Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44196
   


Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 46073  
Лариса запитує:
Доброго дня, мені потрібна література останніх декількох років про ціноутворення в міжнародній торгівлі. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин : зб. тез студент. конф., 14-15 груд. 2017 р., м. Київ / ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Фак-т міжнар. економіки і менеджменту. - Київ : КНЕУ, 2017. - 130 с.
Григорова-Беренда Л. І. Теорія і практика зовнішньої торгівлі : навч. посіб. / Л. І. Григорова-Беренда, М. В. Шуба. - Харків : Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, 2016. - 136 с.
Дахно І. І. Міжнародна торгівля : навч. посіб. / І. І. Дахно. - Київ : МАУП, 2003. - 296 с.
Зовнішня торгівля України : ХХІ століття : моногр. [А. А. Мазаракі та ін.]. – Київ : Київ. нац. торг.екон. ун-т, 2016. - 600 с.
Лук'яненко Д. Г. Міжнародна економіка : підручн. / Д. Г. Лук'яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 762 с.
Міжнародна торгівля : підручн. [Ю. Г. Козак та ін.]. - Київ : Центр учб. літ., 2011. - 512 с.
Міжнародна економіка. У 2-х ч. Ч. І: Світова система господарювання : навч. посіб. [Т. В. Андросова та ін.]. – Харків : Вид-во «Форт», 2013. - 287 с.
Міжнародна економіка. У 2-х ч. Ч. ІІ: Форми міжнародного економічного співробітництва : навч. посібник [Андросова Т. В. та ін.]. - Харків : Вид-во «Форт», 2013. - 328 с.
Світовий ринок товарів та послуг : навч.-метод. посібник [Л. Л. Носач та ін.]. - Харків : Вид-во «Форт», 2014. - 295 с.
Завидівська О. І. Лекція № 6: ціноутворення в міжнародній торгівлі з навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини» [Електронний ресурс] / О. І. Завидівська ; Львів. держ. ун-т фізичн. культури імені Івана Боберського. - Львів, 2020. - 6 с. - Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/28120/1/Лекція №6_МЕВ _2020.pdf.
Іванова О. В. Сучасні тенденції розвитку трансферного ціноутворення [Електронний ресурс] / О. В. Іванова // ?ОГО?. online. - 2020. - № 16. -
Режим доступу: https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.16.61.html.
Колесник А. О. Особливості ціноутворення на світовому ринку [Електронний ресурс] : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. / А. О. Колесник, П. Г. Перерва // Управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 15 жовтня 2020, м. Харків. - 2020. - С. 52-55. - Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/49872/1/Kolesnyk_Osoblyvosti_tsinoutvorennia_2020.pdf.
Теорія та практика зовнішньої торгівлі : консп. лекц. для студ. спец. 292 "Міжнародні економічні відносини". Ч. 1: Теоретичні засади дослідження зовнішньої торгівлі [Електронний ресурс] / уклад. Н. Г. Ушакова, І. І. Помінова ; Харків. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2020. – 67 c. - Режим доступу: https://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/5648/1/2020.1_поз.66.pdf.
Ястремська Н. Менеджмент ціноутворення в комунікаційній політиці торговельної марки [Електронний ресурс] / Н. Ястремська // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2016. - № 4 (8). - С. 82-86. - Режим доступу: http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/97633/92958.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 29.11.2021 09.21.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.203879 seconds