Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 45660  
Світлана запитує:
Інформаційна культура та розвиток інформатики
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Грипич С. Н. Інформаційна культура: теоретичні засади та досвід : навч. посіб. / С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова ; за заг. ред. С. Н. Грипич ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Наук. б-ка. — Рівне : Зень О. [вид.], 2017. — 366 с. : іл.
Гуменчук А. Інформаційна культура як чинник трансформації сучасної освіти : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 26.00.01 / А. Гуменчук ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. —- Київ, 2011. — 16 с.
Кузьмінська О. Г. Розвиток інтелектуальної активності ліцеїстів у процесі навчання інформатики [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. Г. Кузьмінська ; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2008. — 261 арк.
Палеха Ю. І. Інформаційна культура : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха, Ю. І. Горбань ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ : Ліра-К, 2020. — 399 с. : рис., табл.
Почтовюк С. І. Розвиток критичного мислення студентів технічних коледжів у процесі навчання інформатики [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / С. І. Почтовюк Світ ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2013. — 22 с. : рис.
Прудникова О. В. Інформаційна культура: концептуальні засади та світоглядний сенс : монографія / О. В. Прудникова ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ". — Харків : Право, 2015. — 351 с.
Саражинська Н. А. Інформаційна культура : навч. посіб. для 2 кл. : Ч. 2. / Н. А. Саражинська, Т. О. Пушкарьова, Н. І. Гущина — Суми : Росток А. В. Т. — 2014. — 71 с. : рис.
Саражинська Н. А. Інформаційна культура : навч. посіб. для 2 кл. : Ч. 1. / Н. А. Саражинська, Пушкарьова Т. О., Гущина Н. І. — Суми : Росток А. В. Т. — 2013. — 67 с. : іл.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 13.06.2021 23.02.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.231805 seconds