Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44815
   


Автор вопроса: Світлана из города: Київ :: Вопрос: 46001  
Світлана спрашивает:
Доброго ранку, допоможіть з новою літературою (2-3 років видання) за темою про контроль у навчанні іноземної мови у початкових класах. Дякую
Наш ответ:
Доброго ранку, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Басай Н. П. Особливості конструювання змісту уроку іноземної мови в початковій школі на засадах компетентнісно орієнтованого навчання / Н. П. Басай // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. - 2018. - Вип. 2 (43). - С. 36–41.
Булова О. І. Розвиток мовленєвої діяльності учнів початкових класів на уроках англійської мови / О. І. Булова. - Херсон, 2020. - 54 с. - Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/11649/Bylova_ped_2020.pdf?sequence=1.
Волошина О. С. Використання тестових технологій на уроках іноземної мови в початкових школах [Електронний ресурс] / О. С. Волошина // Всеосвіта : [нац. освітня платформа]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-testovih-tehnologij-na-urokah-inozemnoi-movi-v-pocatkovih-klasah-110760.html. - Назва з екрана.
Гриневич О. В. Використання автентичного мультфільму як засобу розвитку вмінь інтерактивного спілкування на уроках англійської мови [Електронний ресурс] / О. В. Гриневич, Т. Ю. Григор'єва // Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті : тези доповідей ІІІ Всеукр. студ. наук. Інтернет-конф., м. Житомир, 12-16 квітгя 2021. - С. 14-17. - Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/32443/1/Збiрник_студ_конф_2021
__оновлено.pdf#page=113.
Горошкін І. Наступність формування ключових компетентностей учнів початкової школи в процесі навчання іноземної мови: інтерпретування результатів аналізу чинних навчальних програм [Електронний ресурс] / І. Горошкін // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. - 2019. - № 26. - С. 315-326. - Режим доступу: http://pedosv.kpnu.edu.ua/article/download/169108/168876.
Деркач Ю. Я. Самоконтроль у навчанні англійської мови в учнів початкової школи з використанням комп'ютерного тестування [Електронний ресурс] / Ю. Я. Деркач, У. А. Баран // Мол. вчений. - 2018. - № 9. - С. 396-399. - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/9/89.pdf.
Ковальчук А. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках іноземної мови в початковій школі [Електронний ресурс] / А. Ковальчук, С. Дєньгаєва // Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті : тези доповідей ІІІ Всеукр. студ. наук. Інтернет-конф., м. Житомир, 12-16 квітгя 2021. - Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/32443/1/Ковал_чук_Дeн_гаeва_тези.pdf.
Молчанець І. М. Формування англомовної граматичної компетентності як мети навчання англійської мови в початковій школі [Електронний ресурс] / І. М. Молчанець, О. С. Михайлова // Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті : тези доповідей ІІІ Всеукр. студ. наук. Інтернет-конф., м. Житомир, 12-16 квітгя 2021. - С. 73-75. - Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/32926/1/Збiрник_студ_конф_2021__оновлено.
pdf#page=113.
Полонська Т. Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з іноземних мов у контексті комперативного підходу [Електронний ресурс] / Т. Полонська // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. - 2019. - С. 224-237. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=psp_2019_22_24.
Редько В. Г. Організація компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі [Електронний ресурс] : метод. рекомен. / В. Г. Редько. - Київ, 2019. — 36 с. - Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/233898734.pdf.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 8.11.2021 08.50.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.223053 seconds