Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Кирило із міста: Київ :: Запитання: 46040  
Кирило запитує:
Доброго дня! Мені потрібна літературу про інформаційну безпеку держави. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Кирило! Перегляньте наступні джерела:
Баранов О. А. Про тлумачення та визначення поняття «кібербезпека» / О. А. Баранов // Правова інформатика. – 2014. - №2 (42). – С. 54-62.
Богуш В. М. Інформаційна безпека : термінолог. навч. довід. / В. М. Богуш, В. Г. Кривуца, А. М. Кудін ; за ред. В. Г. Кривуци. – Київ, 2004. - 508 с.
Бурячок В. Л. Інформаційний та кіберпростори: проблеми безпеки, методи та засоби боротьби : [підруч.] / В. Л. Бурячок, Г. М. Гулак, В. Б. Толубко. – Київ : СІК ГРУП Україна, 2015. – 449 с.
Забезпечення інформаційної безпеки держави : навч. посіб. / В. Б. Дудикевич, І. Р. Опірський, П. І. Гаранюк та ін. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. - 204 с.
Литвинов В. В. Моделювання та аналіз безпеки розподілених інформаційних систем : навч. пос. [для студ. спец. 121 «Інженерія програмного забезпечення»] / В. В. Литвинов, В. В. Казимир, І. В. Стеценко та ін. – Чернігів : Чернігів. нац. технол. ун-т, 2016. – 254 с.
Нехай В. А. Інформаційна безпека як складова економічної безпеки підприємств [Електронний ресурс] / В. А. Нехай, В.В. Нехай // Наук. вісник Міжнар. гуманітарного ун-ту. - С. 137-140. - Режим доступу: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/24-2-2017/30.pdf.
Ткачук Т. Ю. Забезпечення інформаційної безпеки в умовах євроінтеграції України : моногр. / Т. Ю. Ткачук. - Київ : Вид. дім "АртЕк", 2018. - 422 с.
Фурашев В. М. Кіберпростір та інформаційний простів, кібербезпека та інформаційна безпека : сутність, визначення, відмінності / В. М. Фурашев // Інформація і право. – 2012. - № 2. – С. 162-169.
Безпека соціально-економічних процесів в кіберпросторі [Електронний ресурс] : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 27 берез. 2019 р.). – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 244 с. - Режим доступу: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/250dafc576ffd3c6a92546eebacc834d.pdf.
Бурячок В. Л. Інформаційна та кібербезпека : соціотехнічний аспект [Електронний ресурс] : підручн. / В. Л. Бурячок, В. Б. Толубко, В. О. Хорошко, С. В. Толюпа. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 320 с. - Режим доступу: https://spadok.org.ua/books/Buryachok-Osnovy-info-ta-ciberbezpeky.pdf.
Ліпкан В. А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] : конспект лекц. / В. А. Ліпкан, Ю. Є. Максименко. - Київ : КНТ, 2006. - 280 с. - Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1350_59375830.pdf.
Постіл С. Д. Інтелектуальна адаптивна система для виявлення та нейтралізації кібератак / С. Д. Постіл, Д. В. Любушкін // Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 листопада 2017 р.). – 2017. - С. 127-128. - Режим доступу: http://dspace.oduvs.edu.ua/bitstream/123456789/530/1/ilovepdf_com-127-128[1].pdf.
Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : законопроект від 19.06.2015 р. № 2126а [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
Хорошко В. О. Як протистояти реальним кіберзагрозам об’єктам критичної інфраструктури України / В. О. Хорошко, В. Д. Козюра // Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 листопада 2017 р.). – 2017. - С. 79-80. - Режим доступу: http://dspace.oduvs.edu.ua/bitstream/123456789/501/1/ilovepdf_com-79-80[1].pdf.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 22.11.2021 09.19.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.235876 seconds