Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44703
   


Автор запитання: Наталя із міста: Чернігів :: Запитання: 45656  
Наталя запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про фізіолого-гігієнічні основи харчування люди похилого віку. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Наталя! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Горобець Л. В. Роль харчування в підтримці здоров'я і профілактиці захворюваності людей літнього віку / Л. В. Горобець, Б. С. Рибалко // Пробл. старения и долголетия. - 2004. – Т. 13, № 3. - С. 272-273.
Григоров Ю. Г. Социально-гигиенические факторы образа жизни и их влияние на состояние питания людей пожилого и старческого возраста / Ю. Г. Григоров, Ю. А. Гриненко, Т. М. Семесько, Л. Л. Синеок, Л. М. Жевага // Пробл. старения и долголетия. - 2006. - Т. 15, № 1. - С. 66-75.
Григоров Ю. Г. Розробка наукового обґрунтування збалансованого харчування людей літнього віку в Україні та його зв’язок з показниками здоров’я / Ю. Г. Григоров // Наук. засади міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації». — Київ, 2007. — Вип. 1. — С. 39-59.
Давиденко Н. В. Особливості харчування в похилому віці / Н. В. Давиденко // Пробл. старения и долголетия. - 2004. – Т. 13, № 1. - С. 81-88.
Карпенко П. О. Основи раціонального і лікувального харчування : навч. посіб. / П. О. Карпенко, С. М. Пересічна, І. М. Грищенко, Н. О. Мельничук ; ред.: П. О. Карпенко ; Київ. нац. торгов.-екон. ун-т. - Київ, 2011. - 504 c.
Міхеєнко О. І. Основи раціонального та оздоровчого харчування : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. І. Міхеєнко. - Суми : Універ. кн., 2013. - 183 c.
Орлова Н. Я. Фізіологія та біохімія харчування : підруч. для вищ. навч. закл. / Н. Я. Орлова. - Київ : Київ. нац. торг.-економ. ун-т, 2001. — 249 с.
Павлоцька Л. Ф. Фізіологія харчування : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Ф. Павлоцька, Н. В. Дуденко, Є. Я. Левітін, І. В. Цихановська, О. В. Москаленко, О. В. Александров, М. Г. Ілюха, І. В. Довгопол. - Суми : Університ. кн., 2011. - 472 c.
Федулова І. В. Принципи збалансування продовольчої безпеки : моногр. / І. В. Федулова, І. М. Болотіна, І. А. Бойко, Г. О. Кундєєва, Н. Л. Кузьмінська; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ : Кондор, 2014. - 378 c.
Харченко Н. В. Дієтологія : підруч. / Н. В. Харченко, О. Я. Бабак, Н. Б. Губергриц, Н. Д. Опанасюк, І. Я. Лопух ; ред. Н. В. Харченко, Г. А. Анохіна. - Київ : Меридіан, 2012. - 527 c.
Зубар Н. М. Основи фізфології та гігієни харчування [Електронний ресурс] : підруч. / Н. М. Зубар. — Київ : Центр учб. літ., 2010. — 336 с. - Режим доступу: http://boguslav-vpusp.net.ua/images/Files-2018/Osnovu_fiziologii_N.Zubar.pdf.
Немет Ф. Приблизна оцінка стану харчування осіб похилого віку в пряшівському регіоні [Електронний ресурс] / Ф. Немет // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. : Медицина. - 2011. - Вип. 2. - С. 324-329. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/UNUMED_2011_2_72.pdf.
Основи харчування [Електронний ресурс] : підруч. / М. І. Кручаниця, І. С. Миронюк, Н. В. Розумикова, В. В. Кручаниця, В. В. Брич, В. П. Кіш. - Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2019. 252 с. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/27230/1/Підручник_ОСНОВИ ХАРЧУВАННЯ-kinceva versia.pdf.
Самошкін В. В. Корекція статури жінок першого зрілого віку з урахуванням застосування раціонального харчування в процесі оздоровчих занять фітбол-аеробікою та фітбол-гімнастикою [Електронний ресурс] / В. В. Самошкін, О. Ю. Лядська, Н. М. Денісенко, Н. Ю. Ряпасова // Вісник Чернігів. нац. педагог. ун-ту. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2014. - Вип. 118 (1). - С. 320-322. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuPN_2014_118(1)__72.pdf.
Харченко Н. В. Особливості харчування людей похилого віку [Електронний ресурс] / Н. В. Харченко, Г. А. Анохіна, І. В. Якубовська, Ю. Г. Бурмак // Фітотерапія. - 2012. - № 3. - С. 29-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fch_2012_3_9.pdf.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 13.06.2021 13.57.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.204299 seconds