Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 44199
   


Автор запитання: Михайло із міста: Жовква :: Запитання: 45843  
Михайло запитує:
Шукаю літературу для повідомлення на тему Новелістика Григорія Косинки. Дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання такі джерела за вашим запитом:
Василенко В. Художній світ новели «Мати» Григорія Косинки [Електронний ресурс] / В. Василенко // Слово і час. — 2015. — № 7. — С. 47-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2015_7_8.
Гальченко С. Григорій Косинка. Жертва замученої епохи / С. Гальченко // Українська літературна газета. — 2020. — 8 травня. — С. 1, 18-19.
Гук О. Культура України в період нової економічної політики : матеріали до теми. Академічний рівень. 10-й клас : історія культури України в особах (1921-1928 рр.) / О. Гук // Історія України (Шкільний світ). — 2014. — № 13. — С. 4-28.
Дмитренко В. І. Творча постать Григорія Косинки в рецепції Василя Голобородька [Електронний ресурс] / В. І. Дмитренко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 4(3). — С. 77-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_4(3)__12.
Ємельянова М. В. Лексичні особливості художнього зображення визвольного руху 20-х років ХХ століття у творах Григорія Косинки [Електронний ресурс] / М. В. Ємельянова // ScienceRise. — 2017. — № 11. — С. 54–58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2017_11_12.
Ємельянова М. Специфіка мовного зображення художнього образу повстанця-селянина у новелах Григорія Косинки [Електронний ресурс] / М. Ємельянова // Східноєвропейський історичний вісник. — 2017. — Вип. Спец. вип. 2. — С. 192-200. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2017_Spets.
Заїка Ю. М. Інтерпретація образу «маленької людини» у творчості Григорія Косинки (на матеріалі творів «В житах», «Фавст») [Електронний ресурс] / Ю. М. Заїка // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. — 2011. — Вип. 22. — С. 161-167. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkyu_2011_22_28.
Кавун Л. Драматичний модус художності в новелах Григорія Косинки / Л. Кавун // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. — 2010. — Вип. 178. — С. 23-27.
Кавун Л. Синкретизм як художній принцип (на матеріалі новел Григорія Косинки) / Л. Кавун // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. — 2015. — № 25. — С. 18-23.
Ленська С. Українська мала проза 20-х років: жанрово-стильовий аспект : [добірка статей із монографії «Українська мала проза 1920-1960-х років на перетині жанру й стилю», Полтава, 2014] / С. Ленська // Бібліотечка «Дивослова». — 2019. — № 2. — С. 2-64.
Лихачова О. Імпресіоністичні візії в новелістиці Михайла Коцюбинського та Григорія Косинки [Електронний ресурс] / О. Лихачова // Проблеми сучасного літературознавства. — 2014. — Вип. 19. — С. 381-386. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prsl_2014_19_43.
Мафтин Н. «Оцінний» рівень поетики композиції новелістики Григорія Косинки / Н. Мафтин // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Сер. Філологія. — 2005. — Вип. 9-10. — С. 172-179.
Петренко Л. Експресіоністичні елементи в художній структурі творів Григорія Косинки [Електронний ресурс] / Л. Петренко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2011. — Вип. 15. — С. 207-209. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_15_50.
Петренко Л. Поетика експресіонізму в творах Григорія Косинки / Л. Петренко // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Сер. Філологія. — 2005. — Вип. 9-10. — С. 203-209.
Розстріляне відродження : [Микола Зеров, Григорій Косинка] // Історія та правознавство. —2017. — № 25-26. — С. 43-44.
Сапун М. В. Мова новел Григорія Косинки: структурно-функціональний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / М. В. Сапун; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2010. — 20 c.
Син Київщини : 29 листопада — 120 років від дня народження Григорія Косинки // Шкільна бібліотека. — 2019. — № 10. — С. 89-91.
Чобанюк В. Я. Колористична семантика в структурі художнього тексту Григорія Косинки [Електронний ресурс] / В. Я. Чобанюк // Султанівські читання. — 2014. — Вип. 3. — С. 237-241. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/culs_2014_3_30.

.: Розділ: Література :: 16.09.2021 12.15.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.260613 seconds