Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44609
   


Автор запитання: Ріта із міста: Київ :: Запитання: 45623  
Ріта запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу про психосоматичні захворювання шкіри. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ріто! Перегляньте наступні джерела:
Абдурахманов Р. А. Введение в общую психологию и психотерапию / Р. А. Абдурахманов. – М. : Моск. психол.-социал. и-т. – Воронеж : МОДЭК, 2002. - 304 с.
Бройтигам В. Психосоматическая медицина / В. Бройтигам, П. Кристиан, М. Рад ; пер с англ. — М. : ГЭОТАР Медицина, 1999. – 373 с.
Быстров В. Н. Психосоматическая организация в общей врачебной практике / В. Н. Быстров // Клиническая медицина. – 2001.– № 8.– С. 60-64.
Кірієнко В. О. Порушення фізіологічних маркерів психоемоційного напруження та їх корекція з використанням температурно-міографічного тренінгу в комплексній терапії псоріатичної хвороби у хворих з надмірною масою тіла та артеріальною гіпертензією / В. О. Кірієнко, Г. І. Макуріна, Є. С. Якименко // Укр. журнал дерматології, венерології, косметології. – 2015. – № 1. – С. 25-29.
Основи психосоматики [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / уклад. Л. Дейнека ; бібліотека Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2017. – 20 с.
Хомуленко Т. Б. Психосоматика: культурно-історичний підхід : навч.-метод. посіб. / Т. Б. Хомуленко, І. О. Філенко, К. І. Фоменко, О. С. Шукалова, М. В. Коваленко. – Харків : Диса плюс, 2015. – 264 с.
Хомуленко Т. Б. Психосоматичний підхід у проблематиці психології розвитку : теоретичні та прикладні аспекти / Т. Б. Хомуленко, Я. О. Василенко, М. В. Коваленко // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Сер. : Психологія. – 2014. – Вип. 49. – С. 176-192.
Грицюк І. М. Основи психосоматики [Електронний ресурс] : метод. матер. для студ. спеціальності «Практична психологія» / І. М. Грицюк. — Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 27 с. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/153584844.pdf.
Психодерматологія в Україні: сучасний погляд на проблему [Електронний ресурс] // Дерматологія та венерологія. – № 4. – С. 8-12. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dtv_2018_4_3.pdf.
Психосоматичні захворювання шкіри [Електронний ресурс] / підгот. Ю. Карвацька // Буковинський державний медичний університет : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.bsmu.edu.ua/blog/2316-psyhosomatychni-zahvoruvannya-shkiry/. – Назва з екрана.
Татьянчиков А. О. Основи психосоматики та психогенетики [Електронний ресурс] : навч.-метод. реком. (в допомогу до самост. роботи для здобувачів вищої освіти ступеня магістра факультету психології, політології та соціології) / А. О. Татьянчиков ; кафедра психології НУ «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2020. – 38 с. - Режим доступу: https://hdl.handle.net/11300/13461.
Федоренко О. Є. Психосоматика та психотерапія в сучасній дерматології [Електронний ресурс] / О. Є. Федоренко // Дерматологія. – 2017. – № 1. – С. 54-56. – Режим доступу: http://www.vitapol.com.ua/user_files/pdfs/uzdvk/552761446944310_27092009164515.pdf.
Чаріті Дж. Т. Психосоматичні аспекти дерматозів [Електронний ресурс] / Дж. Т. Чаріті // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Сер. : Психологія. – 2016. – Вип. 53. – С. 265-271. – Режим доступу: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/psychology/article/view/794.
Шевченко С. І. Захворювання шкіри: психосоматичний аспект [Електронний ресурс] / С. І. Шевченко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2013. – № 19. – С. 191-198. – Режим доступу: http://apspp.soc.univ.kiev.ua/index.php/home/article/view/491/398.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 8.06.2021 06.29.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.682106 seconds