коваль-Фучило // Слов’янський світ. — 2018. — Вип. 17. — С. 92-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/slsv_2018_17_9.
Конєва Я. Мотив акції «Вісла» як фактор текстотворення у фольклорі українців на Вармії та Мазурах у Польщі [Електронний ресурс] / Я. Конєва // Матеріали до української етнології. — 2016. — Вип. 15. — С. 167-174. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mdue_2016_15_21.
Кудласевич О. Депортація українського населення: політичні причини та економічні наслідки (до 75-х роковин операції «Вісла») [Електронний ресурс] / О. Кудласевич // Історія народного господарства та економічної думки України. — 2019. — Вип. 52. — С. 178-188. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ingedu_2019_52_12.
Лучко М. Операція «Вісла»: Польсько-українські взаємини у 1944 - 1947 рр. / М. Лучко, Б. Лановик; Європ. ун-т. Терноп. філ. — Тернопіль, 2007. — 340 c.
Музика І. Розселення українців Польщі в УРСР, як переддень операції «Вісла» [Електронний ресурс] / І. Музика // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. — 2015. — Вип. 26. — С. 40-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvtvi_2015_26_18.
Наконечний В. Лемки в XX столітті: життя на етнічних землях та в нових геополітичних умовах: автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / В. Наконечний ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2008. — 19 с.
Наконечний В. Трагедія українців Закерзоння (акція «Вісла» на сторінках журналу «Лемківщина») [Електронний ресурс] / В. Наконечний // Східноєвропейський історичний вісник. — 2017. — Вип. 4. — С. 107-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2017_4_15.
Патриляк І. Акція «Вісла» у світлі звітних документів українського націоналістичного підпілля [Електронний ресурс] / І. Патриляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2015. — Вип. 3. — С. 39-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2015_3_11.
Стецюк Н. Становище українського населення в Польщі після акції «Вісла» [Електронний ресурс] / Н. Стецюк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. — 2010. — № 23. — С. 342-351. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlui_2010_23_40.
Халюк Л. Акція «Вісла» 1947 року в родинних оповідях-спогадах [Електронний ресурс] / Л. Халюк // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2012. — Вип. 18. — С. 333-340. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2012_18_52.
Халюк Л. Змістові мотиви в оповіданнях-спогадах українців-переселенців про акцію «Вісла» 1947 року. (Наук. повідомл. молодого вченого на засіданні Президії НАН України 15 лютого 2012 року) / Л. Халюк // Вісн. НАН України. — 2012. — № 4. — С. 51-54.
Халюк Л. Історія збирання та дослідження прозового фольклору Лемківщини про акцію «Вісла» 1947 року в Польщі та Україні [Електронний ресурс] / Л. Халюк // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2013. — Вип. 21. — С. 336-342. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2013_21_46.
Цепенда І. Українсько-польські етнополітичні відносини 40 – 50-х років XX століття : автореф. дис... д-ра політ. наук : 23.00.05 / І. Цепенда; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса НАН України. — Київ, 2009. — 32 c.

.: Розділ: Література :: 29.04.2021 11.23.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.286976 seconds