Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45252
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 45965  
Анастасія запитує:
Доброго дня) Допоможіть,будь ласка,знайти літературу для курсової на тему: "Специфіка прояву агресії та деструктивної поведінки в підлітковому віці"
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє! Пропонуємо вам переглянути наступну літературу:
Алфимова М. В. Психогенетика агрессивности / М. В. Алфимова В. И. Трубников // Вопросы психологии. – 2000. – № 6. – С. 112-121.
Балабанова Л. М. Особливості прояву агресивної поведінки у деліквентних підлітків та школярів [Електронний ресурс] / Л. М. Балабанова, І. О. Віденєєв. – Режим доступу: https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol1/2.pdf
Бандура А. Подростковая агрессия: изучение влияния воспитания и семейных отношений / А. Бандура, Р. Уолтерс ; под ред. З. Римского. – М. : Фимита, 2000. – 512 с.
Бафталовська Н. Я. Агресивна поведінка підлітків / Н. Я. Бафталовська. // Шкільному психологу усе для роботи. – 2010. – № 6. – С. 9-11.
Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль / Л. Берковиц. – Спб. : Прайм–Еврознак, 2001. – 516 с.
Вовканич М. Д. Соціально-психологічні особливості прояву агресівної поведінки
в підлітковому віці [Електронний ресурс] / М. Д. Вовканич // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка, соціальна робота. – 2012. - Вип. 24. – С. 34-36. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/11936/1/СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АГРЕСІВНОЇ ПОВЕДІНКИ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ.pdf
Волянская Е. В. Социокультурная детерминация подростковой агрессии / Е. В. Волянская, В. Е. Пилипенко, Е. В. Сапелкина. – Киев : Фолиант, 2004. – 174 с.
Волянська О. В. Проблеми агресивної поведінки підлітків: фактори та механізми соціалізації [Електронний ресурс] / О. В. Волянська // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. - 2016. - № 3 (30). - С. 117-134. – Режим доступу: file:///C:/Users/4227~1/AppData/Local/Temp/90295-Текст статті-189551-1-10-20170116(1).pdf
Гнатко І. О. Особливості проявів агресивної поведінки підлітків та осіб юнацького віку [Електронний ресурс] / І. О. Гнатко ; Херсонський державний ун-т. – Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/11194/7 Гнатко_СПФ_2020_робота.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Журавель Т. В. Попередження агресивної поведінки підлітків як наслідку насильства в сім’ї / Т. В. Журавель, Є. Ю. Грицай. // Соціально-педагогічна підтримка сім’ї з дитиною : матеріали Всеукраїнського наук.-практ. семінару (м. Запоріжжя, 20 березня 2014 р.). – Запоріжжя : НЗУ, 2014. – С. 26-28.
Зупинись! – Посміхнись!: методичний посібник з профілактики агресивної поведінки підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації / Т. В. Журавель, К. В. Сергеєва, О. Г. Шаровара. – К., 2013. – 124 с.
Іванова В. В. Прояви агресивності у підлітковому віці / В. В. Іванова // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – № 5 – С. 5-16.
Калинина Е. А. Агрессия и агрессивность у подростков 14–15 лет / Е. А. Калинина // Обществ. науки и современность. – 1993. – № 3. – С. 183-190.
Канатаев Ю. А. Психология конфликта / Ю. А. Канатаев. – М.: ВАХЗ, 2002. – 345 с.
Качмар О. Особливості прояву агресії в підлітковому віці та способи її профілактики й подолання [Електронний ресурс] / О. Качмар // Науковий вісник. Серія: Філософія. – Харків, 2017. – Вип. 48. – Ч. 2. - С. 150-160. – Режим доступу: https://zenodo.org/record/842699#.YXu4nXpn3IU
Киричук Г. Асоціальна поведінка підлітків (агресивність у підлітків) / Г. Киричук // Психологічна газета – 2005. – № 7. – С. 16-17.
Лисенко Л. М. Взаємозв'язок агресивності та соціально-психологічної адаптації у підлітків [Електронний ресурс] / Л. М. Лисенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. – 2019. - № 3. – Режим доступу: http://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/462
Мізерна О. О. Психологічні особливості прояву агресії у дітей підліткового віку : автореф. дис. … канд. психол. наук. 19.00.07 / О. О. Мізерна. - Київ, 2005. - 24 с.
Можгинский Ю. Б. Подходы к анализу тяжелых форм антисоциального поведения в детском и подростковом возрасте / Ю. Б. Можгинский // Юрид.психология. – 2009. – № 1. – С. 8-12.
Мойсеєва О. Є. Агресія підлітків: причини виникнення та можливості психокорекції [Електронний ресурс] / О. Є. Мойсеєва // Юридична психологія. - 2015. - № 1. - С. 139-148. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=urpp_2015_1_16
Ольшанская Е. В. Подростковая агрессия как фактор социальной адаптации : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05. / Е. В. Ольшанская. – М., 2000. - 18 с.
Павелків В. Л. Специфіка прояву агресії та деструктивної поведінки в підлітковому віці [Електронний ресурс] / В. Л. Павелків // Проблеми сучасної психології. - 2015. – Вип. 30. – С. 483-493. – Режим доступу: file:///C:/Users/4227~1/AppData/Local/Temp/158099-Текст статті-345202-1-10-20190301(1).pdf
Платонова Н. М. Агрессия у детей и подростков / Н. М. Платонова. - Санкт-Петербург : Речь, 2006. - 336 c.
Семенюк Л. М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков и условия его коррекции / Л. М. Семенюк. – М. : Сфера, 2006. – 96 с.
Специфіка агресії у підлітковому віці - інформація для батьків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kmtcsssdm.org/47-specifka-agresyi-u-pdltkovomu-vc-nformacya-dlya-batkv.html
Файдюк О. В. Сутність соціально-педагогічної профілактики агресивної поведінки підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах [Електронний ресурс] / О. В. Файдюк. – Режим доступу: http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/52
Фромм Е. Анатомія людської деструктивності / Е. Фромм. – М., 1994. - 560 с.
Цап Н. М. Агресивність дитини: за і проти / Н. М. Цап // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – № 6. – С. 12-13.
Яновська Т. А. Психологічні особливості становлення ідентичності у дітей підліткового віку / Т. А. Яновська // Психологія і особистість. – 2015. – № 2. – Ч. 1. – С. 155-167.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 29.10.2021 11.48.38 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
   

Generated in 0.260881 seconds